måndag 29 mars 2010

Är Geely fågel eller fisk?

Igår blev Geelys köp av Volvo personvagnar klart och de köper därmed företaget för 13 miljarder kronor. Detta kan bl a Dagens Nyheter berätta om.

Tíll skillnad från GM:s försäljning av Saab, som ju var kantad av struligheter och som jag bl a kritiserade utifrån GM:s sätt att agera, så har Volvos tidigare ägare Ford klart och tydligt aviserat att ambitionen hela tiden har varit att sälja Volvo och att den ambitonen på senare tid gällt att försäljningen ska göras till Geely. Så långt är allt bra!

Det som oroar mig är dock vad som händer nu. Ledningen för Geely låter väldigt positiv, att arbetstillfällen ska behållas i Sverige, att Volvo ska fortsätta vara ett självständigt bolag och att Geely tror att Volvo kommer att växa. Men det är framförallt två saker som i varje fall gör mig lite fundersam.

1. Geely är ett kinesiskt företag och Kina är en kommunistisk diktatur. Kina har som stat hittills agerat på ett bra sätt gentemot sina företag. De har accepterat och sett företagen ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Men kommer det alltid vara så? Diktaturer, i vilken form det än må vara, har ju en viss tendens att lägga sig i precis allt i samhällsutvecklingen och vem vet vad som händer med Volvo om så sker?

2. Bortsett från diktaturproblemet, så har kineser en annan kultur än oss i Sverige. Vår västerländska kultur riskerar här att krocka med den aisatiska, när Geely som ägare ska styra ett svenskt bolag på en västerländsk marknad.

Emmellertid gäller för Volvo, precis som f ö även för Saab, att de båda bolagen måste börja sälja mycket mer bilar. Det skulle vilken ägare som helst kräva, oavsett om de heter Geely, Spyker eller någonting annat.

tisdag 23 mars 2010

Gröna Lund ska finnas kvar på Djurgården!

En sammanslutning som kallar sig "Stockholmare för Djurgården" har skrivit en artikel i Dagens Nyheter som bl a går ut på att Gröna Lund i sin nuvarande form ska tvingas flytta från sin plats på Djurgården och istället förläggas till ”ett industriområde” eller till Kungens kurva. På detta har två centerpartister svarat via en annan artikel i samma tidning.

Även om jag inte håller med om allt som centerpartisterna skriver i sin artikel, så måste jag ändå säga att jag i grunden håller med dem. Gröna Lund har funnits på Djurgården sedan 1883 och fyller således 127 år i år. "Grönan" är därför i minst lika hög grad som Skansen och andra evangemangsbyggnader väl etablerad på Djurgården sedan länge.

Ett tivoli och nöjesfält hör storstaden till. Jag har bott i Stockholm nu i snart ett år och undrar ibland om vissa av de jag pratar med vill ha ett Stockholm som är någon form av lantlig idyll. Argumentationen varierar, men är det inte fel på att kollektivtrafiken byggs ut i stan med spårvagnar, så är de kommande husen för höga, eller också ska alla, ja precis alla grönområden bevaras och nu ska inte längre vårt fina nöjesfält som sprider sådan oerhörd glädje till ung som gammal få finnas kvar i staden.

Jag trodde att när jag flyttade från den medelstora staden Södertälje till den väldigt mycket större staden Stockholm, som tillika är rikets huvudstad, att jag åtminstone skulle få höra en och annan entusiastisk röst över det som brukar kallas för stadens utveckling. Men tyvärr är det alltför sällan jag fått höra sådant.

Skärpning Stockholmare!

fredag 19 mars 2010

Sprututbyten måste ses i ett helhetssammanhang

Jag har tidigare, i olika sammanhang, bl a här på min blogg skrivit att jag är emot sprututbyten som en del av narkotikapolitiken. Jag står egentligen fast vid det, men vill samtidigt inte vara emot det som en del i en större helhet.

Landstingsrådet och tillika min gruppledare i folkpartiet, Birgitta Rydberg, har idag på sin blogg beskrivit detta och att sprututbyten är en del i Stockholms läns narkotikabekämpning. Jag delar Birgittas åsikter i synen på detta. Viktigt är dock att sprututbytesförsöket blir inom ett begränsat område och att utvärderingar och jämförelser kan ske på ett relevant sätt.

torsdag 18 mars 2010

Sex månader till valet

Expressen publicerar idag en opinionsmätning som innebär att man som allianspolitiker inte kan bli annat än nedstämd. Egen majoritet för de rödgröna är inget drömutgångsläge så här nästintill sex månader innan valdagen.

Lite grann hade jag väl det på känn, trots allt. Att moderaterna tappar var väntat, eftersom deras interna diskussion om fusk i provvalen borde ge en väljarreaktion. Däremot förvånar det mig att skillnaden mellan blocken är så stor som den är.

Är det verkligen så att svenska folket vill ha massiva skattehöjningar, en återgång till en skolpolitik som innebär att kraven på eleverna sänks radikalt, ett accepterande av ROT-avdrag, men inte RUT-avdrag och en energipolitik som skulle innebära att våra stora industrier i bl a Luleå och Oxelösund skulle få lägga ned?

Jag vägrar att tro det! Just nu ser det mörkt ut, men det är som sagt sex månader till valet!

Som folkpartist kan jag i varje fall glädja mig över en undersökning som är gjord av Svenska Dagbladet och som handlar om partiernas hemsidor och anpassning till fuktionshindrade. Folkpartiet är i den undersökning bästa parti! Glädjande!

fredag 12 mars 2010

Bra att Sverige erkänner folkmord!

Igår tog riksdagen ett historiskt beslut, då man erkände folkmordet på assyrier/syrianer/kaldéer, armenier och pontiska greker 1915. Hundratals personer av dessa grupper var närvarade på riksdagens kammarläktare när 131 riksdagsledamöter röstade för ett erkännande och 130 mot förslaget.

Jag har bott i Södertälje och sedan länge förstått att det här är något som betytt väldigt mycket för många assyrier/syrianer (som är en stor grupp) i Södertälje, framförallt för de som är äldre. Jag är därför stolt över folkpartisterna Gulan Avci och Agneta Berliner, som tillsammans med kristdemokraten Annelie Enochson och den avhoppade moderaten Göran Thingwall, röstade med oppositionen så att förslaget kunde gå igenom.

I en intervju i Dagens Nyheter säger Agneta Berliner:
- Folkmord är ett brott mot mänskligheten och därför är det oerhört viktigt att markera att det inte är ok. Så länge man förnekar folkmordet så fortgår det trauma som det har inneburit för de drabbade och deras ättlingar. Ett erkännande är en del i läkandeprocessen och ett steg i försoningsprocessen.

Jag kan inte annat än att hålla med henne och kan avslutningsvis säga att jag har svårt att förstå utrikesminister Carl Bildt (M) när han säger att det här beslutet inte skulle ha tagits i Sveriges riksdag. Jag bara undrar, vilka skulle då ha fattat beslutet? Med en turkisk regim som vägrar att erkänna sitt lands skuld. En skuld som de flesta historiker erkänner. Vilken person eller vilket organ skulle ha fattat detta beslut?

onsdag 10 mars 2010

Vårdval Stockholm är bra, även för de som inte bor i storstaden!

Sjukvårdsstyrelsen söder, där jag är ordförande, har genom ett tilläggsavtal med Järna vårdcentral säkrat filialverksamhet i Mölnbo och Hölö. Landstinget satsar ca 400.000 kronor på de två orterna söder om Södertälje. Invånarna i Hölö och Mölnbo och trakterna däromkring behöver liksom alla andra i Stockholms län nära tillgång till trygg vård. Detta åstadskoms genom att avtal tecknas med Järna vårdcentral.

Primärvård i Hölö och Mölnbo har funnits i många år och ska givetvis fortsätta. Precis som tanken med Vårdval Stockholm ser vi nu till att det inte uppstår några luckor i vårdutbudet för dem som vill ha trygg och nära vård på hemmaplan.

Att Mölnbo och Hölö nu blir filalmottagningar innebär att de inte fullt ut blir bemannade som fullskaliga mottagningar, men ändå fullt tillräckligt för att uppfylla de krav som befolkningen i områdena har rätt att ställa. Järna vårdcentral kommer att ersättas med 198.000 kronor per år för husläkarmottagning och barnavårdscentral i Mölnbo och med 204.000 kronor per år för distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral i Hölö. Ersättningarna täcker ökade hyreskostnader.

Ovanstående beslut bevisar att Vårdval Stockholm är ett flexibelt system, även för de som inte bor mitt inne i stan!

fredag 5 mars 2010

Införandet av en sorgepeng är bra!

Tidigare har vi i flera tidningar kunnat läsa och även på tv kunnat se om det absurda som hände en kvinna, som dagen efter det att hennes son avlidit, skulle ha skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Det gjorde hon inte och sjukpenningen drogs in. Kammarrätten har också i en dom givit Försäkringskassan rätt och ändrade på detta sätt en tidigare dom i länsrätten.

Så här får det givetvis inte vara och därför är jag glad att alliansen försöker förhindra liknande situationer i framtiden. I Dagens Nyheter kan vi idag läsa om att alliansen kommer att införa en "sorgepeng", vilket konkret innebär en rätt till föräldrapenning under två veckor i sådana här situtioner.

Tack för det snabba agerandet!

torsdag 4 mars 2010

Kristendomen har en särställning i Sverige

Skolverket har föreslagit att alla världsreligioner ska behandlas lika i skolundervisningen, d v s i praktiken, kristendomskunskapsundervisningen ska minskas. Till min stora glädje så har skolminister Jan Björklund (FP) kritiserat detta förslag. För denna kritik har Björklund i sin tur fått kritik från de s k Humanisterna, som skrivit en artikel i Svenska Dagbladet, där de försöker leda i bevis att kristendomen inte varit med och byggt vårt svenska samhälle.

Humanisterna är en förening som säger sig arbeta för att vidmakthålla ett sekulärt samhälle. Jag anser mer att det är en förening som mer eller mindre arbetar mot varje form av gudstro och som är för ateism. De säger sig i och för sig ha medlemmar som är agnostiker, men de verkar föra en undanskymd tillvaro.

I en artikel svarar Jan Björklund på Humanisternas kritik. Björklund anser, helt riktigt, att kristendomen intar en särställning i Sverige bland religionerna. Björklund skriver att "Kristendomens påverkan på vårt lands historia och kultur har varit omfattande. Nästan alla större högtider vi firar har sina rötter i kristendomen. Mer än 80 procent av befolkningen är medlemmar i olika kristna samfund, även om samhället är alltmer sekulärt."

Jan Björklund får också stöd för sin argumentation i två artiklar, dels en av läromedelsförfattaren Micael Petterson, dels av Birgit Sawyer, pensionerad professor i historia.

För min personliga del blir jag väldigt ledsen när jag läser den typen av artiklar som presenteras av Humanisterna i Svenska Dagbladet. Jag kan förstå agnostiker, personer som inte vet vad de ska tro. Vem har inte tvivlat någon gång? Men att inte tro, att vara ateist, är ju en annan sak. Då anser man ju sig vara helt säker på att det inte finns någon gud, vilket i sig också faktiskt är en trosuppfattning. Ingen av oss med kristen livsåskådning kan leda i bevis att gud finns, lika litet som en ateist kan leda i bevis på att gud inte finns.


Därför blir jag glad över Jan Björklunds avslutning på svarsartikeln till Humanisterna. Han skriver: "Det är möjligt att en del ateister skulle önska att religion och kristendom kunde utraderas och att skolan skulle propagera mot religion. Men skolans uppgift är inte att ta ställning för eller emot olika livsåskådningar. Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om olika religioner, men lägga tyngdpunkten på den religion som påverkat oss mest."

Det går inte att uttrycka det hela mycket bättre än så!

tisdag 2 mars 2010

RUT-avdraget är en vinnarfråga för alliansen!

DN kan idag rapportera att om de rödgröna vinner valet så kommer det s k RUT-avdraget att avskaffas. Avdraget för hushållsnära tjänster är uppenbarligen något som oppositionen inte gillar. Det är nu värt att notera att det här är bland de första gångerna som oppositionen är emot ett förslag som uppfattas som väldigt populärt av medborgarna. Den här gången ligger man långt från att kunna anklagas för populism.

I själva sakfrågan så tycker jag att motståndet mot hushållsnära tjänster är svårbegripligt. Det ger många jobb, underlättar vardagen för de som utnyttjar det, vilket inte bara är höginkomsttagare och man får jobbet också utfört på ett professionellt sätt.

Samtidigt är det ju bara att tacksamt ta emot att oppositionen nu ger oss borgerliga en bra valfråga. Det är också bra att folkpartiets partiledning beslutat att ett steg två av reformen bör genomföras. Dagens regler innebär att hushåll som anlitar ett företag som hjälper till med till exempel städning, fönsterputsning eller tvätt får tillbaka halva kostnaden av staten. Folkpartiet vill nu att familjer med barn under åtta år och äldre pensionärer över 80 år ska få en utökad reduktion. Istället för hälften bör reduktionen utökas till 75%. För den som normalt betalar 400 kronor för en timmes städhjälp blir kostnaden 100 kronor. Med Folkpartiets förslag blir vardagen något lättare för de som bäst behöver extra avlastning.

Då kanske man också skulle få än mer tyst på de som idag säger att det bara är höginkomsttagare som nyttjar RUT-avdraget!

måndag 1 mars 2010

Mitt senaste nyhetsbrev

Har för några minuter sedan sänt iväg mitt andra nyhetsbrev för året. Om du vill läsa hela brevet så kan du klicka här. Här nedan följer endast ett litet utdrag ur nyhetsbrevet.

KAROLINSKA SJUKHUSET GÅR MED ÖVERSKOTT!
Jag kan inte påminna mig att Karolinska sjukhuset någon gång gått med överskott under alla de år jag varit med i landstinget. Den förre sjukhuschefen Cecilia Schelin Seidegård slog huvudet på spiken när hon i en intervju i Handelskammartidningen för inte så länge sedan sa att ”Tyvärr råder det en kultur på sjukhuset där man inte riktigt bryr sig om ekonomin, eller kalla det för en nonchalans att inte alltid följa de ramar som satts. Det finns många starka viljor på KS, inte minst forskare som vill hålla på sina revir”.

Jag kunde knappt ha uttryckt det hela bättre själv. Schelin Seidegård närmast bekräftar något som jag och många med mig haft på känn i alla år. Därför är det nu oerhört roligt att den nuvarande sjukhuschefen Birgir Jakobsson i sitt nyhetsbrev kan berätta att Karolinskas viktigaste mål från förra året, en budget i balans, kommer att uppnås. KS kommer att redovisa ett positivt helårsresultat på 115 miljoner kronor. Det är bara att höja på hatten och säga; GRATTIS!