söndag 6 december 2009

Mitt senaste nyhetsbrev!

För en stund sen så sände jag iväg mitt senaste nyhetsbrev. Hela brevet kan du läsa på min hemsida. Här följer ett utdrag ur brevet.

BUDGETFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET
I slutet av förra månaden hölls årets budgetdebatt i landstinget. Budgeten har en omsättning på ca 70 miljarder, varav den största delen som vanligt går till sjukvården. Resultatet planeras att bli blygsamma 179 Mkr, men med tanke på den ekonomiska krisen så får ju ändå detta sägas vara godkänt. Skattesatsen är oförändrad och SL-kortet höjs inte (i enlighet med tidigare löfte). Däremot höjs vissa avgifter när det gäller besök i vården.

I själva debatten kunde alliansen peka på de goda resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som uppnåtts under de tre gångna åren. Oppositionens tonläge var som vanligt högt och med tanke på att det var Ingela Nylund Watz (S) sista budgetdebatt, (hon ska bli riksdagsledamot har hon tänkt), så blev det hela extra hett. Det tråkiga i sammanhanget var att hon t o m skällde på alliansen i gruppledarnas slutrunda. Den är annars enbart tänkt för att tacka varandra för en bra debatt och avsluta med några okontroversiella slutord på vägen. Så tråkigt!!!

Själv tog jag upp det faktum att Vårdval Stockholm har varit positivt för hela länet. Tillgängligheten har ökat mest i områden med s k ”svaga grupper”. Detta hindrar oss dock inte från att förändra ersättningssystemet för Vårdvalet. I alliansens budget står det att ”Inriktningen är att införa en ny ersättningsmodell från och med 2011, som i ännu högre grad styr mot den enskilda patientens vårdbehov”.

Jag pekade också på att några vårdcentraler i utsatta områden har erhållit extra pengar för folkhälsosatsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar