söndag 17 mars 2013

Får vi snart en individualiserad föräldraförsäkring?

Igår var jag på årsmöte med Folkpartiet i Stockholms län. Förutom sedvanliga årsmötesärenden så behandlades även en del motioner, bl a en som handlade om en utökning av fler individuella månader i föräldraförsäkringen.

Jag har aldrig riktigt förstått hur det kan komma sig att ett liberalt parti har så svårt med att se att en individualisering av föräldraförsäkringen vore det allra bästa. Alla andra försäkringar är individuella, även om t ex hemförsäkringen omfattar fler än den som tecknar försäkringen.

Jag anser också att det är bra för barnet att få sin uppväxt med båda föräldrarna, vilket är naturligt om föräldraförsäkringen är delad mellan föräldrarna. Men tills den segern är vunnen så får vi nu kämpa för fler s k "pappamånader".

Med 60 röster mot 37 ska nu alltså Folkpartiet i Stockholms län fortsätta att driva frågan om en ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen, något som båda föräldrarna - och barnen vinner på!

Läs gärna även bloggar av Jesper Svensson och från en av motionärerna, Cecilia Elving.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar