söndag 15 december 2013

En livslång lärdom - För att trivas i tillvaron så gäller det att hitta ställen där du är uppskattad!

I mitt förra blogginlägg beskrev jag mina tankar kring min kandidatur till landstinget. I åtta valrörelser har jag kandierat till landstingsfullmäktige och jag hade inför årets val många funderingar innan jag bestämde mig för att kandidera ännu en gång. Nu är landstingslistorna fastställda och jag placerades i enlighet med förslaget från nomineringskommittén, vilket med allra största sannolikhet leder till att jag inte kommer att väljas in vare sig som ledamot eller ersättare under nästa mandatperiod.

Jag kommer att sakna arbetet i landstinget och det interna arbetet inom Folkpartiets landstingsgrupp, men jag kan lova att jag kommer att fortsätta att agera för Folkpartipolitik, men att detta då kommer att ske på andra sätt. Jag kan också mycket tvärsäkert lova att jag kommer agera för mina hjärtefrågor på flera olika sätt. Hur och i vilka forum kommer jag att återkomma till.

Nu har jag tur att det finns ett område där det har gått bättre för mig personligen än vad det gjorde i i landstingsvalet, nämligen i valet till Svenska kyrkan. Det var ju några månader sedan som det ägde rum och jag har bara berättat ytterst lite om min kandidatur i det valet. Jag fick den stora äran att av min nomineringsgrupp FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan) få chansen att ställa upp i hela tre val; till kyrkomötet, till Stockholms stiftsfullmäktige och till kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling.

Eftersom FiSK tidigare inte varit representerat i Adolf Fredriks församling så räknade jag inte med att vi skulle komma in där, men det gjorde vi! Vi kom in med ett mandat och det visade sig senare vara ett väldigt betydelsefullt mandat. Det mandatet ledde nämligen till att jag, efter förhandlingar med de andra nomineringsgrupperna, blev vald till vice ordförande i kyrkofullmäktige. Tänk vad det ibland går att åstadkomma med bara ett enda litet mandat! 

På stiftsfullmäktigelistan så stod jag på fjärde plats på listan. I det valet så minskade vi från åtta till fyra mandat, vilket var ledsamt, men det gjorde ju ändå att sista mandatet gick till mig och det var ju roligt.

Det känns också roligt att komma tillbaka till kyrkopolitiken. Jag har engagerat mig förut, men det var under 80-talet, då jag bodde i Botkyrka kommun, så det känns väldigt länge sedan. Men nu kan ni förvänta er rapporter från Svenska kyrkan här på min blogg!

lördag 7 december 2013

Min landstingskandidatur

Första gången jag gick in i landstingshuset på Kungsholmen var i slutet av 1982. Jag hade av ungdomsförbundets distriktsstyrelse i Stockholm valts som representant i Folkpartiets landstingsgrupp och var spänd av förväntan.

Det hela motsvarade mina förväntningar så väl att jag i valet efter, år 1985, kandiderade till landstingsfullmäktige och kom då in som ersättare (eller suppleant som det hette på den tiden). Första gången jag sedan blev ledamot var 1991. Sedan dess har jag varit ledamot eller ersättare fram tills nu. Jag planerar att sitta denna mandatperiod ut, vilket gör att jag då nästintill ägnat hela 30 år av mina snart 56 levnadsår till landstingspolitiken.
Detta innebär också att jag har kandierat till landstingsfullmäktige i åtta valrörelser och mot den bakgrunden så är det nog inte så svårt att förstå när jag säger att jag funderade ganska så länge innan jag bestämde mig för att kandidera ännu en gång.

Nu gjorde jag så, men dessvärre för min del till ett inte särskilt lyckat resultat. Jag gjorde ett sämre provval än för fyra år sedan, vilket har fått till följd att jag av nomineringskommittén placerats på en plats på listan som med största sannolikhet inte leder till att jag kommer väljas in vare sig som ledamot eller ersättare under nästa mandatperiod.
Jag har, liksom nog flera andra, synpunkter på nomineringskommitténs förslag, men de kommer jag att framföra vid andra tillfällen.
Sedan provvalsresultatet blev känt har jag funderat och även i olika sammanhang framfört tankar om att jag skulle avstå från min kandidatur, d v s att jag inte alls skulle stå på listan. Jag har nu bestämt mig för att inte göra så, utan att tvärtom tacka ja till den plats som jag är föreslagen till. Den främsta anledningen till det är att jag alltid har åtagit mig de uppdrag som Folkpartiet velat lägga på mig. Väldigt ofta har naturligtvis de uppdragen sammanfallit med mina egna ambitioner, men inte alltid.
Men de som känner mig väl vet att ordet ”lojal” är ett av mina ledord. I det här sammanhanget är jag således lojal gentemot partiet och de medlemmar inom partiet som ändå röstat på mig i provvalet. Jag vill inte svika er, jag vill inte svika Folkpartiet, utan jag kommer göra vad jag kan för att vi tillsammas ska få ett så bra valresultat som möjligt.
Men jag kan, avslutningsvis, inte komma ifrån att den kommande valrörelsen kommer att kännas annorlunda för mig och jag anser att när jag nu inte längre kommer vara en toppkandidat så kommer mitt ansvar att vara mindre än förut. Mitt engagemang kommer dock alltid att vara på topp, men omfattningen på engagemanget kommer vara mindre än under de åtta tidigare valrörelserna. Jag hoppas och tror att ni alla har förståelse för det!    

söndag 1 december 2013

Idrott - en del av mitt liv!

Eftersom det just nu är lite stiltje i mitt politiska liv, så tänkte jag berätta om mitt andra stora intresse, idrotten!

Jag betraktar mig själv som allmänt idrottsintresserad. Vissa idrotter intresserar jag mig väldigt lite för, medan jag har stort intresse för främst tre sporter; fotboll, handboll och innebandy. Fotboll har de flesta spelat någon gång, jag själv gjorde det mest under tonårstiden och eftersom jag då bodde i Rosersberg, så spelade jag följaktligen i Rosersbergs IK. Sedan dess har jag varit intresserad av fotboll och min favoritklubb blev AIK i rätt så unga år.

Handboll började jag spela i de äldre tonåren. Jag lärde känna en kille som drog med mig på några träningar med det lag han spelade i, Essinge IK. Jag kan inte säga att jag var bra i handboll, därtill var jag inte tillräckligt lång och muskulös, men det var rätt så roligt och jag har följt handbollen sedan dess, dock utan att egentligen ha ett riktigt favoritlag.

Innebandy spelade jag väldigt mycket när jag gick i gymnasiet. Då var den ingen riktig idrott, utan spelades enbart på lek. Jag har aldrig spelat innebandy i något riktigt lag, men eftersom jag haft en koppling till AIK tog jag kontakt med en av ledarna för AIK Innebandy och frågade om jag kunde hjälpa till. Sedan dess har jag varit klubben och innebandyn trogen. Jag har innehavt olika poster i klubbens styrelse; ansvarig för damverksamheten, sekreterare och ordförande för både föreningen och det bolag som bedriver herrverksamheten.

Jag sitter fortfarande i AIK Innebandys styrelse och kan just nu njuta över att vårt herrlag leder Svenska Superligan. Det är riktigt, riktigt kul!

söndag 17 november 2013

Landsmöte (FP)

Det är alltid speciellt med landsmöten! Det kan tyckas vara en klyscha, men Folkpartiets landsmöten måste upplevas. Själv har jag upplevt ganska många och alltid med en euroforisk känsla när jag ska åka hem, så även nu. Det är lätt att man efter ett landsmöte tror att Folkpartiet har fler anhängare än vad vi har.

Här är tre av landsmötesbesluten:
          Landsmötet beslutade att man ska kunna dömas för våldtäkt om samtycke inte finns.
 

  • Betyg från fjärde klass och övergång till en lärlingsmodell av europeiskt snitt

 

 
Själv är jag glad över att landsmötet beslutade att inte vara för att minska antalet riksdagsledamöter. Något som jag hade motionerat om. Läs mer om vårt landsmöte på www.folkpartiet.se
 

söndag 3 november 2013

Trafikpaketet och provvalet snart slut

Under den gångna veckan har folkpartiets landstingsgrupp tagit ställning för ett nytt trafikpaket för framtidens Stockholm. Ett sådant trafikpaket måste givetvis innehålla förslag till nya tunnelbanor. Jag accepterar, men beklagar samtidigt den lösning med tunnelbana till Nya Karolinska som finns med i förslaget. Jag hade själv föredragit en spårvagnslösning, men eftersom ett så här stort paket innebär kompromisser, så är förslaget ok i sin helhet.

Utöver de flesta av tunnelbaneförslagen är konverteringen av busslinje 4 till spårväg det absolut viktigaste. På sikt måste alla stombusslinjer bli spårvägslinjer och det är bra om denna konvertering inleds fortast möjligt.

Det finns mycket att säga om detta trafikpaket, och här nedan länkar jag till fler som har skrivit i frågan. Men det kanske allra viktigaste nu är att även staten måste betala sin andel av trafikinvesteringarna. I det sammanhanget är det viktigt att poängtera att trängselskatten inte ska räknas som en statlig finansiering. Den betalas av invånarna i Stockholms län och dessa ska givetvis räknas som regionens bidrag till det framtida trafikpaketet.

Läs även blogginlägg från Birgitta RydbergAnna Starbrink, Anders EkegrenFolkpartiet i Sundbyberg, Jessica Ericsson, Rasmus Jonlund.

Avslutningsvis så är idag sista dagen för Folkpartiets provval till landsting och kommuner. Jag vill därför uppmana dig som folkpartist och som ännu inte röstat att göra det. Jag har under de gångna veckorna propagerat för mig själv och gör det så gärna igen. Läs mer om vad jag vill göra på min hemsida, om jag blir vald.

söndag 27 oktober 2013

Folkpartimedlem? Rösta i provvalet!

Folkpartiets provval i Stockholms stad pågår just nu och avslutas den 4 november. Jag vill på detta sätt uppmana alla folkpartiets medlemmar i Stockholms stad att rösta i provvalet.

Det finns en rad kandidater att rösta på. Själv kandiderar jag till landstingsfullmäktige under min paroll ”Erfarenhet och förnyelse”. Visst behöver vi nya personer med härliga fräscha idéer i landstinget, men vi behöver också personer med erfarenhet. Jag är en sådan person!
Men jag står inte bara för erfarenhet, utan också för förnyelse! Det är dags för en radikal satsning på kollektivtrafiken! Spårväg city måste byggas klart och på sikt måste samtliga stombusslinjer omvandlas till spårvägar, med start av linje 4. Vi måste överlag satsa mer på spår, även tunnelbana. Bilarna måste radikalt minskas i Stockholms centrala delar och bussar ska trafikera mer i ytterområden och mindre i innerstaden. 

En provvalsröst på mig innebär både erfarenhet och förnyelse!
Läs gärna mycket mer om mig och min kandidatur på min hemsida!

söndag 20 oktober 2013

Olov - kandidat till landstingsfullmäktige 2014

Idag börjar folkpartiets provval till landstingsfullmäktige. Jag kandiderar på nytt till landstinget under min paroll ”Erfarenhet och förnyelse”. Jag har stor erfarenhet av landstingets huvudfrågor sjukvård och kollektivtrafik, bl a har jag tidigare varit ordförande i sjukvårdsstyrelsen söder och i det som då kallades för SL:s södra regionstyrelse.

Men nu anser jag att det är hög tid att lägga om trafikpolitiken. Vi måste satsa mer på kollektivtrafiken i förhållande till privatbilismen. Spårväg city måste byggas klart och på sikt måste samtliga stombusslinjer omvandlas till spårvägar, med start av linje 4. Vi måste överlag satsa mer på spår, även tunnelbana. Bilarna måste radikalt minskas i Stockholms centrala delar och bussar ska trafikera mer i ytterområden och mindre i innerstaden. 
Vi måste också utveckla husläkarsystemet. Ju fler vårdcentraler som öppnas och ju fler läkare som ingår i vårdvalssystemet, desto bättre. Äldre och barnfamiljer ska på ett lättare sätt än nu kunna få hembesök från husläkarmottagningarna när det behövs.

Avslutningsvis ska landstinget satsa på den kulturen. Landstinget bedriver och stödjer kulturverksamhet genom ekonomiskt stöd till kulturinstitutioner och organisationer, folkbildning, föreningsliv samt barn- och ungdomsteater. På detta sätt skapas förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv i länet.
Sammanfattningsvis: Erfarenhet eller förnyelse? Med mig får du både och!
  • Antalet husläkare måste öka, för att vi ska få en ökad valfrihet och förbättrad kvalité. Äldre och barnfamiljer ska kunna få fler hembesök från husläkarmottagningen när det behövs
  • Mer spårtrafik! Bygg klart Spårväg City och omvandla samtliga stombusslinjer till spårvagn.
  • Satsa på kulturen! Kulturen är viktig i ett Stockholms län som växer och utvecklas! 
Läs gärna mer om min kandidatur på min hemsida www.folkpartiet.se/Olov 
 

lördag 19 oktober 2013

Tack Staffan Norberg!

Det tillhör inte vanligheterna att jag här på min blogg hyllar vänsterpartister, men nu ska jag göra det! Vänsterpartiets kommunalråd i Södertälje, Staffan Norberg, har nämligen skrivit en debattartikel i Länstidningen med rubriken ”Ära de som äras bör”. I artikeln så hedras jag och Kerstin Petterson (v) för att vi under varsitt tillfälle kämpat i motvind mot våra respektive partier, som då satt i majoritet, och på så sätt kunnat se till att Södertälje sjukhus kunnat bevaras. Det finns en hel del att kommentera i detta sammanhang, men jag ska här och nu enbart säga – Tack Staffan för din artikel!

söndag 13 oktober 2013

Provvalsmingel och ett glädjande besked om Södertälje sjukhus!

Igår anordnade Folkpartiet i Stockholms stad ett så kallat Kandidatmingel för oss som ställer upp som kandidater till stadsfullmäktige och landstinget. Platsen var Postmuseet i Gamla stan och under ca en och en halv timme fick vi som kandidater mingla runt bland andra kandidater och övriga medlemmar.

Själv delade jag ut flygblad med mina tre huvudsakliga budskap, under min kampanjslogan "Erfarenhet och förnyelse"!
  • Antalet husläkare måste öka, för att vi ska få en ökad valfrihet och förbättrad kvalité. Äldre och barnfamiljer ska kunna få fler hembesök från husläkarmottagningen när det behövs
  • Mer spårtrafik! Bygg klart Spårväg City och omvandla samtliga stombusslinjer till spårvagn.
  • Satsa på kulturen! Kulturen är viktig i ett Stockholms län som växer och utvecklas!
Om du vill läsa mer om min kandidatur kan du göra det på min hemsida.

I övrigt börjar nu planerna för Södertälje sjukhus att ta konkret form. I förslaget, som ska beslutas i landstingsfullmäktige under våren, ökas antalet vårdplatser i akutsjukhusdelen från dagens 100 till 120. Investeringen är på 1,2 miljarder kronor i ny byggnad för akutmottagning och operationer, inklusive en ny operationssal, och upprustade vårdavdelningar.

Detta är mycket glädjande! Södertälje sjukhus är viktigt för Södertälje och den södra delen av länet. Södertälje med stora viktiga arbetsplatser, stora kommunikationsleder på väg och järnväg, och en växande befolkning behöver ett akutsjukhus. Men detta har dock inte alltid varit en självklarhet. Åtminstone två gånger under min tid som landstingspolitiker har sjukhuset varit nedläggningshotat. Som före detta Södertäljebo tycker jag därför att det nu är mycket glädjande att sjukhuset bevaras och utvecklas!

söndag 6 oktober 2013

Olov - kandidat till landstingsfullmäktige + några kommentarer till andra FP-bloggar

Nästa helg är det ett internt mingel för alla folkpartister, där alla kan mingla med oss som har tänkt att kandidera till landstingsfullmäktige i valet nästa år och då inför det stundande provvalet som hålls om några veckor. Jag är en av kandidaterna vid detta mingel.

Min slogan för detta provval är "Erfarenhet och förnyelse". Jag har varit med länge i politiken och har därför skaffat mig en ganska stor erfarenhet av hur landstinget fungerar. Samtidigt är jag en förnyare, på så sätt att jag ganska så radikalt vill lägga om trafikpolitiken. Vi måste en gång för alla komma bort från bilsamhället. Framtidens Stockholms län och framförallt Stockholms innerstad måste mer präglas av kollektivtrafik och då spårbunden sådan. Därför vill jag att samtliga stombusslinjer i innerstaden snarast möjligt konverteras till spårvagn.

Om alla vi som vill bo i Stockholm också ska få chansen att göra det, så måste denna omvandling ske nu.

Läs gärna mer om min kandidatur på min hemsida.

Jag vill i övrigt här på min blogg propagera för två av mina partikamrater. Folkparitets landstingsråd Anna Starbrink har skrivit på sin blogg om en satsning på specialsjuksköterskor, t ex sköterskor inom neonatalvården (vård av för tidigt födda barn). Detta är en utmärkt satsning och jag hoppas att vi någon gång i framtiden kan få en neonatalavdelning på alla våra akutsjukhus, även den i Södertälje.

Avslutningsvis har Rasmus Jonlund skrivit bra på sin blogg om flyktingkatastrofen i Italien. Läs och begrunda!

söndag 29 september 2013

Loosers, KD:s riksting, skärgårdstrafiken och landstinget 150 år

På min blogg idag vill jag skriva om en organisation och ett företag som man kalla för loosers! De ska väl egentligen inte jämföras med varandra, men båda har det gemensamt att de har gjort bort sig.  

De första är ledarna och det högerextrema partiet Gyllene Gryning i Grekland. Efter mordet på musikern Killah P, eller som han egentligen heter, Pavlos Fyssas, så har mördaren erkänt sin koppling till det extrempolitiska partiet i Grekland. Mordet var bara det senaste i en rad våldsdåd som partiet kopplats samman med. Det blev också startskott för de polistillslag som ledde till att 17 ledargestalter greps under lördagen.
Man skulle därmed kunna säga att brallorna är neddragna på ledargarnityret i Gyllene Gryning!

De andra som kan kallas loosers är pastatillverkarna Barilla. I en radiointervju i onsdags talade en av företagets ägare om att han ansåg att företaget aldrig skulle låta göra reklam för produkterna med en "regnbågsfamilj" och han tillade att homosexuella som inte gillar det kan äta pasta från andra tillverkare.
Nu har olika typer av aktivister tagit Barilla på orden och uppmanar nu så många som möjligt till bojkott. På nätet finns protestskrivelser på flera språk och med olika avsändare, bland dem Nobelpristagaren Dario Fo som uppmanar Barilla att göra avbön. 

Vad Barilla kanske inte tänkte på är att homosexuella inte bara känner homosexuella, utan även heterosexuella och med alla de kontakter som detta innebär, kan en bojkott av Barillas varor bli mycket kännbar.
Hur löd det där gamla ordspråket? Som man bäddar får man ligga!

Några som man inte direkt kan kalla för loosers (och som därmed inte på något sätt är jämförbara med vare sig Gyllene Gryning eller Barilla) är Kristdemokraterna (KD). De har under några dagar nu haft sitt riksting, vilket är deras hösta politiska organ. På detta riksting har de enligt min mening fattat en del beslut som gör att de nu tagit ytterligare steg till höger på den politiska skalan. (KD) söker annars med ljus och lykta efter en profilfråga som kan lyfta partiet. Att då som Göran Hägglund hitta frågan om att avskaffa landstingen leder i det fallet helt fel. Förutom att det är fel i sak, så är det sällan som organisatoriska frågor engagerar medborgarna (förstatligandet av skolan är dock ett lysande undantag). Medborgarna vill att sjukvården ska fungera. Vem som ansvarar för densamma är sällan något som bekymrar dem.
Sedan har också (KD) på sitt riksting beslutat att utreda ett NATO-medlemskap. Jag tycker utreda är lite väl mesigt. Jag tycker (KD), i likhet med Folkpartiet, ska ta klar ställning – Säg ja till medlemskap i NATO!

Om jag nu istället går in på veckans vinnare, så anser jag att Folkpartiets landstingsgrupp och vår skärgårdstrafikpolitik är en sådan given vinnare. Nu har nämligen det moderata trafiklandstingsrådet meddelat att hela skärgårdsupphandlingen ska göras om. Det har vi i Folkpartiet tyckt i ca 1,5 år. Gör om och gör rätt, har vi sagt sedan dess. Det är bara att beklaga att det har tagit så lång tid och att det har kostat väldigt mycket pengar under den här tiden.

En som berättar mer ingående om detta är min partikollega Stella Fare.

Allra sist. Stockholms läns landsting firade sitt 150-års jubileum nu i helgen med en fest på landstingstomten vid Hantverkargatan 45. Jag var där och stod några timmar i Folkpartiets tält. Här nedan ser ni en bild på några av oss Folkpartister som var närvararande.

måndag 23 september 2013

Antiklimax i landstingets trafiknämnd

På dagens sammanträde med trafiknämnden var det tänkt att nämnden skulle avgöra frågan om upphandling av sjötrafiken i skärgården. Men ordföranden valde helt oväntat att lyfta bort frågan från dagordingen. Folkpartiets yrkande om att inget tilldelningsbeslut skulle fattas och att upphandlingen skulle stoppas hade annars vunnit majoritet. En försämrad sjötrafik, mindre möjligheter för små rederier och risken för en monopolliknande situation har hela tiden varit Folkpartiets huvudinvändningar mot den upphandling som nu verkar stoppas – anbudens giltighet löper ut 30 september.

Vad som nu händer är oklart. Men från Folkpartiets sida har vi från början varit tydliga med att vi måste förbättra turlistorna och att möjligheter för små rederier att lägga anbud måste säkerställas.

Men nu måste trafikförvaltningen snarast möjligt återkomma till trafiknämnden med en strategi för hur skärgårdstrafiken ska kunna fortsätta vidare med lika bra trafikutbud som tidigare. Vi måste snarast finna en lösning som innebär en verklig förbättring för de som i första hand berörs - skärgårdsborna!
 

söndag 22 september 2013

Sjötrafikens öde avgörs imorgon, lite propaganda för mig själv, samt en glad trafiknyhet

Imorgon är det ett extra sammanträde med Stockholms läns landstings trafiknämnd. Det blir ett minst sagt spännande möte. Som ersättare i nämnden kommer jag att få uppleva något som inte är så vanligt, nämligen att ett mycket viktigt ärende inte är avgjort på förhand, nämligen den om upphandlingen av vår sjötrafik i länet.

Folkpartiet har hela tiden kämpat för att värna sjötrafiken i skärgården! Vi slår vakt om en bra sjötrafik och vi har därför sagt nej till försämringar av trafikutbudet och tidtabellerna. Vi har ställt krav på garantier innan den nya skärgårdsupphandlingen avslutas! Hur det kommer att gå är i högsta grad oklart. Jag hoppas att förnuftet segrar!

Idag har jag gjort en rejäl omarbetning av min hemsida, för att anpassa sidan till det kommande provvalet. Bland annat så har jag under sidan "Olov - Kandidat till landstingsfullmäktige 2014" talat om lite grann om min bakgrund och vad jag vill med min kandidatur. Du kan läsa mer om mig på  http://www.folkpartiet.se/olov

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att det blir fortsatt pendeltågstrafik till Gnesta även i fortsättningen. I den ursprungliga tågplanen som presenterades av Trafikverket under våren hade all pendeltågstrafik på sträckan Järna via Mölnbo till Gnesta dragits in med hänvisning med hänvisning till kapacitetsbrist på Västra stambanan. Nu står det klart att det finns plats för alla de 22 tågen som SL och trafiknämnden ursprungligen planerade för. En självklarhet kan man tycka, dock ej för Trafikverket, som här fick backa, till glädje för alla berörda resenärer.
 

söndag 15 september 2013

Gå och rösta i kyrkovalet!

Idag är det valdag till Svenska kyrkan!

För att slippa få in nomineringsgrupper med homofoba, rasistiska och kvinnoprästfientliga åsikter, så skulle jag önska att alla ni som inte har dessa extrema åsikter går och röstar.

Det spelar givetvis också en stor roll på vem du röstar på. Ta gärna en valsedel med FiSK- Fria liberaler i Svenska kyrkan. FiSK är ett nätverk som samlar liberaler som är engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler, oavsett partipolitisk tillhörighet, att vara förtroende­valda i Svenska kyrkan.

Därför – Gå och rösta och rösta då på FiSK. I den församling jag tillhör, Adolf Fredriks församling och i de två andra valen, kan du rösta på FiSK. Du får även kryssa för min kandidatur i de valen, om du vill!

Om du vill läsa mer om vad FiSK har för åsikter kan du klicka på nedanstående länk.
http://fiskarna.net/

torsdag 12 september 2013

Poliskostnaderna avskaffas - efter (FP)-initiativ!

I söndags här på bloggen berättade jag om ett initiativ av Johan Pehrson (FP), där han tillsammans med tre allianskollegor i justitieutskottet skulle träffa representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera poliskostnaderna i samband med idrottsevenemang.

Resultatet lät inte vänta på sig! För två dagar sedan presenterade regeringen ett förslag om att slopa ersättningsskyldigheten. Detta trots ett oerhört motsträvigt Justitiedepartement, med minister Beatrice Ask (M) i spetsen.  

Tyvärr har vi ju inte retroaktiv lagstiftning i landet, så AIK och de andra klubbarna lär nog dessvärre få betala de fakturor som redan har sänts, men Rikspolisstyrelsen kan ju åtminstone sluta att skicka de fakturor som de rent teoretiskt skulle kunna skicka så länge som riksdagen inte har fattat beslut. Det vore, minst sagt, en välgärning!
 

söndag 8 september 2013

Bra initiativ från Johan Pehrson (FP)

Jag har flera gånger här på min blogg (bl.a. här) skrivit om de s.k. poliskostnaderna som drabbar idrottsaktiebolag när de spelar matcher. Detta är givetvis både absurt och orättvist eftersom det naturligtvis inte ska vara någon skillnad i polisens behandling av idrottsklubbarna. Förutsättningarna för klubbarna är faktiskt desamma, oavsett om klubben drivs via ett aktiebolag eller på traditionell föreningsväg.

Vad Beatrice Ask (M) och hennes Justitiedepartement sysslar med när det gäller den här frågan kan man bara undra. Hon verkar i varje fall inte alls förstå problematiken. Därför är det nu mycket glädjande med den signal som häromdagen kom från riksdagsledamoten Johan Pehrson (FP), där han och tre andra Allianskollegor skulle träffa representanter från från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera dessa poliskostnader i samband med idrottsevenemang.

I en kommentar säger Johan Pehrsson att "För närvarande stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Läget är ohållbart, orättvist och obegripligt. Regeringen måste agera omgående".

Vidare säger han att antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika.

För min del hoppas jag på det förstnämnda, men det är i vilket fall som helst bra att Johan Pehrsson och de andra riksdagsledamöterna försöker göra något åt denna absurda situation.

söndag 1 september 2013

Rösta på FiSK i kyrkovalet den 15 september!

Den 15 september är det kyrkoval, alltså val till Svenska Kyrkans Kyrkomöte, Stift och Församlingar. De valen hålls vart fjärde år. Mer än fem och en halv miljoner människor är röstberättigade, men dessvärre utnyttjar inte så många sin rösträtt. Jag vill därför uppmana alla er som innehar rösträtt att utnyttja den!

Framförallt skulle jag önska att ni som inte har extrema röster går och röstar, inte minst därför att vi annars riskerar att få in nomineringsgrupper med homofoba, rasistiska och kvinnoprästfientliga åsikter. De grupperna har tidigare haft en stor benägenhet att gå och rösta.

Därför spelar det givetvis också en stor roll på vem du röstar på. Jag har själv valt att kandidera för FiSK- Fria liberaler i Svenska kyrkan. FiSK är ett nätverk som samlar liberaler som är engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler, oavsett partipolitisk tillhörighet, att vara förtroende­valda i Svenska kyrkan.

Här följer tre frågor som är angelägna för FiSK:

1. Öppen och fördomsfri kyrka
Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Vi vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. Vi vill att arbetet med att sprida öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom kyrkans internationella arbete.

2. Större valfrihet i kyrkan
FiSK vill att du i högre grad ska kunna välja vilken församling som du vill tillhöra. Du ska inte vara begränsad till den församling där du är folkbokförd. FiSK anser att det är viktigt att du har möjlighet att vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Ett friare församlingsval kan komma att ha betydelse för den som t ex känner sig mer hemma i den församling där han eller hon arbetar snarare än i församlingen där boendet finns.

3. Förnya gudstjänsterna
FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor en mening och hjälp i vardagen. En levande kyrka har gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. De som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster ska mötas av ett tilltal som svarar mot deras behov. Söndagens huvudgudstjänst, som är viktig som en plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och utvecklas. Tillsammans med andra former av gudstjänster och musikarrangemang kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje.

Därför – Gå och rösta den 15 september – och rösta då på FiSK. I den församling jag tillhör, Adolf Fredriks församling och i de två andra valen, kan du rösta på FiSK. Du får även kryssa för min kandidatur i de valen, om du vill!

tisdag 27 augusti 2013

Bra beslut om högre ersättning för flyktingar

Igår kom ett mycket glädjande besked från integrationsminister Erik Ullenhag (FP) om det svenska flyktingmottagandet. De kommuner som tar emot flest nyanlända i förhållande till sin folkmängd, kommer att få en högre ersättning av staten.

Detta är ett mycket efterlängtat besked för t ex min gamla hemkommun Södertälje. Totalt ger regeringen ytterligare 1,1 miljarder till flyktingmottagandet. Erik Ullenhag säger att tanken med det nya ersättningssystemet är att det ska bli rättvisare för de kommuner som har ett stort mottagande. Till det kan jag bara säga; Tack Erik Ullenhag!

Vi är många i de berörda kommunerna som kämpat för en rättvisare fördelning av flyktingmottagandet i Sverige. Själv skrev jag redan till folkpartiets landsmöte år 2007 en motion med rubriken "Höjd introduktionsersättning för kommunerna" där jag påpekade på den snedvridna fördelningen av flyktingmottagandet. Motionen avslutades med att jag yrkade att folkpartiet skulle arbeta för att flyktingarnas introduktionsersättning höjs. Nu ser det ut att ca sex år senare bli verklighet. Det är mycket glädjande!

söndag 18 augusti 2013

Liberala Ungdomsförbundets kongress och Emmas målade naglar (igen)

Liberala Ungdomsförbundet (LUF) har haft kongress på Öckerö i Göteborgs skärgård mellan den 8-11 augusti. Det var visserligen bra många år sedan jag själv var aktiv i LUF (eller som det hette på den tiden, FPU, Folkpartiets Ungdomsförbund), men jag minns att alla de kongresser som jag var på, var roliga, spännande och fantastiskt lärorika. Kongresserna var en underbar skola och de är det säkerligen idag också för våra unga liberaler!

På den tiden då jag var aktiv i FPU antog vi ståndpunkter som ansågs ligga till vänster om moderpartiet. Även om jag inte gillar att placera in oss liberaler på en vänster-högerskala, så måste man nog ändå vid en närmare analys säga att många av de beslut som fattades på LUF-kongressen ligger till höger på politikerskalan.

Eller vad sägs om att LUF nu anser att alla punktskatter ska avskaffas till förmån för en enhetlig moms (med undantag för miljöskatter), att bostadsbidraget ska avskaffas, att medborgare ska ha rätt att utträda ur staten, samt att sexköpslagen bör avskaffas och ersättas med ett system med licensierade sexsäljare? 

Å andra sidan vill LUF även att föräldraförsäkringen ska vara individuell och att monarkin ska avskaffas. Så LUF är definitivt ingen ultrahöger.

LUF fattade även beslut som inte är lika kontroversiella, sett från moderpartiets synvinkel. Exempelvis vill även LUF förstatliga skolan.

Det ska bli intressant att se hur LUF tänker driva de här frågorna vidare, nu närmast på Folkpartiets landsmöte i november.

Avslutningsvis - för att följa upp min blogg från igår, så blev Emma Green Tregaro tvungen till att i höjdhoppsfinalen måla sina naglar i annan färg än regnbågens. Nu blev de röda - kärlekens färg! Tack Emma för din kamp för mänskliga rättigheter under VM i friidrott!

(Läs även Sivert Aronssons blogg om Emma Green Tregaro)

lördag 17 augusti 2013

Emmas målade naglar!

Sällan har väl ett par målade naglar skapat sådan debatt som när Emma Green Tregaro målade sina i regnbågens färger. All heder även åt Moa Hjelmer som gjorde detsamma.

Hoppas nu bara att den ryska publiken uppför sig väl under finalen. För till skillnad från Moa, som tävlat klart, har Emma höjdhoppsfinalen framför sig.
Det finns en hel del att säga om Emmas ställningstagande, men det som är extra intressant är att det verkar som om vi har fått lite grann av en ny trend bland i varje fall svenska idrottsmän och kvinnor. Förut hette det alltid att idrott och politik inte hörde ihop och ingen verkade vare sig våga eller vilja uttala sig om någonting som var minsta känsligt ur politisk synvinkel.

Genom historien har det naturligtvis funnits undantag, men rent generellt har det varit tämligen neutrala uttalanden när våra idrottshjältar fått den typen av känsliga frågor. Men nu har t ex även några av våra mest namnkunniga ishockeyspelare fördömt Rysslands antigaylagar och då känns det definitivt som att något positivt har hänt i sammanhanget.
Det här med att idrott och politik inte hör ihop har ju för övrigt aldrig varit sant. Som jag skrev i ett annat blogginlägg så har idrott för diktatorer världen över alltid använts i propagandasyfte. Så varför ska inte vi i den fria världen använda kombinationen av politik och idrott på samma sätt?    

Så alla de idrottsmän och kvinnor som målar sina naglar i protest eller som på något annat sätt demonstrerar för mänskliga rättigheter, kommer jag fortsättningsvis att heja lite extra på!
 
Andra bloggar: Christina Örnebjer

tisdag 13 augusti 2013

Oslo, idrottsvärldens naivitet och kasta poliskostnadsutredningen i papperskorgen!

Under den gångna helgen var jag i Oslo på en weekendresa. Jag passade då på att utnyttja deras kollektivtrafik och konstaterade då att Oslo har något som inte Stockholm har, nämligen ett väl utbyggt tunnelbane- och spårvägssystem. Oslo kombinerar ett bra tunnelbanenät med ett väl utbyggt spårvägsnät på ett sätt som jag hoppas att Stockholm kan göra i framtiden. I det avseendet har vi i Stockholm lite att jobba med, men så hade ju inte Oslo dumheten att lägga ned sitt spårvägssystem som Stockholm gjorde på 60-talet.

I en sportkrönika i Dagens Nyheter skriver Johan Esk om den propagandatriumf som idrottsvärlden ger Ryssland och Vladimir Putin. Genom historien finns en rad exempel där man önskat att de som arrangerar spelen skulle ha givit uppdraget till något annat land. Det gäller alltifrån Hitlers vedervärdiga naziregim i Tyskland under OS år 1936 till motsvarigheten för Beijing år 2008. Det som idrottsvärldens pampar inte verkar förstå (eller ännu värre, inte låtsas om att förstå?), är att genom dessa arrangemang så legitimerar de dessa länders politik. Propagandan får fritt spelrum.

Avslutningsvis en annan idrottsfråga. Det är inte så ofta som jag som AIK:are håller med Djurgårdare, men nu har det hänt (och det kanske i sig inte är så konstigt, med tanke på ämnet). I en artikel med rubriken "Regeringen bör kasta bort poliskostnadsutredningen" skriver Djurgårdens fotbolls VD tillsammans med två andra idrottsrepresentanter att den nämnda utredningen är full av fel och att det måste finnas en tydlig koppling mellan åtgärder och kostnader.

Inget kan vara mera riktigt. Jag har skrivit om detta förut här på min blogg och kan bara konstatera att regeringen inte verkar riktigt förstå vad som är rätt och riktigt i den här frågan.    
 

tisdag 6 augusti 2013

Tokstan med sina speciella tokstollar!

Ibland gör min gamla hemstad Södertälje skäl för sitt smeknamn/öknamn Tokstan! Nu senast har den moderate kommunfullmäktigeledamoten Rolf Bertilson formligen gått i taket för att det hissades en prideflagga i en av flaggstängerna utanför stadshuset. Detta har kunnat läsas t ex i Expressen.

Enligt Södertälje kommuns regler för flaggning så är det tydligen så att prideflaggan (eller som den heter i andra sammanhang - Regnbågsflaggan) inte en sådan flagga som det ska flaggas med i kommunens flaggstänger. Det må ju vara hänt att Rolf Bertilson tycker att regler är till för att hållas. Men från det till att kräva polisanmälan och kalla hela Pridefestivalen för ett "spektakel" är naturligtvis steget väldigt långt.

Nu är det naturligtvis så att det här inte är någon officiell uppfattning i Södertälje. Så tokstan ska väl mer appliceras på Rolf Bertilson som person (och andra som tycker som honom) och mer syfta på vilken tokstolle han är i de här sammanhangen. Däremot borde naturligtvis den moderata partiledningen i Södertälje fundera över om det inte vore lämpligt med ett riktat avgångskrav mot herr Bertilson. Moderaterna får naturligtvis avgöra det själva, men om en folkpartist hade uttalat sig på det här sättet så kan jag lova att jag inte hade varit sen att rikta avgångskrav mot den personen, både här på bloggen och på annat håll!

lördag 3 augusti 2013

Ett personligt beslut under semestern och dagens höjdpunkter!

Det var länge sedan jag skrev något här på bloggen. Jag har inte gjort det under hela min semester. Jag har inte gjort det för att jag tycker det är skönt att helt koppla av från allt som har med jobb, politik och annat som jag sysslar med till vardags. Istället har jag solat, läst, tittat lite på tv och allmänt kopplat av från det mesta som jag vanligtvis gör.

Men nu när jag har börjat jobba igen så börjar allt så sakteliga återgå till den vardag jag kopplat av ifrån. Men att helt koppla bort från politiken går inte. Den finns ju på något sätt där så fort man läser en dagstidning eller ser på tv.

Därför har jag ägnat mig åt att fundera på framtiden. Ännu så länge har Folkpartiet bara bett att få in nomineringar till riksdagen, men snart är det även dags för motsvarande när det gäller valen till landsting och kommuner.

Under sommaren har jag därför bestämt mig för att kandidera för ytterligare en mandatperiod i landstinget. Det var ju inte precis igår jag satte min fot i landstingshuset för första gången, utan jag har funnits med i landstingssammanhang sedan 1985, först som ersättare, senare som ledamot och den innevarande perioden återigen som ersättare. Nu tar jag sikte på att bli ledamot på nytt!

Anledningen till min kandidatur är flera. Jag känner att det finns så mycket spännande och roligt att ta tag i inom Stockholms läns landsting och så mycket kvar att göra för min del. Inte minst är det spännande att få fortsätta med att se till att vi får fler spårvagnslinjer i Stockholms innerstad. Närmast står en konvertering av stombusslinjerna på den agendan!

Jag vill därför gärna få fortsätta med trafikpolitiken, men även inom de andra politikområdena. Jag vill helt enkelt gärna få chansen att få fortsätta att utveckla, förändra och förbättra landstinget.

Genom åren har mitt politiska fokus förflyttats. I de tidiga ungdomsåren drev jag frågor som till stor del handlade om förbättringar för den generation jag tillhör, men givetvis också, vilket varit viktigt för alla ungliberaler genom alla tider, förbättring för folk i fattiga länder.

Mina föräldrar är dessvärre inte i livet. Min mamma blev nästan 90 år gammal och ca sex år innan hon dog blev hon dement. Det är en väldigt hemsk sjukdom. I och med mammas sjukdom kom äldrefrågor att bli viktiga för mig.

Men snart är nog ändå cirkeln sluten! De viktigaste personerna för mitt politiska engagemang är två små killar på 3 och 5 år. De är mina barnbarn och är alldeles fullständigt underbara! Jag vill att de själva ska få chansen att forma och ta ansvar för sitt liv och få chansen att förverkliga sina drömmar. Men de ska också få leva i ett samhälle som är tryggt, att det finns ett skyddsnät omkring dem, ifall de behöver det, som t ex en bra sjukvård och en kollektivtrafik som fungerar!

Avslutningsvis dagens höjdpunkter! Prideparaden kl 13.00 utgår det här året från Medborgarplatsen och går till festivalområdet på Östermalms IP. Jag har för avsikt att gå med och i så fall blir det för åttonde gången, om jag räknat rätt.

Sedan spelar också AIK fotboll mot Elfsborg kl 16.05 på Friends Arena. Förutom att det här är en toppmatch så är det en alldeles speciell match för Daniel Tjernström. Daniel har spelat sedan 1999 i AIK och det här är hans sista. Så det är återigen dags för många olika sorters känslor på Friends!  

söndag 30 juni 2013

Tunnelbaneutbyggnader, Läkaruppropet och statsvetarprofessorer

Under veckan som gått har regeringens trafikförhandlare skrivit i Dagens Nyheter om tunnelbanans utbyggnad. Det är bra, inte minst för att man därmed också markerar hur viktig trafikutbyggnaden i Stockholmsregionen är för hela Sverige. Problemet är bara att tunnelbaneutbyggnader tar väldigt lång tid. Mycket av det trafikkaos som finns, måste lösas tidigare!

Dessutom så skulle jag (och för övrigt även Folkpartiets landstingsgrupp) hellre se en utbyggnad av tunnelbanan till Täby än en utbyggnad till Hagastaden. Jag har väldigt svårt att förstå varför vi ska dra t-banan till Hagastaden, när det är betydligt fler fördelar att dra en spårväg dit, en spårväg som sedan på ett naturligt sätt kan sammanlänkas med tvärbanan vid Solna centrum och vidare mot Solna station.
Från kollektivtrafik över till sjukvård. Det s.k."Läkaruppropet” kräver att vård ska ges till alla utifrån patienternas behov. Det är egentligen ganska så självklart, men dessvärre även ganska så svårgenomförbart.
 
När jag kom in som ersättare i landstinget i mitten 80-talet var all sjukvård anslagsfinansierad. Det innebar att det var politikerna i landstingsfullmäktige som beslutade i detalj om hur mycket som skulle gå till varje verksamhet. Tanken var då att det skulle gå till verksamheter där behoven var som störst. Så - det låter väl bra? Så viss ska vi väl då också går tillbaka till det gamla anslagssystemet?
 
Svaret på de frågorna är nej. Det var nämligen oftast så att det var de verksamheter som skrek mest och sa att de hade långa köer eller på annat sätt uppmärksammades, som vid nästa budgettillfälle fick mer pengar. Problemet vara bara att detta inte var någon garanti för att pengarna hamnade där behoven var som störst. Det kunde helt enkelt vara någon helt annan verksamhet som hade större behov än de som fick ökade medel.
 
Grundproblemet med allt det här är egentligen att det inte finns något perfekt system. Man kan säga mycket om det system vi har idag, "Vårdval Stockholm". Det går att diskutera en hel del om det systemet och det går att förändra ersättningarna i systemet, men systemet i sig, som utgår från enskilda patienteras val, är faktiskt ett bra system!

Avslutningsvis så hörde jag återigen en statsvetarprofessor säga att det nuvarande läget i opinionen bland de politiska partierna är så gott som kört för Alliansen. Den här gången var det professor Mikael Gilljam som uttryckte sig på det här sättet. Att de aldrig lär sig! Förra gången det uttalades var av Sören Holmberg. Jag säger istället som Gunde Svan brukar säga som lekledare på "Fångarna på fortet". Ingenting är omöjligt!

Läs även bloggar från Birgitta Rydberg, Anna Starbrink och Hans Åberg i dessa ämnen.
 
 

söndag 23 juni 2013

Mina motioner till folkpartiets landsmöte och saker som tar tid....

Den 14-17 november håller Folkpartiet landsmöte i Västerås. Landsmötet är vårt högsta beslutande organ dit hela folkpartilandet skickar ombud. De har i år bl. a. att ta ställning till ett förslag till nytt partiprogram.

Alla medlemmar har också kunnat skriva motioner till landsmötet. Det gjorde jag, fem stycken av allehanda slag. Inför landsmötet planerar jag att här på bloggen gå igenom de lite mer noggrant, men för er som vill läsa dem redan nu så finns de på min hemsida.

Eftersom jag under större delen av mitt politiska liv sysslat med infrastrukturfrågor, så är jag van vid att de projekt som jag varit med att fatta beslut om, tar tid. Det är inte helt ovanligt att beslut fattas, men att detta sedan ändras, att detta sedan kanske uppstår på nytt och så håller det på under en längre tid. Jag skulle kunna exemplifiera med många sådana, men vill inte här och nu trötta ut er med det.

Mindre vanligt är det att projekt inom sjukvården tar så lång tid. Men ibland händer även det. År 2005 (eller möjligtvis en kort tid dessförinnan) lanserade Folkpartiet en idé om ett trygghetskvitto, som skulle ge framförallt äldre patienter en trygg övergång mellan olika delar av vården och omsorgen. Jag interpellerade för övrigt dåvarande sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (S) om denna idé samma år. Men först nu, den 29 maj, infördes äntligen ett trygghetskvitto via kommuneras och landstingets gemensamma planeringsstöd WebCare.

Ibland tar det som sagt tid även inom sjukvården!

söndag 16 juni 2013

Karamelodiktstipendiet och den senaste SIFO-undersökningen

Idag har det årliga Karamelodiktstipendiet delats ut. Karamelodiktstipendiet är ett stipendium som årligen utdelas till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musik. Priset instiftades av Povel Ramel år 1982 i samband med att han fyllde 60 år. Stipendiaten utses av en jury och fonden förvaltas av Kungliga Musikaliska Akademien.

I år gick priset till en person som jag gillar väldigt mycket, men som är ganska så kontroversiell, nämligen komikern och artisten Carl-Einar Häckner. Carl-Einar säger sig vara en stor beundrare av Povel Ramel och kommer för övrigt själv att uppträda på Lisebergs stora scen i Göteborg, något som han har gjort tämligen ofta genom åren. Själv såg jag honom på Södra teaterns scen vid Mosebacke för ett antal år sedan. Jag tycker Carl-Einar Häckner är väldigt speciell, ibland t o m egendomlig. Men jag gillar hans originalitet!

Den senaste SIFO-undersökningen presenteras idag i bland annat Svenska Dagbladet. Den visar på en ökning för både centern och kristdemokraterna som gör att båda partierna klarar fyraprocentspärren. Skillnaden mellan blocken är nu bara sex procentenheter, vilket gör att de som tror att de rödgröna får en promenadseger i valet nog kan glömma det.

Om de mindre partierna i Alliansen ökar än mer, kommer vi, förutom en chans till en ny alliansseger även få en annan inbördes relation mellan Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna i förhållande till Moderaterna. Det skulle minst sagt vara en välgärning!

 

 

söndag 9 juni 2013

Länge leve monarkin!

Det har nog inte undgått de mest inbitna republikaner, att prinsessan Madeleine igår gifte sig med Christopher O'Neill. Jag anser att frågan om monarki eller republik mycket väl kan debatteras, men jag blir ärligt talat minst sagt trött på de slaskargument som förs av vissa republikaner i debatten.

Den här gången ifrågasattes det varför Sveriges Television med licensmedel betalade för att sända vigseln och de övriga festligheterna. Ytterst ska naturligtvis den frågan ställas till kanalledningen och inte vara ett argument mot monarkin, men ändå är det ju faktiskt så att vi HAR en monarki och det är Sveriges Televisions uppdrag att följa det som statschefen och övriga representanter i hans familj gör. Det råkade vara ett bröllop den här gången.....

För övrigt anser jag att vårt kungahus ger oss en trygghet och en stabilitet i tillvaron och det är inte heller fel att den ger oss lite flärd, även för oss som är betraktare på avstånd. Livet består av många olika dimensioner och jag anser att kungahuset är en sådan dimension, något som är svårt att förklara och uppenbarligen omöjligt att förstå för de som önskar att Sverige ska bli en republik.

Så därför säger jag; Länge leve monarkin!
Alltid retar det någon!

söndag 2 juni 2013

Göteborg!

Jag och min fru har varit på en fyra dagars lång semester i Göteborg! Det är väl kanske inte så många som tycker det är särskilt märkvärdigt. Men det är det för mig!

Jag är vad man skulle kunna kalla för ett sommarbarn av Göteborg. Min mamma och jag var alltid på besök hos min morbror och moster i Göteborg under mina uppväxtsomrar, så jag har en speciell kärlek till rikets andra stad. Det är givetvis härifrån jag fått mitt spårvagnsintresse och det kanske är just spårvagnarna som gör Göteborg så pass mysig som jag tycker att stan är.

Eftersom besöket var en födelsedagspresent till min fru, så bodde vi fint på Gothia Towers och bl a så åt vi en underbar middag på en fiskrestaurang, Fiskekrogen, (eller om man så vill, på Göteborgska, Feskekrogen) som jag starkt kan rekommendera.

För övrigt så var vi ganska så turistaktiga, bl a så åkte vi Paddan. Den har jag inte åkt sedan jag var liten. Tack alla underbara göteborgare för en härlig semester i er stad!

söndag 26 maj 2013

Kommentarer kring ungdomars frustration, om skärgårdstrafiken samt om den s k 51%-regeln

Jag brukar ju vanligtvis skriva här på bloggen ca en gång i veckan. Det är naturligtvis därför väldigt svårt att undgå att kommentera de rena upplopp och kravaller som varit denna vecka, främst i Husby och på andra ställen i västra och i södra Stockholm.

Jag kan ha förståelse för att de personer som har misslyckats i skolan, de som inte har något jobb, eller de som på annat sätt ser att de inte har en plats i samhället, känner frustration. Att de här upploppen och kravallerna inte sker i t ex Danderyd eller Lidingö beror självfallet på att de ungdomar som bor där har det så mycket bättre ställt än på de ställen där oroligheterna har uppstått. Men att från denna frustration gå till attack mot polisen eller brandkåren eller utveckla kravaller på annat sätt, får aldrig försvaras. Att det från den frustration övergår till rent kriminell verksamhet är inte försvarbart.
Jag tycker i övrigt att Peter Wolodarski i Dagens Nyheter sammanfattar mycket av de åsikter som jag själv har.
Från de södra och västra förorterna till Stockholm är det ju inte så långt till skärgården. På Trafiknämndens senaste sammanträde lade vi i FP-gruppen fram en skrivelse om båttrafiken i skärgården.  

Under vinter- och vårmånaderna har det framkommit en omfattande kritik kring väntade förändringar i Waxholmsbolagets trafikutbud. Dessa förändringar har beslutats utan bred politisk förankring. För en del bryggor är det en mycket kraftig minskning av trafiken. Genom ändrad linjedragning av vissa båtlinjer och förändringar av vilka båtar som läggs ut på linjerna innebär en del av dessa att resenärerna måste åka buss ut från Stockholm i stället för att utgå från Strömkajen.

De största förändringarna sker i det mellersta trafikområdet. Detta har i upphandlingen blivit mycket större än dagens trafikområde. Samtidigt finns här en viktig besöksnäring. Stora volymer besökare kommer i förfrågningsunderlaget sakna garantier för att dagens tillgänglighet består.

Vi anser därför att det är viktigt att vi i Trafiknämnden får garantier för att trafiken i mellanskärgården bibehålls i minst nuvarande omfattning innan nämnden tar ställning i tilldelningsbeslut. Det är också viktigt att det redovisas hur och i vilken omfattning de små entreprenörerna kommer att anlitas som underleverantörer. Om man slår ut de små entreprenörerna riskerar man i i en kommande upphandling hamna i en monopolsituation. 

Kritiken från skärgårdsbefolkningen har varit stor. Vi vill nu att Trafikförvaltningen skall återkomma med en redovisning som innebär att det finns garantier för att inte trafiken i skärgården försämras på det sätt som vi befarar.

Avslutningsvis så är jag som ordförande i AIK Innebandyförening och tillika ordförande i vårt bolag, AIK Innebandy AB, glad åt att Riksidrottsförbundet på sitt möte röstade för att bibehålla den s k 51%-regeln. Vad den innebär kan ni läsa i bifogad artikel
 
 
 
 

 

 

söndag 19 maj 2013

Eurovisionsschlagerfestivalen, ishockey-VM och lite SIFO

Igår sändes Eurovisionsschlagerfinalen. Som så gott som alla vet så hölls den i år i Malmö här i Sverige. Det är inte utan att man som svensk blir lite stolt över produktionen. Inte för att jag på något sätt har haft det minsta med den att göra, men sändningen var helt klart extremt proffsigt genomförd. Petra Mede var helt underbar som programledare och den ende som kanske inte borde ägna sig mer åt det han gjorde, var väl Eric Saade. Hans insats i Green Room var väl kanske inte det bästa han gjort. Men så sa han också innan sändningen att han hellre borde ägna sig åt att sjunga än att prata. Jag kan bara hålla med!

Själva tävlingen då? Favorittippade Danmark vann, medan jag själv hade två ballader (Estland och Island) som mina favoriter. Men danskarna hade helt klart en bra låt. Sverige kom på 14:e plats med Robin Stjernberg och hans låt You. Jag tycker att Robin gjorde ett bra framträdande och att han var värd en bättre placering. 

I en webbintervju i Dagens Nyheter säger Robin att han gjorde sitt bästa. Jag kan bara instämma i det. Att låten sedan inte höll sig i den europeiska konkurrensen är en annan sak. Jag tror inte heller att någon av de andra svenska låtarna (t ex min egen favoritlåt med Ulrik Munther), hade kommit så där bra mycket bättre och jag tycker nog att Robins låt var värd att komma bland de tio bästa.

Om det inte gick så bra för Robin Stjernberg, så hoppas vi att vi ändå får fira senare ikväll. Då ställs vårt kära ishockeylandslag Tre kronor mot skrällnationen Schweiz i VM-final. Jag både hoppas och tror på svensk vinst!

Avslutningsvis så har det kommit en ny SIFO-undersökning. Glädjande i den är att Folkpartiet går framåt och att Sverigedemokraterna går bakåt. Alliansens sorgebarn, Kristdemokraterna, får bara 2,7% i den här mätningen. Det är inte bra, men sett ur ett statsvetarperspektiv väldigt spännande!

söndag 12 maj 2013

Sorg, ilska och en förening som inte borde ägna sig åt partipolitik

Den vecka som snart är till ända fick för mig en oerhört känslosam inledning. Som årskortsinnehavare vid AIK:s hemmamatcher i fotboll på Friends Arena, så var det inte bara jag som grät en tår över den makalösa tillställning och fantastiska hyllning som hölls för AIK:s avlidne målvakt Ivan Turina. Jag läste om Ivans bortgång på nätet när jag satt på jobbet och jag hade ärligt talat väldigt svårt att göra något mer nyttigt under resten av den dagen.

Vila i frid, Ivan! Tack AIK Fotboll för en fantastisk uppvisning i en extrem svår stund för oss alla i klubben och tack till alla andra klubbar, inte minst IFK Göteborg, som innan matchens start ställde upp mangrant för att det hela skulle bli extra värdigt.
Något som man också kan fälla en och annan tår över, fast på ett helt annat sätt, är regeringens utredare Bo Svenssons förslag om idrottsaktiebolagens betalningar för polisbevakningar. Svenssons utredning anser jag är ett beställningsjobb av justitieminister Beatrice Ask (M), som inte var nöjd med Björn Erikssons utredning, som bland annat behandlade samma uppgift. Svenssons utredning är ingen utredning. Det är en politisk pamflett där Svensson redan från början haft förutfattade meningar om hur klubbarna är och sedan lägger förslag därefter.

Att Svensson inte vet vad han pratar om framgår tydligt i uttalanden som att de idrottsklubbar som drivs som aktiebolag måste ha incitament för att jobba med säkerheten. Frågan man då lätt ställer sig är om de klubbar som inte drivs som aktiebolag också måste ha de incitamenten? Bara för att en klubb drivs via ett aktiebolag så måste ju alla klubbar jobba för en bättre säkerhet.
Sedan har Svensson fått för sig klubbarnas aktiebolag drivs som vanliga börsnoterade företag och tycker att ”gratis polisbevakning” är som att skänka pengar till höjda styrelsearvoden. Det är bara det att i AIK så betalas inga arvoden ut. Jag vet inte hur det är i de andra klubbarna. Men av tradition så arvodera AIK inga styrelseuppdrag. Jag har som ordförande i AIK Innebandy 0 kr i arvode. Ingen annan i styrelsen uppbär heller något arvode och det är likadant inom fotbollen.

Ilskan är stor bland de klubbar som drivs som idrottsaktiebolag och det med rätta. Jag kan bara hoppas att det finns fler vettiga politiker, likt min FP-kollega, kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt, som anser att polisens faktureringsiver är ett reellt och allvarligt hot mot Stockholms kultur- och idrottsliv och något som borde avskaffas fortast möjligt.

Avslutningsvis har jag läst en intressant blogg av min partikollega Staffan Werme, FP:s kommunalråd i Örebro. Staffan har skrivit om Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och beskriver på ett intressant sätt hur föreningen undan för undan har partipolitiserats. Till skillnad från Staffan så är jag sedan bra många år en f d medlem i SNF. Jag tröttnade på föreningens ensidiga propaganda mot kärnkraft. Men i likhet med Staffan så tycker jag det är synd att SNF har gått från att vara en politiskt neutral organisation till att allt mer likna någon sorts grönvänster som skriker sig hesa så fort någon uttalar sig för kärnkraften. Min uppmaning till SNF är därför att avpolitisera sig själva och det fortast möjligt!

 

söndag 28 april 2013

En dag som denna - positivt och negativt

Under en dag som denna, söndagen den 28 april 2013, hinner det ju hända en hel del. Dessvärre är det som händer inte alltid positivt, även om det är lätt att glömma att det mesta faktiskt är det.

Det började med något bra redan på morgonen. I Dagens Nyheter läste jag om den senaste SIFO-undersökningen. Folkpartiet går framåt en hel procentenhet, sossarna tillbaka ungefär lika mycket och - framförallt - Sverigedemokraterna tillbaka till ungefär samma procentandel som FP. Bra!

Dagen har annars gått i idrottens tecken. Klockan 11.30 var jag på plats i Eriksdalshallen. AIK:s pojklag födda 1998 hade på ett storstilat sätt gått till final i Mitt-i cupen, men tyvärr förlorades finalmatchen mot Huddinge med 3-1.

Sedan var det match på Friends Arena, fotboll AIK mot Halmstad. AIK gör äntligen ett godkänt mål på vår nya hemmaarena, vilket innebar kvittering. Positivt! Sedan löper matchen på och AIK gör såsmåningom 3-2 via ett drömmål av Kennedy Igboananike. Tyvärr så kvitterar Halmstad på slutet, vilket gör att hela matchen till slut hamnar i moll.

Men jag får ju inte glömma att hela Sveriges ishockeylag, Tre kronor, har vunnit Czech hockey games. Bra gjort!

Några timmar är kvar av söndagen den 28 april 2013. Förhoppningsvis händer det bara positiva saker till midnatt.

söndag 21 april 2013

Idrottens "största parti"

I politikens värld så borde det väl ara så att socialdemokrater nu är ganska så irriterade på jagande journalister, som har frågor kring Omar Mustafa. Jag kan lite grann förstå hur sossarna har det. Fast kanske inte på det sätt som ni tror, utan för att jag kan dra en parallell mellan det största partiet inom politiken och den största klubben inom idrotten.

AIK, som jag har haft som favoritklubb sedan barnsben och som jag är medlem i sedan 1980, är idrottens motsvarighet till socialdemokrater. Jag menar nu inte att det finns någon som helst likhet, mer än just att AIK är Sveriges och nordens största klubb med 17 000 medlemmar.

Däremot har alla åsikter om AIK och ibland känns det ärligt talat väldigt jobbigt. Då tänker jag inte på bortdömda mål som i den senaste fotbollsmatchen mot Malmö, utan mer när journalister har åsikter som vi från AIK:s sida har svårt att bemöta. Det senaste tillfället i den grenen är Uppdrag granskning, som hävdade att medlemmar från den s k Firman infiltrerat styrelser och andra typer av maktorgan. Men ger man några namnexempel på dessa personer? Svaret är nej.

När hörde vi något positivt om AIK från journalister? Det var dessvärre våldsamt länge sedan. Istället borde dessa journalister ta till sig det arbete som görs från AIK:s sida om en positiv läktarkultur. Men det säljs det förstås inga lösnummer på och tittarsiffrorna blir ju heller inte lika höga.

Men, nu vill jag avsluta detta blogginlägg på ett positivt sätt. Jag vill tacka alla som var med och deltog vid avslutningen med AIK Innebandy nu i torsdags, den 18 april. Jag tyckte att vi hade en oerhört kul och positiv stämning. Tack än en gång, ni som var med!

söndag 14 april 2013

Omar Mustafa (S)

Omar Mustafa har tvingats att avgå från den socialdemokratiska partistyrelsen. Jag delar inte Omar Mustafas ideologi och inte heller åsikter i flera konkreta frågor. Men jag tycker ändå det hela är demokratiskt tveksamt. Det är det för övrigt flera som tycker, även inom den socialdemokratiska rörelsen.

Men det här aktualiserar också frågan om det verkligen är så att man måste hålla med om allt inom ett parti för att få vara medlem. Självfallet är det inte så. Jag vet ingen medlem inom mitt eget parti, Folkpartiet, som håller med om allt och så är det givetvis inom alla andra partier också. Det grundläggande för att vara partimedlem är naturligtvis partiets ideologi, som just är grundläggande värderingar. Jag har mycket svårt att se att man skulle kunna vara medlem i Folkpartiet och samtidigt mot parlamentarismen, för att nu ta ett exempel. Att framföra tankar om diktatur istället för demokrati går nog inte heller och sänkningar av bistånd och en flykting- och migrationspolitik som går ut på att slänga ut alla med utländsk bakgrund från Sverige, skulle nog göra att i varje fall jag rekommenderade den partimedlemmen att fundera över sitt medlemskap.

Men med allt detta sagt så är det naturligtvis till sist upp till respektive parti att hantera sina egna företrädare. Men jag kan inte annat än att konstatera att det inte verkar vara särskilt högt till tak i det socialdemokratiska partiet.

söndag 7 april 2013

Socialdemokraternas kongress och Stockholms stadsteaters repertotar

Den socialdemokratiska partikongressen avslutas idag. Det råder splittring om en hel del frågor inom partiet, men partiledningen med partiledaren Stefan Löfven i spetsen har på ett skickligt sätt manövrerat dessa frågor från offentlighetens ljus till slutna rum och kompromisser som sedan de allra flesta gått med på.

För en del kongressombud verkar enighet ha varit betydligt viktigare än vilka beslut som har fattats. Just detta är väl i och för sig ganska så typiskt för socialdemokraterna. De senaste decennierna har det inte spelat så stor roll vilken politik som har förts, bara man har suttit i regeringsställning.

Just nu så gör man inte det och för min del får partiet gärna vara i opposition länge till, men det som slår mig i detta sammanhang är Sveriges Televisions rapportering från kongressen. Det ska bli intressant att framöver se hur SvT behandlar de övriga partierna. Nu har det varit både direktsändning och uppföljning och analyser och kommentarer så man nästan kunde tro att det var (S) som bestämde allt här i Sverige. Jag fick t o m ibland en känsla av att vissa reportrar trodde att (S) var det enda partiet i Sverige. När den ena kompromissen efter den andra togs fram på kongressen, så lät det från dessa reportrar som att "så här kommer det att bli". Men tack och lov är (S) ett parti som alla andra, förpassat i opposition och som för närvarande inte är i närheten av någon regeringsmakt.

För övrigt så skriver DN:s huvudledare idag mycket bra om kongressen.

Avslutningsvis något helt annat. I likhet med kulturlandstingsrådet Anna Starbrink (FP) så har jag läst ett uttalande av Rickard Wessman (M). Han sitter, liksom Anna, i landstingets kulturnämnd. Wessman gillar inte att stadsteatern här i Stockholm ger musikaler. Wessman tycker ägardirektiven till teatern är för otydliga och att dessa borde styras upp, så att den konstnärliga kvaliteten blir tydligare.

Om det var så att Stockholms stadsteater bara spelade musikaler, så kunde jag möjligtvis ge Wessman ett uns av rätt. Men så är det ju inte. Stadsteatern har en mycket bred repertoar och musikaler är enbart en del av denna. Det senaste som jag själv såg var "Demoner" av Lars Norén. Innan dess har jag sett "Ömheten" av Jonas Gardell och Natascha Kampusch i regi av Hugo Hansén. Vilka föreställningar har Rickard Wessman sett av de tre?

söndag 24 mars 2013

Nytt partiprogram och en fundering över inflytande

Jag har under veckan läst lite i förslaget till nytt partiprogram. Ja, det är inte centerns jag har läst. För det som de ägnat helgen åt är inte ett partiprogram, utan ett idéprogram, vilket är en väsentlig skillnad. Jag har inte för avsikt att recensera centerpartiets diskussioner, men jag kan konstatera att det tagit dem över 100 år att komma fram till att de är liberala. Men hur mycket liberala de än säger sig vara, så kommer de ändå att förbli en kopia av originalet, som för evigt heter Folkpartiet. Allt detta har jag för övrigt kommenterat tidigare.

Det är alltså Folkpartiets förslag till partiprogram som jag ägnat min tid åt. I början av programförslaget står en hel del om vår ideologi, liberalismen. När jag läser den delen, som bara är hur bra som helst, så kan man undra varför inte fler än bara runt 6 % av Sveriges röstande befolkning säger att de ska rösta på Folkpartiet.

Några ytterligare saker som jag läst och som jag gillar är bejakandet av globaliseringen, som visserligen innebär en stor omställning, men som gör Sverige rikare i längden. Vi behöver en mer dynamisk arbetsmarknad och bättre villkor för företagen. I en globaliserad ekonomi är det inte högst skatt som ger bäst välfärd, utan smartast skattesystem.

Vi behöver också få en ökad trygghet för den enskilde med en allmän arbetslöshetsförsäkring och kraftigt förbättrade möjligheter till att skaffa sig nya kunskaper och kunna byta yrke mitt i livet.

Jag gillar också förslagen om en tioårig grundskola, förbättrad introduktion av nyanlända elever och ökat självbestämmande i sjukvård och äldreomsorg.

Jag återkommer med fler kommentarer vid ett annat tillfälle, när jag läst hela programförslaget.

Avslutningsvis har nyligen Politometern gjort en mätning över olika bloggars inflytande. Den baseras på s k inlänkar från övriga i bloggossfären. Bland Folkpartister ligger jag själv, ganska så oväntat för egen del, på en mycket hedrande plats 19 av de 198 som finns på listan. Kul att hamna så pass högt upp på en sådan här "inflytandelista".

söndag 17 mars 2013

Får vi snart en individualiserad föräldraförsäkring?

Igår var jag på årsmöte med Folkpartiet i Stockholms län. Förutom sedvanliga årsmötesärenden så behandlades även en del motioner, bl a en som handlade om en utökning av fler individuella månader i föräldraförsäkringen.

Jag har aldrig riktigt förstått hur det kan komma sig att ett liberalt parti har så svårt med att se att en individualisering av föräldraförsäkringen vore det allra bästa. Alla andra försäkringar är individuella, även om t ex hemförsäkringen omfattar fler än den som tecknar försäkringen.

Jag anser också att det är bra för barnet att få sin uppväxt med båda föräldrarna, vilket är naturligt om föräldraförsäkringen är delad mellan föräldrarna. Men tills den segern är vunnen så får vi nu kämpa för fler s k "pappamånader".

Med 60 röster mot 37 ska nu alltså Folkpartiet i Stockholms län fortsätta att driva frågan om en ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen, något som båda föräldrarna - och barnen vinner på!

Läs gärna även bloggar av Jesper Svensson och från en av motionärerna, Cecilia Elving.