söndag 27 april 2014

Folkpartiet säger ja till Europa!

Idag är det en månad kvar till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Folkpartiet är det mest EU-vänliga partiet! Det är vi stolta över och vi anser att EU behövs. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på många olika områden gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att lösa problem som vi delar med andra. Däremot måste unionen bli mer öppen, effektiv och demokratisk.

Folkpartiet kommer att fortsätta stå upp för det europeiska samarbetet, även när nu andra partier väljer den EU-skeptiska vägen. EU behöver reformeras och moderniseras för att kunna möta en ny global verklighet. EU ska syssla med demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomi, handel, migration, brottsbekämpning. Direktstöden till jordbrukspolitiken måste avskaffas och EU:s kultur-, turism- och mediepolitik ska till största delen återföras till nationell nivå.
 
EU-kommissionen ska granska och offentliggöra årliga rapporter om hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter. I de fall kränkningar upptäcks ska kommissionen kunna dra länder inför EU-domstolen. Systematiska brott mot mänskliga rättigheter ska kunna leda till indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.

Europas barn ska skyddas mot alla typer av våld och övergrepp, och därför ska totalförbud mot barnaga införas i EU-stadgan. EU ska intensifiera arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. EU måste verka för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar respekteras i alla medlemsländer.

Det finns mycket att kämpa för inom EU, för att vi ska få en så bra union som möjligt. Men då måste man vara positiv till att utveckla unionen och inte bara säga nej till allt. Folkparitet vill förändra en hel del inom EU, men vi är samtidigt det mest Europavänliga partiet!

Vill du veta mer? Läs gärna hela folkpartiets valprogram här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar