torsdag 13 augusti 2009

Branden i Hovsjö är inte regeringens fel!

Inledningsvis ska jag skriva något positivt om socialdemokraterna. Det händer inte så ofta, men utbildningsnämndens ordförande Thomas Johansson (S) sa någonting bra efter den olycksaliga branden i Hovsjöskolan här om dagen, nämligen att kommunen skulle se till att alla skolbarn i Hovsjö kunde gå i skolan när den startar nu på måndag. För mig ger den kommentaren respekt och visar också att kommunen tar ansvar och inte ger efter för sådana krafter som uppenbarligen vill förstöra för elever och andra i Södertälje. Så långt är allt bra.

Men när jag sedan går in på Länstidningens hemsida så kan jag läsa att kommunalrådet Anders Lago (S) bl a säger att han är förbannad över över att åklagare och polis inte får mer resurser och förbannad över att regeringen som skulle minska utanförskapet i stället ökar det. Jag kan då inte låta bli att ställa två frågor.
1. Menar Anders Lago att det är regeringens fel att Hovsjöskolan har brunnit ner?
2. Menar Anders Lago att utanförskapet inte ökade under de tolv år som (S) hade regeringsmakten i landet, utan att detta har skett under innevarande mandatperiod?

Jag menar att inget regeringsprogram i världen kan hindra att skolor brinner. Dessvärre är det ett faktum som nog både Anders Lago, jag och alla andra får leva med. Jag vill också påpeka att regeeringen också har gjort en hel del för att minska utanförskapet, bland annat följande:

- Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.
- Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.
- Infört en jobb- och utvecklingsgaranti som ger möjlighet, och skyldighet, att arbeta för den som länge stått utanför arbetsmarknaden.
- Infört en ny diskrimineringslag
- Givit landshövdingarna i uppdrag att leda arbetet för att kommuner med en god arbetsmarknad ska ta mer ansvar för flyktingar.

Visst kan mer behöva göras och i det sammanhanget är jag villig att medge att inte minst mitt eget parti har ett stort ansvar, genom vårt ansvar för integrationsfrågorna hos Nyamko Sabuni (FP) på hennes departement. Men det är inte hennes fel och ingen annans fel i regeringen heller att Hovsjöskolan brinner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar