måndag 23 september 2013

Antiklimax i landstingets trafiknämnd

På dagens sammanträde med trafiknämnden var det tänkt att nämnden skulle avgöra frågan om upphandling av sjötrafiken i skärgården. Men ordföranden valde helt oväntat att lyfta bort frågan från dagordingen. Folkpartiets yrkande om att inget tilldelningsbeslut skulle fattas och att upphandlingen skulle stoppas hade annars vunnit majoritet. En försämrad sjötrafik, mindre möjligheter för små rederier och risken för en monopolliknande situation har hela tiden varit Folkpartiets huvudinvändningar mot den upphandling som nu verkar stoppas – anbudens giltighet löper ut 30 september.

Vad som nu händer är oklart. Men från Folkpartiets sida har vi från början varit tydliga med att vi måste förbättra turlistorna och att möjligheter för små rederier att lägga anbud måste säkerställas.

Men nu måste trafikförvaltningen snarast möjligt återkomma till trafiknämnden med en strategi för hur skärgårdstrafiken ska kunna fortsätta vidare med lika bra trafikutbud som tidigare. Vi måste snarast finna en lösning som innebär en verklig förbättring för de som i första hand berörs - skärgårdsborna!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar