måndag 28 juni 2010

Mitt nyhetsbrev och vi behöver värna om kulturen!

Jag har idag givit ut ett nytt nyhetsbrev, Olovs ord nr 6/2010. Det handlar bl a om att ett av mina personliga vallöften har blivit uppfyllt! Läs det gärna!

Utöver detta vill jag också kommentera den rapport om kultur som folkpartiets landstingsgrupp givit ut idag. Kulturen är, oavsett vad vissa andra partier i landstinget säger, en av landstingets kärnverksamheter. Utöver sjukvård och kollektivtrafik, är kulturen en central verksamhet inom landstinget som vi från folkpartiets sida alltid velat värna om. Under den gångna mandatperioden har vi bl a ökat anslaget till konserthuset och verksamheten i huset har verkligen blivit en musikscen i världsklass. Andra verksamheter som vi kan vara stolta över är kultur i vården, som bidrar till att göra sjukas tillvaro roligare och få ett snabbarare tillfrisknare och Palatset, som är en satsning på barn- och ungdomskultur.

Ett särskilt område som jag själv värnar om är att säkra den unika musikscenen Nybrokajen 11. Där finns idag bl a Länsmusiken och Stockholms blåsarsymfoniker, där jag för övrigt är med i styrelsen.

Folkpartiet har tillsammans med den övriga alliansen tagit ett ökat ansvar för kulturen under den här mandatiperioden och ökat anslagen med 47 miljoner kronor – mot 1 miljon under de föregående fyra rödgröna åren. Det kan vi vara stolta över!

Läs även gärna mer om kulturen i Birgitta Rydbergs blogg.

onsdag 23 juni 2010

Danderyds sjukhus kommer fungera på samma sätt som S:t Görans sjukhus

Igår skrev jag bl a om förslaget att lägga ut Danderyds sjukhus på privat drift. Detta har, som jag misstänkte från början, fått oppositionen i landstsinget att gå i taket. Bland andra har Ilija Batljan (S) uttryckt sitt missnöje i en intervju i Svenska Dagbladet. Batljan anser att vi folkpartister ägnar oss åt en ekonomisk lekstuga.

När det gäller drift av sjukvård i privat regi, så finns det olika åsikter inom oppositionen, bland annat är Vänsterpartiet i praktiken helt emot, medan socialdemokraterna av någon underlig anledning accepterar detta när det gäller husläkarmottagningar, men säger blankt nej när det gäller sjukhus.

Med argument som att vi nu ska "rea ut våra sjukhus" och att vi "slösar bort hundratals miljoner", försöker nu den socialdemokratiske oppositionsledaren vinna poäng på att förslaget om att lägga ut Danderyds sjukhus på privat drift är det sämsta förslag som han någonsin hört.

Det man naturligtvis måste fråga sig i sammanhanget och som faktiskt är helt avgörande, är om entreprenadläggningen av S:t Görans sjukhus på privata händer var något som var dåligt och om detta gjordes under sådana former som Batljan beskriver och som därmed innebär att S:t Görans sjukhus fungerar dåligt idag. Om svaret på de frågorna är nej, så undrar jag vad Batljan kritiserar, eftersom upplägget för en försäljning av Danderyd är detsamma som det var för S:t Göran. Dessutom borde ju Batljan, i konsekvensens namn, föreslå att S:t Görans sjukhus borde återgå till landstingsdrift. Men det föreslår han inte, helt enkelt därför att han, liksom alla vi andra vet att S:t Görans sjukhus fungerar alldeles utmärkt i sin nuvarande form.

I detta ämne kan ni med fördel också läsa bloggar skrivna av Birgitta Rydberg, Martin Hall, Anna Starbrink, Rasmus Jonlund, Per Altenberg, Christoffer Fagerberg och Hans Åberg

tisdag 22 juni 2010

Skärgårdskampanj och Danderyds sjukhus

Igår startade folkpartiet en skärgådskampanj. Liksom det finns en gammal slogan som lyder "Hela Sverige ska leva", vill vi folkpartister säga; "Hela länet ska leva". Det är självfallet viktigt att alla i hela länet ska få ta del av vår välfärd. Vi betalar ju alla skatt, t o m exakt samma landstingsskatt och därför är det naturligtvis extra viktigt att det t ex bra husläkarmottagningar och kollektivtrafik även i glest befolkade områden, som t ex i vår skärgård.

Vi som har den stora förmånen att bo mitt inne i länets huvudstad kan lätt glömma bort att alla inte har all service runt hörnet eller ens på nära håll. Därför har folkpartiets kampanj ett värde i sig.

Fler som har skrivit om vår skärgårdskampanj är Rasmus Jonlund, Seved Monke Ajneståhl, Andreas Froby, Mark Klamberg och Fredrik Sneibjerg.

Ytterligare ett aktuellt ämne är det som landstingsrådet Birgitta Rydberg skriver om på sin blogg idag. På bloggen ger hon en kort presentation av FP-rapporten "Mångfald för vård i världsklass". Rapporten består av en rad punkter, bl a följande:
- Vårdval ska vara regeln för vården, med bevarad etableringsfrihet och inte politisk detaljstyrning.
- Fler privata småföretag ska få förutsättningar att skapas genom bl.a. försäljning av landstingsdrivna mottagningar med intresserade personalgrupper.
- Utmaningsrätten ska gälla för aktörer som tror sig kunna visa hur de kan bedriva vård bättre än en landstingsdriven verksamhet.
- S:t Görans sjukhus ska byggas ut för ny större akutmottagning, förlossningsklinik och 100-150 vårdplatser i en första etapp.

Här ingår också den för vissa partiföreträdare så förhatliga punkten om att "Danderyds sjukhus ska säljas och ett vårdavtal upphandlas med en fristående aktör". Om det ska det sägas att när vi säger "sälja" så ska det egentligen i det här sammanhanget tolkas som att "lägga ut på entreprenad". Vad vi föreslår är helt enkelt att någon entreprenör ska få ett ungefär likadant avtal för Danderyd, som idag finns mellan landstinget och ägarna vid S:t Görans sjukhus. De är idag entreprenörer, de driver sjukhuset i privat regi, men är inte ägare av själva sjukhusbyggnaderna. De nuvarande ägarna kan också förlora driften när avtalet går ut under nästa mandatperiod.

För all vård i privat regi, där landstinget har avtal, gäller att vården ska vara tillgänglig för alla. Så är det i dag, på S:t Göran och på alla fristående vårdcentraler och andra vårdmottagningar. Ingen kan ”gå före i kön” till den landstingsfinansierade vården och någon ”rea” eller ”utförsäljning”, som en del alltid vill ha det till, är helt enkelt aktuellt i det här sammanhanget. Vi ska ta ut det rätta priset för skattebetalarnas tillgångar.
Förutom Birgitta Rydberg bloggar även mina partikamrater Anna Starbrink, Per Altenberg och Rasmus Jonlund i denna fråga, liksom mina allianskollegor Karl Henriksson, och Joachim Holmqwist.

måndag 21 juni 2010

Därför har jag idag - bl a - röstat för ett sprututbytesprogram

Landstingsfullmäktige har idag röstat för landstingsstyrelsens förslag i ärendet om en samlad strategi för att begränsa smittspridning för intravenösa missbrukare. Den största delen i det samlade förslaget är okontroverisellt. Samtliga sju landstingspartier står bakom den delen. Det kontroversiella är det som handlar om att inrätta en försöksverksamhet med sprututbytesverksamhet.

Jag har i tidigare sammanhang varit minst sagt tveksam till sprutubytesverksamhet. Jag hade också röstat nej den här gången om landstingsstyrelsen ensidigt hade föreslagit ett program för sprututbyten. Så är dock inte fallet. Till det hela hör att landstinget ska förstärka och utveckla tidig upptäckt och förebyggande insatser, främst vad gäller ungdomar och unga vuxna. I förslaget ingår t ex också att implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer och att etablera en hög nivå för testning, rådgivning, vaccination och kontaktspårning.

Det som främst gör att jag nu röstat för landstingsstyrelsens förslag är att, som jag här ovan antytt, att sprututyte inte är det enda som ingår i det samlade programmet och att detta sprututbytesprogram är kopplat till en utvärdering som därmed ger en automatisk koll om vi kan se efffekter och evidens. Något som i de här sammanhangen inte varit någon självklarhet.
Jag är inte övertygad om att landstingsfullmäktige har fattat ett rätt beslut, jag är fortfarande tveksam, men jag tycker ändå vi ska ge detta samlade förslag en chans. Jag ser fram emot den kommande utvärderingen.

Andra som skrivit om detta idag är bl a min partikamrat Annika Beijbom.

onsdag 16 juni 2010

LUF har rätt när det gäller vård till papperslösa!

Liberala Ungdomsförbundet bedriver just nu en mycket angelägen kampanj om papperslösas rätt till vård. Bl a har Storstockholmsdistriktets vice ordförande Emma Söderberg Majanen skrivit en insändare om detta i dagens Svenska Dagbladet.

Att alla ska ha rätt till vård borde vara en självklarhet. Vårdpersonal ska givetvis inte känna sig tvingade att avvisa papperslösa flyktingar, eller ange dem för polis eller migrationsmyndigheter. Och vi ska inte kräva gömda flyktingar på betalt för vårdens kostnader. Detta har Folkpartiet arbetat för och vi anser också att gömda flyktingbarn ska ha rätt till utbildning.

Läs gärna hela insändartexten här ovan. Den kan också läsas på bloggen hos Amanda Brihed Om du vill läsa fler som skrivit om samma ämne, hänvisar jag till Rasmus Jonlund, Christoffer Fagerberg, Birgitta Rydberg, Eric Wahlberg och Unga Folkpartiet.

tisdag 15 juni 2010

Fler förlossningsplatser och en framtida(?) neonatalavdelning

Min partikamrat och gruppledare Birgitta Rydberg (FP) har skrivit på sin blogg om vårt förslag till en ny förlossningsklinik på S:t Göran. Det vore, precis som hon skriver, en mycket bra placering för ett växande Stockholms län, där det föds allt fler barn för varje år som går. Det skulle också göra S:t Göran till ett mer komplett akutsjukhus.

Personligen skulle jag också gärna vilja se att Södertälje sjukhus fick bygga ut sin förlossning, eller rättare sagt, jag skulle vilja att Södertäljes förlossning skulle bli en mer komplett förlossningsklinik med en egen neonatalavdelning, alltså för vård av för tidigt födda barn. Tyvärr är jag medveten om att för att det ska bli möjligt så måste antalet förlossningar på Södertälje öka och för att det ska bli möjligt så måste Södertäljes upptagningsområde bli större. Eller för att tala klartext; Sörmlands läns landsting måste lägga ned ett av sina BB:n.

Det kanske dock är för mycket att hoppas på? Eller vad säger politikerna i Sörmlands läns landsting?

måndag 14 juni 2010

Folkpartiet vill ha en renässans för spårvagnen i Stockholms innerstad!

Det är med oerhörd glädje som jag konstaterar att vi är på väg mot en renässans för spårvagnen. Jag var bara nio år när den togs bort från Stockholms gator, men nu är den på väg tillbaka på allvar. Redan när jag började arbeta politiskt för bra så många år sedan, så argumenterade jag för att spårvagnen skulle återinföras på Stockholms gator.

Jag är nu glad att mitt parti, folkpartiet, så att säga, har hunnit ifatt mig. I en rapport från folkpartiets landstingsgrupp står det att vi så snart som möjligt vill se att Spårväg City fullbordas hela vägen mellan de nya stadsdelarna Lindhagen på Kungsholmen och Värtan, med koppling till Lidingöbanan. Vi vill också på sikt konvertera samtliga blåbusslinjer i innerstaden till spårvagn, med start av linje 4, en av Europas mest belastade busslinjer.

Några andra punkter i rapporten är:
- En första fullskalig båtbusslinje inom kollektivtrafiksystemet i en ”stomlinje” från Hammarby sjöstad/Liljeholmen till Hornsberg/Lindhagen, Alvik/Minneberg, Solna och Bällsta.
- Cykeln som en naturlig del till/från kollektivtrafiken med fulla möjligheter att ta med sin cykel i all ny kollektivtrafik och ständigt ökade möjligheter i befintlig kollektivtrafik.
- Infartsparkeringar för cyklar, fritt fram för hopfällbara cyklar i all kollektivtrafik och cykelförbindelser som integrerad del i kollektivtrafikens reseplanerare på webben.
- Full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning från start med den nya kollektivtrafiken.
- Samverkan med näringslivet och andra aktörer – fordonstillverkare, byggföretag, fastighetsägare – för att bygga och finansiera den nya kollektivtrafiken.

Helt enkelt ett underbart program för nästkommande mandatperiod! Läs gärna hela rapporten på vår hemsida.

Andra partikamrater som bloggat i samma ämne: Birgitta Rydberg, Maria Wallhager, Eric Wahlberg, Rasmus Jonlund, Amie Kronblad,

måndag 7 juni 2010

Tveksamma bidrag och framgångsrika recept på motion

Radioprogrammet Kaliber har gjort ett reportage om de religösa ungdomsförbunden. Dessa har fått 48 miljoner från Ungdomsstyrelsen, trots att flera av dem öppet uttalar sig kritiskt mot homo-, bi- och transsexuella.

Grundkravet för att en organisation ska få bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen är att verksamheten är fri från diskriminering. Men minst en tredjedel av de sexton organisationerna som programmet har granskat står för åsikter som kritikerna menar inte lever upp till bidragskraven om att värna om alla människors lika värde och vara fria från diskriminering.

I en kommentar säger Fredrik Wikström på ungdomsstyrelsen följande:
"Vi varken bör eller ska gå alltför långt i vår granskning, därför att det finns föreningsfrihet i Sverige. Människor har en grundlagsstadgad rättighet att organisera sig efter egna intressen och behov och där finns det en gräns för hur långt staten kan gå i sin reguljära granskning."

Med det uttalandet missar ungdomsstyrelsen själva poängen med kritiken. Det är ingen som ifrågasätter föreningsfriheten eller de här organisationernas rätt att organisera sig. Däremot är det för den skull inte självklart att de ska få statliga bidrag, speciellt inte om de uttalar åsikter som går emot svensk lag. Det är faktiskt förbjudet enligt lag att diskriminera homo-, bi- och transpersoner.

Min kristna tro säger istället tvärtom som de här organisationerna, tolerans ska gälla och diskriminering ska inte förekomma. Jag hoppas, liksom f ö även Riksförbundet för sexuellt likaberättigande gör, att ungdomsstyrelsen bör se över hur de här bidragen delas ut.

Vill dock avsluta dagens bloggande med något positivt. På sin blogg skriver idag min gruppledare och landstingsrådet Birgitta Rydberg om att fysisk aktivitet på recept har blivit en framgång. Det är mycket glädjande, eftersom all minskning av läkemedelsbehandling är positivt!

onsdag 2 juni 2010

Mitt senaste nyhetsbrev - bl a om Nya Karolinska

Mitt senaste nyhetsbrev, Olovs ord, innehåller kommentarer om opinionsläget, Nya Karolinska, Södertälje sjukhus, folkpartiet i Stockholms stads handlingsprogram, Maria Wetterstrand och Melodifestivalen.

Om ni klickar på länken här ovan så kan ni läsa hela nyhetsbrevet. Här nedan publiceras enbart det jag skrev om Nya Karolinska.

NYA KAROLINSKA SJUKHUSET (NKS) – IGEN!
På det extra sammanträde som landstingsfullmäktige hade den 4 maj beslutade fullmäktige att via en s k OPS-lösning låta Skanska bygga Nya Karolinska sjukhuset. Oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S) har kritiserat alliansen och sagt att vi skattebetalare åkt på en blåsning och att vi skulle få betala ett mycket stort överpris till Skanska. Detta är inte sant, men det är ändå mycket glädjande att samtliga partier i landstinget nu kommit överens om ett förändrat upplägg som innebär att landstinget åtar sig en lite större risk, mot att notan för sjukhuset nu kommer bli mellan 7-9 miljarder kronor billigare. Det är ett värde i sig att alla partier är överens om detta förslag och jag ser det som en vinst att alla nu också har accepterat OPS-lösningen.