torsdag 27 maj 2010

Socialdemokraternas t-baneutbyggnader är inte realistiska

I dagens DN presenterar socialdemokraterna ett förslag till utbyggnad av tunnelbanan. Partiet föreslår bl a tunnelbana till Nacka och Värmdö, tvärförbindelse mellan Rinkeby och Hallonbergen samt - givetvis - t-bana till Nya Karolinska och Norra Stationsområdet.

I en kommentar säger oppositionsrådet Carin Jämtin att "Det finns en massa alternativ till tunnelbanan men den är fortfarande överlägset mest effektivt. Ett tunnelbanetåg tar 1 200 personer och en röd buss 40. Tunnelbanan är både snabbare och effektivare och därmed också mer miljövänlig".

Hon glömde en sak, den är dyr också. De förslag som presenteras ska enligt de beräkningar som (S) själva gör kosta minst 80 miljarder. Det är naturligtvis svårt att sätta de pengarna i relation till annat, men bara som en jämförelse så kan man säga att det skulle gå att få nästan tre stycken Förbifart Stockholm för de pengarna. Nu är det ingen argumentation för att de här pengarna ska användas till vägar, utan som sagt, enbart som en jämförelse.

Jag är inte den som säger att tunnelbanan är färdigutbyggd. Jag kan mycket väl tänka mig att den på vissa håll ska byggas ut. Ett sådant bra förslag är förlängningen mellan Hjulsta och Barkarby, eftersom man då får en sammanbindning mellan tunnelbanan och pendeltåget på ett bra sätt. Men den här typen av t-baneutbyggnad som (S) nu föreslår är förvånansvärt sanslös. Jag vet inte på hur många års sikt som förslagen är tänkt att genomföras på, men en hel del av linjedragningarna är dragna kanske inte i rena ödemarken, men i varje fall längs sträckor där det i nuvarande läge inte bor särskilt många människor. Jag noterar särskilt att stationen Kymlinge ska öppnas. Där finns en färdig station redan nu, det är bara det att det inte bor något folk i Kymlinge, utan för att stationen ska öppnas så måste Kymlinge bebyggas. Byggnation längs Järvafältet alltså. Undrar vad (S) allianspartner Miljöpartiet tycker om det?

De här alla t-baneutbyggnadsförslagen som (S) nu föreslår ska ställas mot folkpartiets och den borgerliga alliansens mer realistiska förslag. Med de här förslagen distanserar sig (S) än mer från föreslagna spårvagnsdragningar, framförallt i innerstaden. Än en gång - undrar just vad Miljöpartiet tycker om det?

4 kommentarer:

 1. Förslagen handlar ju om planer för de närmaste 30 åren. Ringleden är det som ligger längst fram i framtiden, men det är relevant att titta på hur detta kan dras redan nu eftersom det påverkar framtida stadsplanering.

  Att öppna Kymlinge bygger ju på att Sundbyberg planerar att bygga arbetsplatser i anslutning, dessutom finns ju både den nya stadsdelen Ursvik samt Järvastaden i närheten.

  Men att säga att detta inte är realistiskt låter väldigt konstigt. Om vi tar utbyggnaden mot Nya Karolinska från Odenplan så finns det ju till och med pengar avsatta i det rödgröna budgetalternativet, så en sådan utbyggnad skulle ju kunna ske i närtid. Och satsningar på ett nytt signalsystem för röda linjen är inte heller något som skulle ligga långt borta men som skulle kunna ge en ökad turtäthet med 20%.

  SvaraRadera
 2. Först av allt; Tack Viskot för dina seriösa kommentarer. Det är inte alltid som jag fått sådana i den här bloggen.

  Man kan ju alltid diskutera vad som är realistiskt eller inte, men de förslag som framförs är i varje fall inte realistiska på kort sikt. Det framgår inte heller av DN-artikeln vad som ska göras på kort och på lång sikt. Om det mesta av det som föreslås ska göras på 30 års sikt, så är naturligtvis allt teroretiskt möjligt.

  När det gäller Kymlinge så har du helt rätt i att det förutsätter byggnationer. Det är ju bara det att i varje fall en av (S) egna samarbetspartner, miljöpartiet är emot sådana planer.

  Avslutningsvis, när det gäller t-bana till Karolinska så är det mycket möjligt att (S) har pengar till detta i sin budget. Men även här är ju miljöpartiet för en helt annan lösning, nämligen endera spårvagnar eller spårtaxi.

  SvaraRadera
 3. Ett seriöst inlägg förtjänar seriösa kommentarer :)

  Hur som helst jag håller helt med om att miljöpartiet kan ha en annan åsikt vad gäller Kymlinge, men det är ju mer en politisk fråga och har ju inte så mycket att göra med om förslaget i sig är realistiskt eller ej.

  Vad gäller finansieringen så finns det avsatt ungefär 10 miljarder i det rödgröna budgetalternativet med en tänkt 50/50 delning av kostnaden så innebär detta att upp till 20 miljarde är finansierat. Detta räcker gott och väl till de projekt som kan vara aktuella inom den givna perioden 2011 - 2021, exempelvis är uppskattningen för sträckan odenpla - nya karolinska att dette skulle kosta ungefär 1,5 miljarder enligt SL. Då räcker pengarna gott till andra enklare projekt så som utbyggnad från Hjulsta - IKEA eller en förlänging av grön linje mot Älvsjö. I princip skulle man ha råd att dra tunnelbana till nacka med denna pott, men klart då får man inte så mycket över till annat.

  Men det kan ju vara bra att ha i åtankte att 20 miljader är rätt mycket pengar, det är mer än de 16 miljarder som citybanan kostar, och då drar man ändå pendeltågstunnel under hela Stockholms stadskärna. Så en utbyggnad mot nacka är i det perspektivet ett litet projekt.

  Nåja vad gäller utbyggnaden mot karolinska så nämns den för övrigt specifikt i det rödgröna budgetalternativet så jag antar att miljöpartiet omprövat sitt ställningstagande.

  SvaraRadera
 4. Det går ju alltid att fundera över vad som är realistiskt eller inte. När det gäller Kymlinge så är inte det förslaget realistiskt utifrån det perspektivet att (S) är tämligen ensamma om förslaget. Inget annat parti är, mig veterligen, beredda att idag genomföra de nödvändiga byggnationer som krävs för att t-banestationen ska kunna öppnas.

  När det gäller finansieringen så är det ju lite svårt att hävda en 50/50 uppdelning när staten har intecknat sin investeringsbudget för andra objekt än de som skissas i artikeln. Men bortsett från det, så tycker jag nog att de objekt du nämner här ovan inte känns som de mest angelägna ur prioriteringssynspunkt. Sedan finns det alltid en risk med fördyringar just när det gäller t-banebyggnation, helt enkelt för att det är lätt att de projekten stöter på komplikationer när man börjar gräva tunnlarna.

  När det avslutningsvis gäller t-bana till Karolinska, som jag i ärlighetens namn ser som det sämsta förslaget av dem alla. (Jag ska inte här gå in på varför, utan hänvisar till sånt jag skrivit tidigare), så vet jag nu inte om du hänvisar till stadshusets budgetalternativ eller det i landstinget. För det är ju egentligen landstingets som är det som är mest intressant och där har jag definitivt för mig att (MP) hade en annan lösning än t-bana.

  SvaraRadera