fredag 18 december 2009

Klimatmötet mot ett haveri?

De allra flesta media bevakar väl just nu klimatmötet i Köpenhamn, bl a Svenska Dagbladet med rubriken "Klimatmöte på randen till fiasko". Dessvärre är det bara att hålla med. Det är sorgligt om inte världes ledare klarar av få fram ett avtal om utsläppsminskningar.

Som jag ser det så måste alla länder ta ett ansvar för klimatet. Men det går inte att komma runt att det finns åtminstone två länder som borde känna ett större ansvar än andra. De två jag tänker på är USA och Kina. USA sagts sig gå med på är en sänkning av utsläppen med 17 procent från 2005 till 2020. Men det innebär bara drygt 3 procents minskning om man räknar på samma sätt som de andra länderna, som har 1990 som basår. Som jämförelse har EU lagt ett bud på 20 procents utsläppsminskningar mellan 1990 och 2020.

Med tanke på att man i USA fortfarande har ett groteskt lågt bensinpris och en fordonspark som inte precis tillhör de benisinsnålaste, så borde president Barack Obama känna ett mycket stort ansvar. Jag skulle bli mycket besviken om han inte levererade ett bättre bud än det som USA för närvarande står för (och jag antar att jag i så fall delar denna besvikelse med många).

När det gäller Kina så hänvisar kommunistregimen till att man är ett u-land och att andra länder borde ta ett större ansvar. Jaså? Kina ett u-land? Visserligen är stora delar av Kina som land fortfarande att betrakta som ett u-land, men när landet totalt sett uppvisar en BNP-tillväxt i tvåsiffriga tal, så anser jag med bestämdhet att Kina har mycket att visa världen i klimatarbetet.

Avslutningsvis en möjligtvis cynisk kommentar, men ändå. Om vi skulle få drastiska klimatförändringarna på kortare tid än vad som nu utvisas, så tror jag att världens alla ledare skulle ta sig samman och få fram ett avtal, för annars kanske de själva skulle få uppleva klimatelände. Men om de nu skjuter det hela framför sig, så tvingas deras kanske ännu så länge ofödda släktingar framåt i tiden, bli den generation som måste komma överens. Med den vetskapen så borde de titta sina barn, barnbarn och i förekommande fall barnbarnsbarn en gång till i ögonen innan de säger att "vi kom inte överens i Köpenhamn".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar