söndag 24 februari 2013

Är det alltid självklart att publicera allting?

Jag är helt klart för den konstnärliga friheten och mot censur. Att få publicera vad man vill (inom de lagar vi har idag) är något jag som liberal är för och denna rättighet bör i princip inte inskränkas.

Samtidigt anser jag att denna rättighet också innebär att man bör ställa krav på ett gott omdöme hos konstnärer och publicister. Bara för att man får publicera, så kanske det inte innebär att man alltid ska göra detta. Om publicering sker så innebär det också att man måste vara beredd på att få ta emot kritik och att föra en diskussion om publiceringen. Kritiken kan då komma från två håll, dels från de som inte vill att det konstnärliga verket (oavsett vad det är) ens ska få göras, dels från de som inte tycker att det ska publiceras. Jag tillhör alltså den senare grupperingen, som tycker att det inte alltid är självklart att publicering ska ske, bara för att lagen medger det.

Nu har, till min stora förvåning, Elisabeth Ohlson Wallin känt sig kränkt över den diskussion som har varit vid publiceringen av hennes "pizza- och hakkorsbild", som bl a föreställer Drottning Silvia som försöker sopa bort ett hakkors under mattan. För mig blir detta något märkligt. Ohlson Wallin borde i mina ögon inte känna sig kränkt, utan snarare fundera över om det var rätt att se till att bilden publicerades.

Dessutom finns en obehaglig koppling mellan bilden (eller rättare sagt fotomontaget) på Kungen och Drottningen och nazismen, eftersom texten vid Ohlson Wallins bild lyder "Om detta må ni berätta". Det var samma text som användes vid en tidigare informationsskrift om nazismens illdåd. Den kopplingen gillar jag definitivt inte!

Ohlson Wallin har nu bett Drottningen om ursäkt. D v s hon har bett Drottning Silvia som privatperson om ursäkt. Som om det var någon skillnad mellan Drottningen som privatperson och Drottningen i sitt ämbete. Det är det sällan och inte den här gången heller. Privatpersonen och Drottningen är alltsom oftast en och samma person.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar