måndag 7 december 2009

Konstig reaktion från SJ

Svenska Dagbladet har ikväll redovisat en undersökning om kundnöjdheten hos flera transportföretag. I undersökningen får SJ i år sitt lägsta betyg på många år och uppgången sedan 2002 är helt utraderad. Resenärerna till SJ ger underbetyg både kring punktlighet och servicefunktioner innan och efter resan. Varannan SJ-kund har haft anledning att klaga på SJ. Av dessa så har endast hälften faktiskt gjort det.

De som gjort undersökningen är Svensk Kvalitetsindex, som har ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Nu redovisas de första slutsatserna för det 21:e årets mätningar och analyser. Totalt görs i år mer än 300 000 intervjuer inom ramen för SKI. Persontransportstudien omfattar drygt 3 100 intervjuer med privatkunder. Intervjuerna genomfördes under perioden 27 oktober – 24 november.

Med andra ord är det inte vilket företag som helst som gjort intervjuerna. Därför är reaktionen från SJ märklig. Istället för att säga "Vi ska bli bättre" eller något motsvarande, så säger SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn att undersökningen är missvisande. Även om man kan fundera över om en undersökning med 250 personer verkligen kan ge en rättvisande bild, så har ju SJ tidigare blivit kritiserat bl a för sin prismodell. Jag tycker att undersökningen borde stämma till eftertanke, även hos ett gigantiskt stort transportföretag som SJ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar