söndag 20 oktober 2013

Olov - kandidat till landstingsfullmäktige 2014

Idag börjar folkpartiets provval till landstingsfullmäktige. Jag kandiderar på nytt till landstinget under min paroll ”Erfarenhet och förnyelse”. Jag har stor erfarenhet av landstingets huvudfrågor sjukvård och kollektivtrafik, bl a har jag tidigare varit ordförande i sjukvårdsstyrelsen söder och i det som då kallades för SL:s södra regionstyrelse.

Men nu anser jag att det är hög tid att lägga om trafikpolitiken. Vi måste satsa mer på kollektivtrafiken i förhållande till privatbilismen. Spårväg city måste byggas klart och på sikt måste samtliga stombusslinjer omvandlas till spårvägar, med start av linje 4. Vi måste överlag satsa mer på spår, även tunnelbana. Bilarna måste radikalt minskas i Stockholms centrala delar och bussar ska trafikera mer i ytterområden och mindre i innerstaden. 
Vi måste också utveckla husläkarsystemet. Ju fler vårdcentraler som öppnas och ju fler läkare som ingår i vårdvalssystemet, desto bättre. Äldre och barnfamiljer ska på ett lättare sätt än nu kunna få hembesök från husläkarmottagningarna när det behövs.

Avslutningsvis ska landstinget satsa på den kulturen. Landstinget bedriver och stödjer kulturverksamhet genom ekonomiskt stöd till kulturinstitutioner och organisationer, folkbildning, föreningsliv samt barn- och ungdomsteater. På detta sätt skapas förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv i länet.
Sammanfattningsvis: Erfarenhet eller förnyelse? Med mig får du både och!
  • Antalet husläkare måste öka, för att vi ska få en ökad valfrihet och förbättrad kvalité. Äldre och barnfamiljer ska kunna få fler hembesök från husläkarmottagningen när det behövs
  • Mer spårtrafik! Bygg klart Spårväg City och omvandla samtliga stombusslinjer till spårvagn.
  • Satsa på kulturen! Kulturen är viktig i ett Stockholms län som växer och utvecklas! 
Läs gärna mer om min kandidatur på min hemsida www.folkpartiet.se/Olov 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar