torsdag 14 januari 2010

Brevet från Hyresgästföreningen

För några dagar sedan fick jag ett brev från Hyresgästföreningen. Inget konstigt med det, tyckte jag från början, eftersom jag i min egenskap av politiker får brev från många olika organisationer. Det vanliga är att de breven består av inbjudningar till olika möten, konferenser, seminarier eller motsvarande.

Men det här brevet skiljde sig från mängden. Brevet var undertecknat av Terje Gunnarsson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Det han och föreningen ville var att jag skulle bli medlem i Hyresgästföreningen. En sådan förfrågan vore väl ok om det nu var så att jag bor i en hyreslägenhet, men eftersom jag aldrig gjort det i hela mitt liv, så fann jag Terjes förfrågan som något märklig. Hyresgästföreningen har ju som uppgift att förhandla om hyrorna för sina medlemmar och om jag vill påverka min egen hyra, så skulle det nog vara bättre om jag såg till att få förtroendet att sitta med i vår bostadsrättssförenings styrelse istället för att gå med i Hyresgästföreningen.

Men det mest anmärkningsvärda stod längst ned i brevet, i den talong som föreningen skickat med. Där framgår det att medlemskapet kostar 80 kr - i månaden! Ett medlemskap i Hyresgästföreningen kostar således 960 kr per år!

Min naturliga fråga till mig själv blev; vad gör Hyresgästföreningen med alla medlemmars pengar? Sedan kom jag dessvärre på svaret. En icke oansenlig del går till det socialdemokratiska partiet i form av s k politisk sponsring! Då blev det ännu lättare att låta Terjes brev gå i papperskorgen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar