söndag 1 september 2013

Rösta på FiSK i kyrkovalet den 15 september!

Den 15 september är det kyrkoval, alltså val till Svenska Kyrkans Kyrkomöte, Stift och Församlingar. De valen hålls vart fjärde år. Mer än fem och en halv miljoner människor är röstberättigade, men dessvärre utnyttjar inte så många sin rösträtt. Jag vill därför uppmana alla er som innehar rösträtt att utnyttja den!

Framförallt skulle jag önska att ni som inte har extrema röster går och röstar, inte minst därför att vi annars riskerar att få in nomineringsgrupper med homofoba, rasistiska och kvinnoprästfientliga åsikter. De grupperna har tidigare haft en stor benägenhet att gå och rösta.

Därför spelar det givetvis också en stor roll på vem du röstar på. Jag har själv valt att kandidera för FiSK- Fria liberaler i Svenska kyrkan. FiSK är ett nätverk som samlar liberaler som är engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler, oavsett partipolitisk tillhörighet, att vara förtroende­valda i Svenska kyrkan.

Här följer tre frågor som är angelägna för FiSK:

1. Öppen och fördomsfri kyrka
Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Vi vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. Vi vill att arbetet med att sprida öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom kyrkans internationella arbete.

2. Större valfrihet i kyrkan
FiSK vill att du i högre grad ska kunna välja vilken församling som du vill tillhöra. Du ska inte vara begränsad till den församling där du är folkbokförd. FiSK anser att det är viktigt att du har möjlighet att vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Ett friare församlingsval kan komma att ha betydelse för den som t ex känner sig mer hemma i den församling där han eller hon arbetar snarare än i församlingen där boendet finns.

3. Förnya gudstjänsterna
FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor en mening och hjälp i vardagen. En levande kyrka har gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. De som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster ska mötas av ett tilltal som svarar mot deras behov. Söndagens huvudgudstjänst, som är viktig som en plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och utvecklas. Tillsammans med andra former av gudstjänster och musikarrangemang kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje.

Därför – Gå och rösta den 15 september – och rösta då på FiSK. I den församling jag tillhör, Adolf Fredriks församling och i de två andra valen, kan du rösta på FiSK. Du får även kryssa för min kandidatur i de valen, om du vill!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar