tisdag 17 augusti 2010

Vi måste (också) satsa på eliten!

Utbildningsminister och folkpartiledaren Jan Björklund har idag presenterat regeringens förslag till "Spetsutbildningar för högpresterande elever". Regeringen vill införa en försöksverksamhet med spetsutbildningar på högstadiet inom de teoretiska ämnena, precis som i gymnasieskolan. Skolorna ska få använda tester och prov för att välja vilka elever som ska få gå på utbildningarna och dessa ska vara riksrekryterande.

I en kommentar säger utbildningsministerna att "Det är elevernas förmåga som ska avgöra vilka som ska antas och ingen ska lockas till en utbildning som de inte klarar av. Om antagning sker enbart på grundval av föräldraintresse så kommer det sannolikt att leda till social snedrekrytering".

Jag anser att en sån här satsning är rätt och riktig. Om vi accepterar elitklasser i idrott och musik, borde vi också acceptera det i andra ämnen. Det här reagerar naturligtvis vänstermänniskor på med ryggmärgen. Om jag skulle leta skulle jag säkert hitta flera exempel, men den jag hittat är Jonas Morian, som i Aftonbladet tycker att detta är en felsatsning och att man istället ska satsa på utsatta skolor.

Nu är det ju bara så att det ena inte utesluter det andra. Vi måste självfallet satsa resurser på de svaga eleverna och under mandatperioden har flera sådana förslag kommit från den sittande regeringen och från det FP-märkta utbildningsdepartementet. Men även de som har en särskild talang eller ett väldigt speciellt intresse behöver stimulans. Alla elever måste få rätt att nå så långt som möjligt, men det innebär också att alla måste behandlas som individer, med olika förutsättningar och inte, som i socialisternas värld, som en genomsnittsmänniska som inte finns.

I folkpartiets och i regeringens värld ska vi både ha en elit och en hjälp åt de svagaste, i den socialistiska världen ska alla vara lika bra, vilket dessvärre riskerar att innebära lika dåliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar