söndag 17 november 2013

Landsmöte (FP)

Det är alltid speciellt med landsmöten! Det kan tyckas vara en klyscha, men Folkpartiets landsmöten måste upplevas. Själv har jag upplevt ganska många och alltid med en euroforisk känsla när jag ska åka hem, så även nu. Det är lätt att man efter ett landsmöte tror att Folkpartiet har fler anhängare än vad vi har.

Här är tre av landsmötesbesluten:
          Landsmötet beslutade att man ska kunna dömas för våldtäkt om samtycke inte finns.
 

  • Betyg från fjärde klass och övergång till en lärlingsmodell av europeiskt snitt

 

 
Själv är jag glad över att landsmötet beslutade att inte vara för att minska antalet riksdagsledamöter. Något som jag hade motionerat om. Läs mer om vårt landsmöte på www.folkpartiet.se
 

söndag 3 november 2013

Trafikpaketet och provvalet snart slut

Under den gångna veckan har folkpartiets landstingsgrupp tagit ställning för ett nytt trafikpaket för framtidens Stockholm. Ett sådant trafikpaket måste givetvis innehålla förslag till nya tunnelbanor. Jag accepterar, men beklagar samtidigt den lösning med tunnelbana till Nya Karolinska som finns med i förslaget. Jag hade själv föredragit en spårvagnslösning, men eftersom ett så här stort paket innebär kompromisser, så är förslaget ok i sin helhet.

Utöver de flesta av tunnelbaneförslagen är konverteringen av busslinje 4 till spårväg det absolut viktigaste. På sikt måste alla stombusslinjer bli spårvägslinjer och det är bra om denna konvertering inleds fortast möjligt.

Det finns mycket att säga om detta trafikpaket, och här nedan länkar jag till fler som har skrivit i frågan. Men det kanske allra viktigaste nu är att även staten måste betala sin andel av trafikinvesteringarna. I det sammanhanget är det viktigt att poängtera att trängselskatten inte ska räknas som en statlig finansiering. Den betalas av invånarna i Stockholms län och dessa ska givetvis räknas som regionens bidrag till det framtida trafikpaketet.

Läs även blogginlägg från Birgitta RydbergAnna Starbrink, Anders EkegrenFolkpartiet i Sundbyberg, Jessica Ericsson, Rasmus Jonlund.

Avslutningsvis så är idag sista dagen för Folkpartiets provval till landsting och kommuner. Jag vill därför uppmana dig som folkpartist och som ännu inte röstat att göra det. Jag har under de gångna veckorna propagerat för mig själv och gör det så gärna igen. Läs mer om vad jag vill göra på min hemsida, om jag blir vald.