torsdag 27 maj 2010

Socialdemokraternas t-baneutbyggnader är inte realistiska

I dagens DN presenterar socialdemokraterna ett förslag till utbyggnad av tunnelbanan. Partiet föreslår bl a tunnelbana till Nacka och Värmdö, tvärförbindelse mellan Rinkeby och Hallonbergen samt - givetvis - t-bana till Nya Karolinska och Norra Stationsområdet.

I en kommentar säger oppositionsrådet Carin Jämtin att "Det finns en massa alternativ till tunnelbanan men den är fortfarande överlägset mest effektivt. Ett tunnelbanetåg tar 1 200 personer och en röd buss 40. Tunnelbanan är både snabbare och effektivare och därmed också mer miljövänlig".

Hon glömde en sak, den är dyr också. De förslag som presenteras ska enligt de beräkningar som (S) själva gör kosta minst 80 miljarder. Det är naturligtvis svårt att sätta de pengarna i relation till annat, men bara som en jämförelse så kan man säga att det skulle gå att få nästan tre stycken Förbifart Stockholm för de pengarna. Nu är det ingen argumentation för att de här pengarna ska användas till vägar, utan som sagt, enbart som en jämförelse.

Jag är inte den som säger att tunnelbanan är färdigutbyggd. Jag kan mycket väl tänka mig att den på vissa håll ska byggas ut. Ett sådant bra förslag är förlängningen mellan Hjulsta och Barkarby, eftersom man då får en sammanbindning mellan tunnelbanan och pendeltåget på ett bra sätt. Men den här typen av t-baneutbyggnad som (S) nu föreslår är förvånansvärt sanslös. Jag vet inte på hur många års sikt som förslagen är tänkt att genomföras på, men en hel del av linjedragningarna är dragna kanske inte i rena ödemarken, men i varje fall längs sträckor där det i nuvarande läge inte bor särskilt många människor. Jag noterar särskilt att stationen Kymlinge ska öppnas. Där finns en färdig station redan nu, det är bara det att det inte bor något folk i Kymlinge, utan för att stationen ska öppnas så måste Kymlinge bebyggas. Byggnation längs Järvafältet alltså. Undrar vad (S) allianspartner Miljöpartiet tycker om det?

De här alla t-baneutbyggnadsförslagen som (S) nu föreslår ska ställas mot folkpartiets och den borgerliga alliansens mer realistiska förslag. Med de här förslagen distanserar sig (S) än mer från föreslagna spårvagnsdragningar, framförallt i innerstaden. Än en gång - undrar just vad Miljöpartiet tycker om det?

måndag 24 maj 2010

Fp.s framgång i Landskrona är dubbelt bra!

En artikel i Göteborgsposten, (dock publicerad via TT), gör mig dubbelt glad! Artikeln publicerar en opinionsundersökning som dels visar att Sverigedemokraterna backar rejält i sitt starkaste fäste, Landskrona, dels att de tre styrande partierna, M, FP och MP, får egen majoritet i kommunen. Det mest glädjande är att folkpartiet, som i kommunalvalet i Landskrona fick 22 % nu ökar till hela 30,1 %!

Det här är ju bara en opinionsundersökning, men är ändå ett gott betyg för kommunstyrelsens ordförande, det folkpartistiska kommunalrådet i Landskrona, Torkild Strandberg. Jag kan inte annat än att säga "Grattis Torkel!"

lördag 22 maj 2010

Skanska har vunnit Nya Karolinska i konkurrens

Igår skrev jag här på min blogg att jag anser att det är bra att Nya Karolinska sjukhuset byggs med en OPS-lösning och att Ilija Batljan (S) är fel ute när han kallar upplägget för en blåsning av skattebetalarna.

Jag har nu blivit uppmanad att förklara hur landstinget kunde acceptera en enda anbudsgivare, d v s Skanska. I det sammanhanget vill jag hänvisa till en intervju i Svenska Dagbladet med finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M). I intervjun säger Catharina bl a att landstinget hela tiden haft insyn i Skanskas anbud och kostnader och att anbudet under processen granskades genom att jämföra kostnader och lösningar med ett framtaget fiktivt sjukhus.

Men allt detta förutsätter givetvis det som Elmsäter-Svärd säger i den senare delen av intervjun, nämligen att Skanska aldrig känt till att de har varit den enda anbudgivaren. De visste inte om det förrän beslutet fattades. Därmed så anser jag kriteriet om konkurrens uppnås, eftersom Skanska i det läget inte visste att de bara tävlade med sig själva och att det enda som kunde göra att de inte fick anbudet, var att processen avbröts. Mot allt detta som bakgrund känner jag mig helt trygg i beslutet.

fredag 21 maj 2010

En OPS-lösning är bra för Nya Karolinska sjukhuset

Oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S) har fått för sig att upphandlingen av Nya Karolinska sjukhuset innebär en blåsning för oss skattebetalare och att vi därmed kommer få betala ett överpris till entreprenören Skanska. Allt detta enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Enligt min åsikt är detta helt felaktigt!

Landstinget är bra på sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering, men däremot inte bra på att byggnationer. Eftersom vi vet vad vi vill ha, men inte hur det ska byggas, så har vi valt en s k OPS-lösning, som innebär ett samarbete mellan det offentliga, d v s i det här fallet landstinget och det privata, för att vi ska kunna genomföra detta gigantiska och komplexa projekt.

Alla partier har varit för att bygga ett nytt sjukhus, däremot har oppositionen hellre velat bygga i en traditionell samverkansentreprenad. Detta skulle ha inneburit lägre räntekostnader, eftersom landstinget lånar till lägre ränta än privata bolag. Men samtidigt så innebär en sådan lösning att landstinget då skulle stå för all risk, t ex för extra kostnader i samband med förseningar, fördyringar eller felbyggnation, vilket inte är helt ovanligt i den här typen av större projekt.

Vi behöver inte gå längre än till projekt som Norra länken och Citybanan för att konstatera att de projekten både blivit försenade och fördyrade. Därför har det varit viktigt för oss i alliansen att försäkra oss om att detta inte händer det nya sjukhuset. Problemet är bara att den typen av försäkringar inte är gratis. Det är därför sorgligt att oppositioneen nu använder argument som att vi skattebetalare har blivit blåsta, när vi egentligen har försäkrat oss mot förseningar och fördyrade kostnader. Alternativet hade varit att låta skattebetalarna stå för risken och hoppas att kalkylerna håller. En sådan strategi har alltför många gånger visat sig vara fel väg.

Det är bara att konstatera att det nu inte enbart är Förbifart Stockholm som i oppositionens värld skall försenas och eventuellt helt stoppas, utan att det nu också riskerar att bli samma sak med Nya Karolinska, om olyckan är framme och oppositionen vinner landstingsvalet. Det är bara att hoppas att så inte blir fallet den 19 september!

tisdag 18 maj 2010

Lars Ohly försöker göra Sverige fattigare

I ett inslag i Rapport idag intervjuas vänsterledaren Lars Ohly om "vinster i välfärden". Ohly vill nu försöka koppla statsbidragen till hur många alternativa utförare kommuner och landsting har i sina välfärdsverksamheter.

Förslaget är naturligtvis logiskt utifrån ett vänsterperspektiv, staten och samhället i övrigt ska helst sköta så mycket som möjligt och framförallt det som har med människor och göra. Problemet är bara att sådana samhällen brukar alltid sluta i fattigdom och misär. Det är bara att titta bakåt i tiden på de östeuropeiska staterna och i nutid på t ex Nordkorea.

Det som Ohly inte förstår är att ägarna till de privata bolagen har en inneboende drivkraft till att företagen ska gå så bra som möjigt. Naturligtvis ska inte det ske på bekostnad av att lagar och regler sätts ur spel, utan helt enkelt genom skickligt företagande.

I landstinget har vi lång erfarenhet av privata företag, både inom vården och trafiken. När kollektivtrafiken i början av 1990-talet började läggas ut på entreprenad så sparade landstinget ca 1,5 miljard kronor, jämfört med om SL skulle ha kört verksamheten vidare i monopol. Så mycket har inte tjänats inom vården, men även här har vi fått positiv konkurrens om idéer som även utvecklar den landstingsdrivna vården.

Naturligtvis sker misstag, men vi blir allt bättre på att utforma upphandlingar eller vårdvalsmodeller, med tydliga krav och uppföljningar för att säkerställa att allt går rätt till. Detta betyder också att skattepengarna räcker längre. Det är enbart vänsterpartiet med deras kommunistiska ideologi som kan vara mot en sådan utveckling.

Läs gärna mer om detta ämne på min gruppledare Birgitta Rydbergs blogg.

torsdag 13 maj 2010

Är det enbart privata vårdgivare som fuskar?

Den senaste veckan har åtskilliga media haft artiklar och inslag om att olika typer av vårdbolag fuskar med tidrapportering och diagnossättning för att på så sätt öka sin ersättning. Det är alltid oacceptabelt med vårdgivare eller vårdpersonal som fuskar, tar för mycket betalt av landstinget eller utför felaktiga behandlingar. Sådant fuskande och felande ska uppmärksammas, åtgärdas och även bestraffas på lämpligt sätt.

Samtidigt är det viktigt att betona att den absoluta merparten av alla som jobbar och verkar i vården hela tiden jobbar hårt med patienternas bästa för ögonen och med stor ansvarskänsla för de skattemedel man använder.

När nu Socialdemokraterna vill sätta åt fuskande vårdgivare med olika åtgärder som de presenterade tidigare i veckan så bör man veta att vi från majoriteten redan i höstas beslutat oss för att lägga mer kraft på uppföljningar och utvärderingar för varje år. Sedan i höstas finns också en särskild medicinsk revision som ska utföra 40-50 granskningar per år. Risken att upptäckas ska vara stor, ingen ska veta i förväg vem som granskas och när detta i så fall kommera att ske.

Socialdemokraternas nye gruppledare Ilja Batljan har gått ut hårt så här i början av sin landstingskarriär. I de här sammanhangen vill han införa dryga straff för den vårdenhet som missbrukar sin ställning eller förfar bedrägligt. Det är bra, men lika viktigt är att bygga upp kompetens och strukturer för kvalitetsutveckling inom landstinget.

Avslutningsvis två saker. För det första så ska man nog ha klart för sig att även om det nu uppdagats att det är privata vårdgivare som nu har fuskat, så kan man inte utesluta att även en och annan landstingsdriven vårdenhet också gör det. I andra sammanhang har ju det visat sig tidigare. För det andra så har vissa i oppositionen fått för sig att det är själva Vårdvalet som gjort att fler fuskar. Det är att göra det alltför enkelt för sig. Att hitta ett ersättningssystem som det är omöjligt att fuska med är nog omöjligt, oavsett om vi kallar det för Vårdval eller inte.

lördag 8 maj 2010

Glädje inom politik - besvikelse inom idrott

Den senaste partisympatiundersökningen från Demoskop, som bl a publicerades i Expressen, var oväntad, om än väldigt glädjande. Jo, jag vet, man ska inte dra alltför långtdragna slutsatser på en enstaka undersökning, men ändå. Min tro är att ju längre fram i valrörelsen vi kommer och ju mer (S), (V) och (MP) måste konkretisera sin politik, desto fler kommer upptäcka att deras politik minst sagt är usel för svenska folket.

Alliansen får i undersökningen 49,2% mot de rödgrönas 47,4%. En dramatisk förändring av opinionsläget med ett jätteras för de rödgröna på i stort sett 5% på bara en månad. Sedan kan man alltid fundera på inbördes relationer mellan de borgerliga partierna, men oavsett detta är jag extra glad över folkpartiets siffror på 9% i mätningen.

Om jag för min personliga del kan glädjas över en opinionsframgång inom politiken, så är det dessvärre betydligt värre inom idrotten. Jag tycker allmänt att journalister överdriver när de skriver sina krigsrubriker som "kris" och liknande, när AIK:s fotbollslag har förlorat en match. Fast nu har laget dessvärre förlorat ganska många matcher. Om inte annat så talar tabellsituationen sitt tydliga språk. Vi ligger sist och senaste matchen förlorades med 0-4. Nu tycker nog även jag att man kan tala om en "kris". Det jag nu trots allt hoppas på är att laget får en nytändning efter sommaruppehållet. Vem eller vilka som fixar detta spelar inte så stor roll. Det kan vara en ny spelare. Det kan vara en av dem som redan finns i laget. Det kan vara en ny lagledning, (vilket inte innebär att jag kräver tränare Wesströms avgång) eller det kan vara något annat som gör att laget tar sig samman och börjar vinna matcher i varje fall i sådan grad så att det allsvenska kontraktet säkras. Allt annat vore inte bara krisartat, utan en katastrof.