lördag 20 september 2014

Folkpartiet ska gå i opposition!

Valresultatet den 14 september innebar, med undantag för vissa enstaka kommuner, en valförlust för mitt parti Folkpartiet liberalerna. Vi gick tillbaka i riksdagen med 1,7 %, den största minskningen av alla partier, förutom Moderaterna.

Jag har varit med i över tio valrörelser och därmed fått uppleva både framgångar och motgångar för Folkpartiet. Om det är något jag lärt mig under alla dessa år så är det att man måste lära sig att tolka valresultaten på ett korrekt sätt, så att man till nästa val gör ett bättre resultat.
Observera att med det jag nu skrev här ovan, så menar jag inte att man nödvändigtvis ska förändra sin politik, utarma sin ideologiska hållning och på det sättet anpassa sig till det man tror röstmaximerar sitt eget parti. Nej, det jag menar är att man främst måste fundera på vilken roll man har som parti inom politiken. För Folkpartiets del så handlar det då om att ställa sig frågan om folket vill ha mer eller mindre av liberal politik och om man i så fall vill att Folkpartiet ska kämpa för att hamna i regeringsställning för att förverkliga den politiken.

Den senaste mandatperioden har i det sammanhanget varit själklar. Våra väljare ville att vi skulle fortsätta inom Alliansen och ta det ansvar som åvilar oss inom det samarbetet. Men hur är det nu efter valet den 14 september? Folkpartiet har som sagt gått tillbaka med 1,7 % och den gamla Alliansen är mindre än de rödgröna partierna. Men även om det inte låter så är faktiskt situationen tämligen lika som under förra mandatperioden, även om den nu är omvänd. Då var Alliansen större än de rödgröna, men hade inte någon egen majoritet.
Bekymret ur ett rödgrönt perspektiv är dock att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte vill samarbeta med Vänsterpartiet. Därför drar nu, framförallt socialdemokratiska debattörer, slutsatsen att Folkparitet och Centerpartiet måste samarbeta med (S) och (MP). Men det är nu som vi Folkpartister måste fundera över den frågeställning som jag skrev om här ovan. Hur ska vi tolka vårt valresultat? Min tolkning är att väljarna har sagt, (och då talar jag om hela väljarkåren, inte bara om de som röstade på FP), att de vill ha mindre av liberal politik och de vill inte heller ha oss i någon regeringsställning. All annan tolkning anser jag är fel. Vi har nästintill förlorat var fjärde väljare. Att då tolka vårt valresultat som att vi ska sätta oss i en regering med (S) eller på något annat sätt utgöra ett regeringsunderlag och på det sättet ta ansvar, är inte det mandat som svenska folket har givit oss. Att många ändå vill att vi ska göra det är något helt annat. Men många av dem ser inte Folkpartiets bästa för ögonen.

Det som är minst sagt ledsamt i detta sammanhang är att det är extremt mycket taktik i detta från socialdemokratiskt håll. Socialdemokraterna har allt att vinna på att Allianssamarbetet splittras. Om (S) skulle lyckas med det, skulle det innebära att socialdemokraterna skulle bli helt dominerande på den politiska arenan. Allt regeringsbildande skulle kretsa kring socialdemokraterna, trots att de numera bara har ett väljarunderlag på 30 % och inte som tidigare mellan 40-45 %.
Jag är avslutningsvis fullt medveten om att det största problemet i valet var att Sverigedemokraterna fick hela 13 %. Men lösningen på hur det partiet ska bli mindre är inte att Folkpartiet går i regeringsställning med socialdemokraterna. Det är mycket mer problematiskt än så. Sverigedemokraternas politik och lösningar på problem måste bemötas på ett mer effektivt sätt än vad som gjorts hittills och om det kommer jag att återkomma till här på bloggen. Liberalismen och Folkpartiet har haft många utmaningar genom åren. Under den kommande mandatperioden saknas det inte sådana. Folkpartiet kommer att komma tillbaka, var så säkra. Men det blir ifrån ett nuvarande utgångsläge i opposition.

lördag 13 september 2014

Rösta på Folkpartiet!

Imorgon är det val till riksdag, landsting och kommuner. Imorgon tycker jag att du ska rösta på Folkpartiet!

Att jag säger så kommer säkerligen inte som någon överraskning för er som vet vem jag är och vad jag alltid har propagerat för. Men imorgon är det för oss alla dags att tänka till hur vi vill ha det i framtiden.

Du ska rösta på Folkpartiet därför att vi vill fortsätta att förbättra skolan. Vi vill bl.a.

 • Förstatliga skolan
 • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet
 • Införa rätt till obligatorisk läxläsning för de som behöver i skolan

 • Du ska rösta på Folkpartiet därför att vi vill säger nej till rasism och ja till invandring. Vi vill bl.a.
  • Lyfta de mest utsatta bostadsområdena. Skolor med stora utmaningar ska få mer resurser.
  • Bekämpa all form av rasism och diskriminering. I Folkpartiets Sverige finns ingen plats för rasism, antisemitism, islamofobi, antiziganism eller annan främlingsfientlighet.
  • Flytta SFI-utbildningen till den kommunala vuxenutbildningen för att
   att skapa en sammanhållen utbildning i det svenska språket och
   göra det lättare att kombinera studier i svenska med studier i andra ämnen.
  Om du inte tänker rösta på Folkpartiet så hoppas jag att du i så fall, som ett alternativ, röstar på något av de andra Allianspartierna. Då slipper vi det kaos som utbryter om det blir en majoritet för de rödgröna partierna. Vad som händer om socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet hamnar i majoritet är fullständigt oklart. De har inga gemensamma planer för framtiden.

  Därför vädjar jag till dig att tänka till och välja Folkpartiet i samtliga val. Om du vill så får du gärna kryssa för mitt namn som kandidat i landstingsvalet, (valkrets 3 Norrmalm/Östermalm). Vill du läsa mer kan du göra det på min hemsida.

  Kanske du även vill se mig i ett mer komiskt sammanhang? I så fall så kan du kolla in följande.