söndag 14 april 2013

Omar Mustafa (S)

Omar Mustafa har tvingats att avgå från den socialdemokratiska partistyrelsen. Jag delar inte Omar Mustafas ideologi och inte heller åsikter i flera konkreta frågor. Men jag tycker ändå det hela är demokratiskt tveksamt. Det är det för övrigt flera som tycker, även inom den socialdemokratiska rörelsen.

Men det här aktualiserar också frågan om det verkligen är så att man måste hålla med om allt inom ett parti för att få vara medlem. Självfallet är det inte så. Jag vet ingen medlem inom mitt eget parti, Folkpartiet, som håller med om allt och så är det givetvis inom alla andra partier också. Det grundläggande för att vara partimedlem är naturligtvis partiets ideologi, som just är grundläggande värderingar. Jag har mycket svårt att se att man skulle kunna vara medlem i Folkpartiet och samtidigt mot parlamentarismen, för att nu ta ett exempel. Att framföra tankar om diktatur istället för demokrati går nog inte heller och sänkningar av bistånd och en flykting- och migrationspolitik som går ut på att slänga ut alla med utländsk bakgrund från Sverige, skulle nog göra att i varje fall jag rekommenderade den partimedlemmen att fundera över sitt medlemskap.

Men med allt detta sagt så är det naturligtvis till sist upp till respektive parti att hantera sina egna företrädare. Men jag kan inte annat än att konstatera att det inte verkar vara särskilt högt till tak i det socialdemokratiska partiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar