söndag 25 september 2011

Vårt fokus ligger numera på uppföljning av vården

Som jag tidigare skrivit om här på min blogg så har sjukvårdsstyrelsen city, där jag sitter med som ledamot, beslutat att säga upp avtalet med Gamla stans vårdcentral. Eftersom vi tidigare i år har beslutat att säga upp avtalet med husläkarmottagningen vid Telefonplan och ytterligare en vårdcentral kan naturligtvis en och annan fråga sig vad det är som händer.

Uppsägningen av avtalet med vårdcentralen i Gamla stan beror på en rad olika omständigheter, bl a fanns en risk för patientsäkerheten och även en klar anledning till misstanke om ekonomiska oegentligheter. Eftersom alla de vårdcentraler som vi sagt upp avtalet med har varit privat drivna så är det lätt (speciellt för de som inte gillar privat drift) att tycka att det väl bara blir så här när vi har privat vård och det nu är bevisat att det endast är privata vårdcentraler som missköter sig.

Men även om man inte hatar privat driven vård så kan man ju ändå fundera på vad det här beror på. Låt mig då först få påminna om att när landstinget hade hand om all drift av vården, så gjordes nästan inga uppföljningar alls av hur den fungerade och innan vi införde Vårdval Stockholm så var fokus riktat mot att skriva avtal, det där med uppföljning var inte lika viktigt.

Nu är det precis tvärtom. Att skriva avtal är en ren formalitet och fokus ligger vid att följa upp vården. Då är det naturligtvis så att man också upptäcker brister på ett helt annat sätt än tidigare, särskilt i områden inom Stockholms stad där det finns väldigt många mottagningar och därmed också en ganska så stor konkurrens. Jag hoppas givetvis att vi inte ska behöva säga upp fler avtal med vare sig privat drivna vårdcetraler eller offentligt drivna. Det är ett misslyckande att så sker, men man måste komma ihåg vad det beror på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar