söndag 23 juni 2013

Mina motioner till folkpartiets landsmöte och saker som tar tid....

Den 14-17 november håller Folkpartiet landsmöte i Västerås. Landsmötet är vårt högsta beslutande organ dit hela folkpartilandet skickar ombud. De har i år bl. a. att ta ställning till ett förslag till nytt partiprogram.

Alla medlemmar har också kunnat skriva motioner till landsmötet. Det gjorde jag, fem stycken av allehanda slag. Inför landsmötet planerar jag att här på bloggen gå igenom de lite mer noggrant, men för er som vill läsa dem redan nu så finns de på min hemsida.

Eftersom jag under större delen av mitt politiska liv sysslat med infrastrukturfrågor, så är jag van vid att de projekt som jag varit med att fatta beslut om, tar tid. Det är inte helt ovanligt att beslut fattas, men att detta sedan ändras, att detta sedan kanske uppstår på nytt och så håller det på under en längre tid. Jag skulle kunna exemplifiera med många sådana, men vill inte här och nu trötta ut er med det.

Mindre vanligt är det att projekt inom sjukvården tar så lång tid. Men ibland händer även det. År 2005 (eller möjligtvis en kort tid dessförinnan) lanserade Folkpartiet en idé om ett trygghetskvitto, som skulle ge framförallt äldre patienter en trygg övergång mellan olika delar av vården och omsorgen. Jag interpellerade för övrigt dåvarande sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (S) om denna idé samma år. Men först nu, den 29 maj, infördes äntligen ett trygghetskvitto via kommuneras och landstingets gemensamma planeringsstöd WebCare.

Ibland tar det som sagt tid även inom sjukvården!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar