söndag 6 november 2011

Nordea har fått en skitstövel som styrelseordförande

Jag har tidigare här på min blogg skrivit om bankernas bonussystem. Jag har även skrivit en motion till folkpartiets landsmöte om att bonussystemen skulle förbjudas för banker och andra finansinstitut. Detta för att jag anser att det triggar anställda till att ta alltför höga risker, samtidigt som vi som skatebetalare i slutänden garanterar bankernas existens.

På landsmötet ansågs min motion besvarad, med hänvisning till de nya regler som trädde i kraft 2010. Anställda vid finansiella företag omfattas nu av en ersättningspolicy, som ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till överdrivet risktagande. För min del var det ett ok beslut, i varje fall tills vidare.

Men allt detta förutsätter naturligtvis att bankerna håller sig i skinnet och inte tecknar avtal med anställda om bonusar och annat som ligger utanför ramen för vad som kan anses vara moraliskt tillåtet. Som kund i Nordea prövas nu i varje fall mitt tålamod rätt så ordentligt i detta avseende.

Jag har i nuläget svårt att tänka mig någon sämre styrelseordförande för Nordea än Björn Wahlroos. Wahlroos är en känd Sverigehatare och vad han gör i Nordeas styrelse överhuvudtaget kan man ju undra. Wahlroos befinner sig uppenbarligen alltför långt från verkligheten och med uttalandet om att han gärna skulle höja lönen för den nye verkställande direktören ytterligare, så att denne kunde köpa ännu fler lägenhteter i Stockholm, visar Wahlroos avsevärt dåligt omdöme. Jag kan bara hoppas att han avsätts som ordförande senast vid nästa bolagsstsämma.

Jag har redan högt blodtryck och det blir ju inte lägre när jag läser Wahlroos uttalanden. Dessbättre är det många som reagerar, bl a i nättidningen E24, som har flera bra artiklar om det horribla i Nordeas utsvävningar till sin nye VD.

Avslutningsvis kan jag ju bara hålla med en facklig representant som i Svenska Dagbladet säger att Wahlroos är tondöv och okänslig. Det är annars ett bra sätt att säga att Wahlroos är inkompetent på sin post. Nordea har fått en skitstövel som styrelseordförande. Det borde få sina konsekvenser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar