tisdag 18 maj 2010

Lars Ohly försöker göra Sverige fattigare

I ett inslag i Rapport idag intervjuas vänsterledaren Lars Ohly om "vinster i välfärden". Ohly vill nu försöka koppla statsbidragen till hur många alternativa utförare kommuner och landsting har i sina välfärdsverksamheter.

Förslaget är naturligtvis logiskt utifrån ett vänsterperspektiv, staten och samhället i övrigt ska helst sköta så mycket som möjligt och framförallt det som har med människor och göra. Problemet är bara att sådana samhällen brukar alltid sluta i fattigdom och misär. Det är bara att titta bakåt i tiden på de östeuropeiska staterna och i nutid på t ex Nordkorea.

Det som Ohly inte förstår är att ägarna till de privata bolagen har en inneboende drivkraft till att företagen ska gå så bra som möjigt. Naturligtvis ska inte det ske på bekostnad av att lagar och regler sätts ur spel, utan helt enkelt genom skickligt företagande.

I landstinget har vi lång erfarenhet av privata företag, både inom vården och trafiken. När kollektivtrafiken i början av 1990-talet började läggas ut på entreprenad så sparade landstinget ca 1,5 miljard kronor, jämfört med om SL skulle ha kört verksamheten vidare i monopol. Så mycket har inte tjänats inom vården, men även här har vi fått positiv konkurrens om idéer som även utvecklar den landstingsdrivna vården.

Naturligtvis sker misstag, men vi blir allt bättre på att utforma upphandlingar eller vårdvalsmodeller, med tydliga krav och uppföljningar för att säkerställa att allt går rätt till. Detta betyder också att skattepengarna räcker längre. Det är enbart vänsterpartiet med deras kommunistiska ideologi som kan vara mot en sådan utveckling.

Läs gärna mer om detta ämne på min gruppledare Birgitta Rydbergs blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar