söndag 3 juli 2011

Studiebidrag, Miljöpartiet och Vårdval stockholm

Som borgerlig politiker har jag flera gemensamma åsikter med Svensk Näringsliv. Men ibland blir det uppenbarligen tankefel även i den organisationen. Jag tänker givetvis på den senaste tidens debatt om sänkt studiebidrag för humaniorastudenter i förhållande till ingenjörsstudenter.

Sannolikt så är det så att vi i Sverige behöver fler ingenjörer i framtiden. Men det ska givetvis inte fixas fram genom en viktning av studiemedlen. Jag tror studenterna är kloka nog att välja sådana utbildningar som de faktiskt tror ska leda till jobb. För det kan väl ändå inte vara så att om det finns ett antal studenter som faktiskt är oerhört lämpade för att t e x bli bibliotikarier och som bara längtar efter att få utbilda sig till det, ska behöva drabbas av att få lägre studiemedel, när de till råga på allt dessutom får en lägre lön än den som studerar till att bli ingenjör.

Den här typen av urval ska naturligtvs inte ske via studiemedelsystemet, utan på annat sätt, genom att högskolorna själva bestämmer antalet platser och på det sättet begränsar eller utökar utexaminationen för respektive yrkeskategori.

Bara för att jag nu inte ska ansluta mig till många andra blogginlägg som bara skäller på Svenskt Näringsliv, så vill jag passa på att ge chefen för organisationen, Urban Bäckström, rätt när han i en intervju i DN säger att regeringen borde inleda samtal med Miljöpartiet för att få genom sina förslag till riksdagen.

Jag är medveten om att det finns svårigheter i en sådan strategi, men jag tror den är nödvändig. En sån här överenskommelse finns redan idag om integrationspolitiken. Denna har på ett effektivt sätt hindrat Sverigedemokraterna från inflytande i de frågorna och det har på många sätt varit en välgärning. Det borde finnas fler områden där regeringen och miljöpartiet borde kunna kompromissa fram liknande lösningar.

Avslutningsvis vill jag hänvisa till Birgitta Rydbergs blogg. Birgitta tar upp Vårdval Stockholm, där en utvärdering än en gång visar att vården i Stockholms län blivit mer jämlik. Detta går att läsa i Karolinska insitutets senaste uppföljningsrapport. Ännu en gång visas hur läkarbesöken ökar mest i områden med lägst medelinkomst och att även resurser till mottagningar i områden med högre inkomster kommer människor i socioekonomiskt utsatta områden till del, eftersom de mottagningarna nu har fler patienter från kommuner med lägre medelinkomst. Socialdemokraterna och den övriga oppositionen i landstinget har skällt på vårdval Stockholm i snart en och en halv mandatperiod nu. Jag har sagt det förut och säger det igen - Vårdval Stockholm är en lyckad reform!