torsdag 13 maj 2010

Är det enbart privata vårdgivare som fuskar?

Den senaste veckan har åtskilliga media haft artiklar och inslag om att olika typer av vårdbolag fuskar med tidrapportering och diagnossättning för att på så sätt öka sin ersättning. Det är alltid oacceptabelt med vårdgivare eller vårdpersonal som fuskar, tar för mycket betalt av landstinget eller utför felaktiga behandlingar. Sådant fuskande och felande ska uppmärksammas, åtgärdas och även bestraffas på lämpligt sätt.

Samtidigt är det viktigt att betona att den absoluta merparten av alla som jobbar och verkar i vården hela tiden jobbar hårt med patienternas bästa för ögonen och med stor ansvarskänsla för de skattemedel man använder.

När nu Socialdemokraterna vill sätta åt fuskande vårdgivare med olika åtgärder som de presenterade tidigare i veckan så bör man veta att vi från majoriteten redan i höstas beslutat oss för att lägga mer kraft på uppföljningar och utvärderingar för varje år. Sedan i höstas finns också en särskild medicinsk revision som ska utföra 40-50 granskningar per år. Risken att upptäckas ska vara stor, ingen ska veta i förväg vem som granskas och när detta i så fall kommera att ske.

Socialdemokraternas nye gruppledare Ilja Batljan har gått ut hårt så här i början av sin landstingskarriär. I de här sammanhangen vill han införa dryga straff för den vårdenhet som missbrukar sin ställning eller förfar bedrägligt. Det är bra, men lika viktigt är att bygga upp kompetens och strukturer för kvalitetsutveckling inom landstinget.

Avslutningsvis två saker. För det första så ska man nog ha klart för sig att även om det nu uppdagats att det är privata vårdgivare som nu har fuskat, så kan man inte utesluta att även en och annan landstingsdriven vårdenhet också gör det. I andra sammanhang har ju det visat sig tidigare. För det andra så har vissa i oppositionen fått för sig att det är själva Vårdvalet som gjort att fler fuskar. Det är att göra det alltför enkelt för sig. Att hitta ett ersättningssystem som det är omöjligt att fuska med är nog omöjligt, oavsett om vi kallar det för Vårdval eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar