tisdag 31 augusti 2010

Mindre än tre veckor till valdagen!

Idag har jag givit ut mitt nyhetsbrev, "Olovs ord". Om du vill läsa hela detta, kan du klicka här. Ett utdrag av det jag skriver följer annars här nedan.

Det är nu mindre än tre veckor kvar till valdagen, den 19 september. Jag har på olika sätt varit engagerad i valrörelser sedan 1976 och den rätta känslan och spänningen inför det som komma skall har nu definitivt infunnit sig.
Idag (tisdag 31 aug) kom också två opinionsundersökningar som gav mycket positiva siffror, en från SKOP och en annan från United Minds. Båda ger en klar ledning för alliansen och båda ger FP siffror över valresultatet 2006. Men det är i ett sådant här läge som det är farligt att tro att någonting är klart. Opinionssiffror går upp och ned och kommer nog också att göra så ända fram till valdagen. Ingenting är klart förrän valet är färdigräknat, men f n ser det bra ut, speciellt också som att de rödgröna strider internt, framförallt inom socialdemokratin.

Ibland får man frågan; Hur går det i valet? Just nu ser det minst sagt bra ut – i alla tre valen. Men någon seger tänker jag inte ta ut i förskott. Men det skulle onekligen vara kul om alliansen blev omvald i Stockholms stad och i landstinget. Det blir i så fall första gången på extremt länge. Det är ju mer vanligt att den sittande oppositionen är de som vinner val i Stockholm och i landstinget, oavsett vem som för tillfället är i opposition.

Det som vi alla gör för Folkpartiet spelar roll i valrörelsen, men det vår partiledare gör spelar kanske en avgörande roll. Jag tycker själv att Jan Björklund är en utmärkt partiledare och den utfrågning som genomfördes i Sveriges Television med Jan i söndags tycker jag var mycket bra. Jag var också snabb med att skriva en kommentar om utfrågningen på min blogg, vilket faktiskt uppmärksammades av självaste Sveriges Television!

Läs gärna andra bloggar i samma ämne från Runo Johansson Mathias Sundin Seved Monke Ajneståhl och Rasmus Jonlund.

söndag 29 augusti 2010

Jan Björklund klarade sig alldeles utmärkt i tv-utfrågningen!

Det har nu gått ca en timme sedan utfrågningen av Jan Björklund (FP) avslutades i Sveriges Television. Enligt en undersökning i Expressen är det 60% som ger honom högsta betyg. Jag håller med!

Jan Björklund är snabb i tanken, ibland så snabb så att han inte fullföljer de meningar han påbörjat. Men för de som hänger med i hans resonemang (och det tror jag de allra flesta gör), så framstår Folkpartiets partiledare som rak, ärlig och en person som det går att lita på.

Jag är givetvis subjektiv i den bedömningen, men jag tror ändå att flera, som inte är medlemmar i FP kan hålla med. Utfrågningen visade också att Folkpartiet inte heller är det enfrågeparti som vi ibland utmålas som. Visst, skolfrågor är viktiga och där har ju också Folkpartiet ett stort förtroende i väljarkåren, men utfrågningen gav en bild av ett parti med en stabil politik på en rad områden förutom skolan, t ex i utrikes- och säkerhetspolitik, energipolitik, och inte minst grundläggande liberala hjärtefrågor som demokrati och mänskliga rättigheter.

Jan Björklund har genomtänkta resonemang och det känns skönt att ha honom som partiledare för FP.Andra som bloggar i samma ämne är : Annika Beijbom och Rasmus Jonlund.

fredag 27 augusti 2010

Alliansen är att lita på - även när det gäller kollektivtrafik!

Igår var jag på ett möte som arrangerades av Kollektivtrafikant Stockholm, en förening som jag för övrigt är medlem i. Mötet var en valdebatt och utfrågning och handlade om allehanda trafikämnen, breda som stora. Deltagare var samtliga partier i landstingsfullmäktige. Från Folkpartiet deltog Stella Fare, som bl a sitter i SL:s styrelse.


Förutom att de ämnen som togs upp var något spretiga, vilket de alltid är i sådana här sammanhang då publiken frågar om alltifrån gigantiska ämnen till s k cykelställsfrågor, så noterar jag att samspelet och samhörigheten verkade större mellan allianspartierna än mellan oppositionen. Detta märktes inte minst när frågan om Förbifart Stockholm togs upp. Som bekant vill ju (S), (V) och (MP) gömma den frågan i en folkomröstning, men här framgick skillnaderna klart, eftersom Socialdemokraterna vill bygga leden.

Men annars var det främst tre saker som jag särskilt noterade och som jag ser som lite anmärkningsvärda.
1. Samtliga partier sträckte upp sina "Ja-skyltar" på frågan om de vill se en fortsättning av spårvagnsutbyggnaden i Stockholms innerstad. Det kan ju ses som lovvärt. Det är bara det att frågan om när denna utbyggnad ska ske, är nog tämligen oklart, i varje fall för de rödgröna. Att alliansen nog kommer se till att beslut fattas under nästa mandatperiod, kan vi nog vara säkra på, men med de rödgröna är det precis tvärtom. (S) har propagerat stort för en tunnelbaneutbyggnad, (V) för att man istället ska bygga trådbussar(!) medan (MP) nog skulle vilja bygga det mesta ganska så snabbt, (hur detta parti sedan har pengar till allt kan man ju däremot rent allmänt fundera på).

2. Samtliga borgerliga partier erkände att SL:s taxor nog måste höjas under mandatperioden. Jag tror att det är oundvikligt av flera skäl. Sedan kan man alltid diskutera hur stor höjningen ska vara. Men oppositionen påstod istället att de ville sänka taxorna. Månadskortet skulle sänkas från nuvarande 690 kr till 650 kr. Sedan erkände (S) att man ändå kanske måste höja(!) under mandatperioden. Man kan ju då fråga sig vad det är för vits med att då sänka taxan för att sedan höja? Till råga på allt så sa sig vänsterpartiets representant (som vanligt får man väl säga) vilja värna om "de svaga i samhället" och tyckte att kortpriset redan idag är på tok för högt. Ändå vill hon inte sänka mer än 40 kr. Man kan ju fråga sig om kampen för de svaga handlar om att sänka månadskortet med 40 kr i månaden?

3. Oppositionen vill sänka taxan, höja skatten och utöka kollektivtrafiken avsevärt mycket mer än de borgerliga. Det är i alla fall det de säger. Den ekvationen kommer inte att gå ihop. För om de samtidgt ska utveckla sjukvården inom landstinget med de stora investeringar som finss där, så kommer de inte få pengarna att räcka till. Detta kommer troligtvis i så fall att leda till att SL-kortet kommer att höjas, kanske mer än 690 kr, eller att landstingsskatten kommer höjas dramatiskt. Det behövs ordning och reda även i landstingets finanser. Från alliansens sida så har vi gått med ekonomiskt överskott varenda år under den här mandatperioden. Pengar som kommer behövas för framtiden. Med de rödgröna så riskeras en hel del av dessa överskott att raseras.

torsdag 26 augusti 2010

Bra valmanifest från alliansen

Idag har alliansen presenterat sitt valmanifest. Flera medier har i sina kommentarer sagt att det är Moderaterna som är vinnare när det gäller frågor i manifestet, något som jag inte tycker är helt sant. Snarare är det väl så att alla partier har fått med sig något som de kan peka på som värdefullt för deras del.

För Folkpartiets del så har några av våra viktigaste prioriteringar även blivit Alliansens. Vi satsar stort på skola och utbildning. Det blir fler platser inom vuxenutbildningen och ett gediget lärlingssystem med lärlingsanställningar. Det är fortsatt svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Detta måste ordnas på ett bättre sätt och lärlingsjobben kan vara en väg ut ur arbetslösheten.

Folkpartiet vill också prioritera de äldre och i manifestet finns en hel del när det t ex gäller skattesänkningar för pensionärer och resurser till äldreomsorgen. Avslutningsvis är det kul att peka på jämställdhetsbonusen, som nu ska förbättras och bli den morot som det var tänkt från början, så att vi därmed också kan få ett verkligt förbättrat jämställt föräldraskap.

Läs gärna bloggar i samma ämne från Per Altenberg, Runo Johansson och Rasmus Jonlund.

tisdag 24 augusti 2010

Skolans kommunalisering ska utvärderas!

I Rapport häromdagen fanns det ett inslag om att en majoritet tror att skolan skulle bli bättre om staten skulle ta över skolan istället för kommunerna, något som länge drivits av lärarnas fackliga organisationer.

Det enda parti som hittils drivit den frågan är Folkpartiet. Det innebär att det inte blir en alltför lätt uppgift att i framtiden få igenom ett sådant förslag, men vi gör vad vi kan. Eller rättare sagt, den som gör mest är nog vår utbildningsminister och partiledare Jan Björklund. I sitt senaste nyhetsbrev berättar han också om en framgång på detta område. Allianspartierna har nämligen kommit överens om att kommunaliseringen av skolan ska utvärderas. Nyheten kommer att finnas med i alliansens valmanifest. Detta är ett stort steg framåt. En utvärdering kan ju vara ett första steg mot ett beslut om en förändring!

Läs även gärna mer i ämnet på bloggar av Rasmus Jonlund och Christoffer Fagerberg.

måndag 23 augusti 2010

Vårdval Stockholm är en succé - oavsett vad Batljan än säger

Jag har skrivit ganska många gånger om Vårdval Stockholm här på min blogg. Nu känner jag behov av att göra det ytterligare en gång. Anledningen är en artikel av det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan, som idag publiceras i Svenska Dagbladet.

I artikeln hänvisar Batljan till den rapport som gjorts av Karolinska institutets Folkhälsoakademi, men dessvärre verkar Batljan läsa den rapporten som en viss avskyvärd potentat läser bibeln. Om man däremot läser rapporten mer noggrant framgår bl a att
- Invånarna i länet utnyttjar vården mer, framförallt har antalet läkarbesök ökat
- Kostnaden per invånare har sjunkit, men inte på bekostnad av den patientupplevda kvaliteten
- De tunga tidskrävande patienterna har ökat sina vårdkontakter mer än andra, vilket enligt experterna kan tolkas som att mottagningarna inte försöker undvika vårdkrävande patienter mer än andra
- Farhågorna om att nya mottagningar bara skulle etableras i länets rikare delar har inte förverkligats (trots att den sk socioekonomiska ersättningen togs bort)

Vidare påstår Batljan att företrädare för alliansmajoriteten skulle ha erkänt att Vårdval Stockholm misslyckats. Detta är inte heller sant, vilket bl a framgår om man t ex läser min partikollega och gruppledare Birgitta Rydbergs blogg. I den skriver Birgitta bl a att ”Vi backar inte – Vårdvalet har varit framgångsrikt. Vi tänker aldrig återgå till det tidigare orättvisa systemet med ett trubbigt socioekonomiskt index och pengapåsar som fördelades lite slumpartat, utan att vi visste att invånarna verkligen fick vård för pengarna.”

Det är precis det som det handlar om. För första gången så söker personer i socialt svagare områden vård i lika hög utsträckning som personer i mer välbärgade områden och till skillnad gentemot förra mandatperioden, då Batljans partikamrater styrde, så får nu alla den vård som de önskar och de är dessutom rätt så nöjda med densamma.

Det som det nu handlar om är inte att backa, utan att utveckla vårdvalet. Därför planerar alliansmajoriteten i landstinget för en förändring av Vårdval Stockholms ersättning mot en mer individuell ersättning. Större vårdtyngd ska ge mer pengar. Ca 30 % av ersättningen ska på så sätt kunna knytas till den enskilde individen.

Varken medelklassen eller befolkningen som bor i socialt svagare områden har förlorat på Vårdval Stockholm. Istället är vi alla vinnare. Men inget system är så bra så att det inte kan göras bättre. Under nästa mandatperiod förbättrar vi Vårdval Stockholm ytterligare!

Läs gärna också bloggar av Christoffer Fagerberg och Hans Åberg i samma ämne.

söndag 22 augusti 2010

Underbar SIFO-undersökning!

Den här grafen till vänster visar den senaste SIFO-undersökningen. Det är en rolig läsning, på flera olika sätt. Dels har Folkpartiet ökat 1% sedan den senaste mätningen och vi ligger nu över vårt valresultat från 2006. Sedan har alliansen ett övertag på ca sju procentenheter och dessutom kommer Sverigedemokraterna inte in i riksdagen. Även om både moderaternas och socialdemokraternas respektive partisekreterare säger att det kommer bli ett jämt och öppet val, så är siffrorna mycket glädjande.


Det är ca en månad till valet. Alliansen är i ledningen. I statsvetarkretsar sägs det att en som är i ledningen en månad före valet också brukar vinna detsamma. Men, eftersom jag tidigare kritiserat en viss statsvetare för att vara alltför självsäker, så ska jag inte vara det själv. Men glad det är jag!


Läs även andra bloggar i samma ämne: Mathias Sundin, Anna Lundberg, Runo Johansson, Per Altenberg, Lars Lundqvist, Yoav Bartal, DN:s Peter Wolodarski, och Rasmus Jonlund.

fredag 20 augusti 2010

Stockholmarna vill inte ha någon butler i t-banan

För några dagar sedan skrev jag om det socialdemokratiska förslaget om s k butlertjänster i tunnelbanan. Det var många med mig som, av olika anledningar, var negativa till förslaget. Nu har det också visat sig att även Stockholmarna i gemen tycker att förslaget är dåligt. Expressen kan idag berätta att en undersökning som de har gjort via Demoskop visar att mer 70% tycker att det är ett dåligt förslag.

Men trot eller ej, socialdemokraterna ger sig inte för det. De menar på fullt allvar att förslaget är bra och jag har sett försvar för idén från allt ifrån lokala socialdemokrater i Södertälje till Ilija Batljan själv.

Det är inte underligt att det går dåligt i opinionen för socialdemokraterna.

torsdag 19 augusti 2010

LO är helsjuka!


Den senaste tiden har jag noterat en del "negativ campaining". Det finns flera exempel, men det hela startades i samband med LO:s reklamkampanj med de borgerliga partiledarna upp och ned. För att använda LO:s egna ord så anser jag deras kampanj minst sagt är "helsjuk" och "dunderdum".

LO slår ifrån sig och säger att detta inte är en negativ kampanj. Ok, då gör väl jag detsamma då!

Annars tycker jag det är mycket som är fel hos organisationen LO. De lägger ned ca 70 miljoner av sina medlemmars pengar på en kampanj för socialdemokraterna, fast mindre än 50 % av medlemmar röstar på socialdemokraterna. Var fjärde LO-medlem röstar på Alliansen. Det är helsjukt, LO!

Fler som bloggar om LO:s helsjuka aktiviteter är Amanda Brihed , Annika Beijbom Liberati , Helena von Schantz, Runo Johannson, Adam Cwejman och Andreas Froby.

onsdag 18 augusti 2010

Folkpartiet går framåt i opinionen!

I den senaste väljarbarometern från Novus är det fortsatt jämnt mellan blocken. Men stödet för alliansen ökar och den största ökningen står follkpartiet för!

politikerbloggen.se görs en analys av opinionsläget. Bl a skriver man att Folkpartiet har fått en bra start på valrörelsen och ökar med 2,1 procentenheter till 6,9 procent. Det är den enda statistiskt säkerställda förändringen jämfört med junimätningen. Det är ett gott betyg åt Folkpartiets och framförallt Jan Björklunds engagemang när gäller skolfrågor. Undersökningar i flera tidningar visar nämligen att svenska folket gillar Folkpartiets skolpolitik.

På bloggen skrivs också att det just nu råder en ny historisk situation, nämligen att Socialdemokraterna och Moderaterna ligger så jämnt i väljarstöd några veckor före valdagen. Min egen analys av den kampen är att det är otroligt att (S) ligger så risigt till som partiet gör och att (M) därmed kan ta upp kampen om att bli största parti.

Läs gärna bloggar i samma ämne från Mathias Sundin, Rasmus Jonlund

tisdag 17 augusti 2010

Vi måste (också) satsa på eliten!

Utbildningsminister och folkpartiledaren Jan Björklund har idag presenterat regeringens förslag till "Spetsutbildningar för högpresterande elever". Regeringen vill införa en försöksverksamhet med spetsutbildningar på högstadiet inom de teoretiska ämnena, precis som i gymnasieskolan. Skolorna ska få använda tester och prov för att välja vilka elever som ska få gå på utbildningarna och dessa ska vara riksrekryterande.

I en kommentar säger utbildningsministerna att "Det är elevernas förmåga som ska avgöra vilka som ska antas och ingen ska lockas till en utbildning som de inte klarar av. Om antagning sker enbart på grundval av föräldraintresse så kommer det sannolikt att leda till social snedrekrytering".

Jag anser att en sån här satsning är rätt och riktig. Om vi accepterar elitklasser i idrott och musik, borde vi också acceptera det i andra ämnen. Det här reagerar naturligtvis vänstermänniskor på med ryggmärgen. Om jag skulle leta skulle jag säkert hitta flera exempel, men den jag hittat är Jonas Morian, som i Aftonbladet tycker att detta är en felsatsning och att man istället ska satsa på utsatta skolor.

Nu är det ju bara så att det ena inte utesluter det andra. Vi måste självfallet satsa resurser på de svaga eleverna och under mandatperioden har flera sådana förslag kommit från den sittande regeringen och från det FP-märkta utbildningsdepartementet. Men även de som har en särskild talang eller ett väldigt speciellt intresse behöver stimulans. Alla elever måste få rätt att nå så långt som möjligt, men det innebär också att alla måste behandlas som individer, med olika förutsättningar och inte, som i socialisternas värld, som en genomsnittsmänniska som inte finns.

I folkpartiets och i regeringens värld ska vi både ha en elit och en hjälp åt de svagaste, i den socialistiska världen ska alla vara lika bra, vilket dessvärre riskerar att innebära lika dåliga.

måndag 16 augusti 2010

Desperation hos (S)?

I Svenska Dagbladet presenterades igår en ny SIFO-undersökning över partisympatierna. I den har alliansen en liten ledning med ungefär fyra procentenheter. Som folkpartist är naturligtvis både detta, och det faktum att FP har en liten uppgång, mycket glädjande.

Några stora skillnader uppvisar dock inte mätningen, jämfört med den som publicerades i juni. Det innebär bl a att socialdemokraterna ligger kvar på rekordlåg nivå i förhållande till deras förra valresultat, (som då beskrevs av de själva som katastrofalt). Även om (S) nu återigen är största parti, 31,3% i förhållande till moderaternas 30,5%, så är resultatet anmärkningsvärt lågt, sett ur ett historiskt perspektiv. Därför anar jag nu att desperationen börjar komma mer och mer på partihögkvarteret på Sveavägen.

Jag tycker också att det finns klara exempel på att så är fallet. I det tal som Mona Sahlin höll i Tantolunden igår, föreslogs att pensionärerna skulle betala lika stor andel i skatt som oss löntagare. En liten elak tolkning av detta skulle kunna vara att (S) vill höja skatten för vanliga löntagare, så de blir lika höga som för pensionärerna, men så tolkar jag nu inte det hela, utan (S) föreslår reella sänkningar för pensionärerna till samma nivå som för löntagarna.

Om detta kan sägas två saker. Än en gång kan man konstatera att de skattesäkningar som socialdemokraterna såg som vedervärdiga och som ett hot mot välfärden när de genomfördes av den borgerliga alliansen, nu accepteras av (S). Men eftersom partiet fortsätter att säga att skattesänkningar är skadliga, framförallt efter det att (M) presenterat ett skatttesänkningsförslag dagen innan, så får (S) svårt med trovärdigheten. Om moderaternas förslag till skattesänkningar är skadliga sett ur ett samhällsperspektiv. Är inte socialdemokraternas förslag till skattesänkningar lika skadliga?

Om man med ovanstående tycker att Mona Sahlin har problem med sin trovärdighet på riksnivå, kan man ju än mer undra vad som händer på den lokala nivån. I förra veckan så presenterade (S) ett förslag till en busslinje som ska gå längs den tilltänkta spårdragningen för spårväg Syd. Det lät ju bra, men det är bara det att en sådan busslinje redan nu, i slutet av augusti, kommer komma till stånd på initiativ av alliansen i SL.

På dagens DN-debatt lanserar nu socialdemokraterna i landstinget och i Stockholms stad ett förslag som går ut på att SL och tunnelbanan ska bli knutpunkt för en rad tidsbesparande tjänster för oss stressade storstadsbor. Det handlar om allt från matinköp, tvätta kläder och allmänna s k butlertjänster.

Nog för att jag har förstått att (S) älskar tunnelbanan. Det har inte minst framgått med all önskvärd tydlighet i debatten om spårvagnar i Stockholms innerstad, där (S) på ren reflex säger nej och mer eller mindre hyllar tunnelbanan som om det vore världshistoriens bästa uppfinning. Nu är det ju bara så att etableringar i tunnelbanan inte är något nytt. Redan idag finns t ex kemtvättar på många tunnelbanestationer. Men ändå måste man ju i sammanhanget fråga sig vad det är för fel på RUT-avdraget? Allt det som (S) föreslår går ju att ordna med RUT. Nu råkar det ju vara så att RUT oftast är en kvinna. Är det möjligtvis så illa så att (S) tror att en butler alltid kommer vara en man och skulle det i så fall vara mer acceptabelt?

Läs även andra bloggar i ämnet: Annika Beijbom, Mark Klamberg, Lars Lundqvist, Hans Åberg. och Rasmus Jonlund.

fredag 13 augusti 2010

Värna våra friheter, men ha omdöme!

I Sverige har vi stor yttrande- och tryckfrihet. De ska vi vara rädda om. Men med dessa friheter följer också ett stort ansvar. Även när dessa båda grundlagar inte begränsar friheterna, så måste vi ändå tänka oss för vad vi säger, skriver eller gestaltar på annat sätt.

För att beskriva med ett kontroversiellt exempel på vad jag menar, så anser jag att det kan vara oklokt att reta muslimer med teckningar på profeten Mohammed, även om inte någon lag förbjuder detta. Det kan det vara ansvarsfullt att inte publicera sådant material.

Idag kan vi i vissa tidningar, t ex i Dagens Nyheter, läsa om att Wikilieaks avser att publicera ytterligare 15 000 sidor av de hemligstämplade dokumenten från USA:s militär om kriget i Afghanistan. Även om detta handlar om en helt annan typ publicering än teckningarna på Mohammed, så är även denna publicering en omdömesfråga, bl a därför att en sådan tydligen innebär att vissa namn på Afghaner då blir kända av, i ett för dem mycket känsligt sammanhang.

Yttrande- och tryckfriheten finns fastställda i Sveriges grundlagar. Dessa ska vi som sagt vara rädda om, men vi måste också i de sammanhangen använda vårt omdöme. Tyvärr tycker jag inte alltid att detta är fallet.

torsdag 12 augusti 2010

Ungdomsdomstolar är ett bra förslag!

Svenska Dagbladet skriver idag om ett förslag från Folkpartiet att skapa ungdomsdomstolar. FP vill även se fler fältarbetare och fler stödcentrum för unga brottsoffer. FP vill också införa straffet grovt sexköp och tycker att sexualbrottsdömda ska få obligatorisk eftervård. Samtidigt säger Folkpartiet nej till ett allmänt DNA-register och vill se ett starkare myndighetsskydd för integritet.

Jag anser att snabbare åtgärder när det gäller ungdomar är a och o inom kriminalvården. Samhället måste reagera snabbt när ungdomar begår brott och precis som Johan Pehrson (FP) säger till Svenska Dagbladet, så är några veckor en hel evighet för en ung människa som har begått brott. Det är därför också bra att det ställs krav på att socialtjänsten ska kalla den ungdom som begår brott inom 48 timmar.

Att ungdomar begår brott är tragiskt, men inte mindre allvarligt för det. En snabb och tydlig reaktion gör troligen att återfallen blir färre. Det får inte ta "år och dar" innan något händer.

onsdag 11 augusti 2010

S:t Görans och Södertälje sjukhus

Idag skriver Birgitta Rydberg (FP) på sin blogg om S:t Görans sjukhus och konstaterar mycket riktigt att ett växande Stockholm behöver fler vårdplatser och att en stor del av dem kan skapas på just S:t Görans sjukhus.

S:t Görans sjukhus, som är ett av de två akutsjukhusen som finns i Stockholms innerstad, är det minsta av våra stora akutsjukhus. På sjukhuset bedrivs idag vård hög kvalitet och det blir inte sämre av att det drivs av en privat vårdgivare, Capio. Redan idag planeras en utbyggnad av sjukhusets akutmottagning och från folkpartiets sida skulle vi med glädje gärna se en ny förlossningsklinik.

Som boende på Norrmalm har jag nära till både S:t Göran och det andra stora sjukhuset i innerstaden, Södersjukhuset. De här planerna är därför glädjande för mig och alla vi andra som bor i Stockholms stad. Tidigare bodde jag i Södertälje, där det också finns ett akutsjukhus, som jag av många olika anledningar varit engagerad i genom åren. Inte minst under förra mandatperioden då den dåvarande röd-gröna landstingsledningen var hotande nära att lägga ned akuten på sjukhuset.

Under innevarande mandatperiod har däremot Södertälje inte varit hotat, (även om oppositionen påstått annat). Istället har sjukhuset byggts ut, bl a med en avdelning för palliativ vård. Framtiden för Södertälje sjukhus skulle naturligtvis vara ännu bättre om befolkningsunderlaget kunde bli större. Då skulle vi även kunna bygga ut Södertälje till att bli en mer komplett förlossningsklinik, med en neonatalavdelning, alltså med vård av för tidigt födda barn. Någon sådan finns inte idag på Södertälje. Tyvärr är jag medveten om att för att det ska bli möjligt så måste antalet förlossningar på Södertälje öka och för att det ska bli möjligt så måste som sagt Södertäljes upptagningsområde bli större. Eller för att tala klartext; Sörmlands läns landsting måste lägga ned ett av sina BB:n och det är nog dessvärre för mycket att hoppas på . Eller vad säger ni politiker i Sörmlands läns landsting?

tisdag 10 augusti 2010

Lars Ohly skjuter på allt!

Folkpartiets riksdagskandidat Amanda Brihed skriver idag på sin blogg att man borde sätta Lars Ohly i skolan. Jag skulle vilja konkretisera det hela genom att säga att Ohly borde sättas på skolbänken. Han har mycket att lära. Frågan är bara om han har förmågan eller viljan att lära sig.

I hans och vänsterparties värld ska nu friskolornas vinster förbjudas. Det är ju bara det att verksamheter, oavsett om de drivs privat eller offentligt, måste gå med vinst för att kunna överleva. Annars går det inte att utveckla verksamheten, det går inte att investera. I Ohlys värld innebär friskolornas vinst något som med automatik går till aktieägare som stoppar allting i egen ficka. Så är ju inte fallet. Vi ska givetvis inte förbjuda friskolor från att gå med vinst, däremot ska vi sätta upp relevanta kvalitetskrav, om detta nu inte redan görs i tillräcklig omfattning.

Det som Ohly och vänsterpartiet heller inte förstår är ju att om elever och föräldrar blir missnöjda med sin friskola, så kommer ju inte den att leva vidare någon längre tid. De föräldrarna flyttar säkert över sina barn till någon annan skola, vilket gör att i slutänden så kan inte den friskolan leva vidare.

Men just nu verkar Ohly slå på allt som rör sig. Innan jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) ens hinner uttala sig så kräver Ohly hans avgång om Erlandsson inte gör något åt det uppkomna problemet med för små burar för våra minkar. Det vill till att vara på hugget!

Läs gärna andra bloggar på ungefär samma tema; Per Pettersson , Seved Monke Ajneståhl och Christoffer Fagerberg
måndag 9 augusti 2010

Folkpartiet är bäst på skolpolitik!

Efter sommarens semester är det nu dags att åter börja skriva här i bloggen. Nu stundar en spännande valrörelse och min ambition är att försöka skriva minst ett inlägg per dag fram till valdagen!

Idag skriver Svenska Dagbladet om att Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) gjort en studie över vilka frågor som väljarna tycker är de viktigaste. Skolan, sjukvården och vården av gamla, är de frågor som väljarna rangordnar som de viktigaste valfrågorna.

Till min stora glädje utvisar det att Folkpartiet ligger rätt i vår politiska profilering. Vår skolprofil är kristallklar, vilket bland annat partiledare Jan Björklund bevisade i sitt tal i Marstrand i helgen. Typiskt nog blev det mest publicitet på utspelet att föräldrar till s k bråkiga elelver ska, vad jag förstår, mer eller mindre med tvång vara med sina barn i klassrummet. Jag är inte säker på att det är ett bra förslag. Det som är bra med förslaget är att föräldraansvaret på detta sätt blir än tydligare, men problemet är bara att de "bråkiga eleverna" är kanske bråkiga av många olika skäl. Ett kan faktiskt vara att de av en eller flera orsaker inte har sån bra relation till en eller båda sina föräldrar och då hjälper nog inte det här förslaget.

Mer positiv är jag till förslaget om ett utökat statligt stöd till skolhälsovården. Alltför många elever mår idag väldigt dåligt i skolan och då inte bara av dåliga hemförhållanden, som jag talade om här ovan, utan också av andra skäl. Skolhälsovården har i alltför lång tid drabbats av besparingar. Det finns all anledning att återupprätta denna.

Läs också gärna vad min partikollega Anna Lundberg skriver om i samma ämne.