söndag 13 oktober 2013

Provvalsmingel och ett glädjande besked om Södertälje sjukhus!

Igår anordnade Folkpartiet i Stockholms stad ett så kallat Kandidatmingel för oss som ställer upp som kandidater till stadsfullmäktige och landstinget. Platsen var Postmuseet i Gamla stan och under ca en och en halv timme fick vi som kandidater mingla runt bland andra kandidater och övriga medlemmar.

Själv delade jag ut flygblad med mina tre huvudsakliga budskap, under min kampanjslogan "Erfarenhet och förnyelse"!
  • Antalet husläkare måste öka, för att vi ska få en ökad valfrihet och förbättrad kvalité. Äldre och barnfamiljer ska kunna få fler hembesök från husläkarmottagningen när det behövs
  • Mer spårtrafik! Bygg klart Spårväg City och omvandla samtliga stombusslinjer till spårvagn.
  • Satsa på kulturen! Kulturen är viktig i ett Stockholms län som växer och utvecklas!
Om du vill läsa mer om min kandidatur kan du göra det på min hemsida.

I övrigt börjar nu planerna för Södertälje sjukhus att ta konkret form. I förslaget, som ska beslutas i landstingsfullmäktige under våren, ökas antalet vårdplatser i akutsjukhusdelen från dagens 100 till 120. Investeringen är på 1,2 miljarder kronor i ny byggnad för akutmottagning och operationer, inklusive en ny operationssal, och upprustade vårdavdelningar.

Detta är mycket glädjande! Södertälje sjukhus är viktigt för Södertälje och den södra delen av länet. Södertälje med stora viktiga arbetsplatser, stora kommunikationsleder på väg och järnväg, och en växande befolkning behöver ett akutsjukhus. Men detta har dock inte alltid varit en självklarhet. Åtminstone två gånger under min tid som landstingspolitiker har sjukhuset varit nedläggningshotat. Som före detta Södertäljebo tycker jag därför att det nu är mycket glädjande att sjukhuset bevaras och utvecklas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar