söndag 10 februari 2013

Landstingsfrågor i fokus

Under den gångna veckan har situationen på våra akutsjukhus, främst Karolinska, diskuterats. Situationen har blivit allvarlig av flera olika anledningar, men bl a genom att vi just nu är inne i en period med olika typer av influensatoppar och dessutom vinterkräksjuka.

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) har i detta läge sagt att sjukhusen måste uppfylla sina vårdavtal. Mellan 80 och 100 vårdplatser har saknats sedan i somras. Uppräkningen av årets vårdbudget på 1,45 procent ska täcka behovet enligt henne.

Till stor del kan jag hålla med Filippa Reinfeldt om att sjukhusen ska uppfylla det som står i avtalen. Men jag tror dessvärre att vi befinner oss i en extrem extraordinär situation som gör sjukhusen måste få någon form av extra tillskott. Jag är rädd för att domen mot oss i Alliansen blir hård, om vi inte nu gör något åt den här situationen.

Landstingsrådet Anna Starbrink (FP) har under veckan uttalat sig om en åtgärd på lite längre sikt. De senaste åren har kompetensen höjts inom landstinget sjukvård och det på ett avsevärt sätt. Ca 400 fler sjuksköterskor och nästan lika många läkare har anställts. Samtidigt har antalet undersköterskor minskat med cirka 100. Det är bra att våra patienter kan känna sig trygga i att få vård av välutbildad personal. Men det har gått för långt om personer i legitimationsyrkena, läkare och sjuksköterskor, ägnar sig åt arbetsuppgifter som egentligen borde skötas av någon annan.

Därför bör andra yrkesgrupper avlasta sjuksköterskorna från vissa arbetsuppgifter. Duktiga undersköterskor har utbildning för och rätt kompetens för omvårdnad och annat patientarbete. De legitimerade läkarna och sjuksköterskorna ska ägna tiden och kraften åt sina ansvarsområden. Allt enligt Anna Starbrink.

Till Folkpartiets stora glädje får nu också psykiatrin sin rättmätiga plats på Nya Karolinska. Det har uppmärksammats av Birgitta Rydberg (FP). Folkpartiet har tidigare betonat vikten av att psykiatrin får plats på det nya sjukhuset. Läs gärna mer om detta på Birgittas blogg: http://birgittarydberg.wordpress.com/2013/02/05/klart-for-psykiatri-pa-nya-karolinska/

Själv ska jag nu till veckan vara med på en konferens med landstingets trafiknämnd (f d SL-styrelsen). På konferensen ska vi bl a behandla 2013 års Stockholmsförhandling, pendling i inre och yttre vatten, diverse investeringsfrågor och stomnätsstrategin. Jag lär nog återkomma i ett annat blogginlägg om delar av detta.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar