måndag 18 januari 2010

Lagstifta om bonusar vid bankgaranti

Svenska Dagbladet har i dag en artikel med rubriken "Fler klagomål mot bankerna". I artikeln går det bl a att läsa att klagomålen på bank- och finansinstitut sköt i höjden under 2009.

Artikeln är inte direkt kopplad till den kritik mot bonusar som framförts på senare tid, bl a av flera ministrar i regeringen. Men det går inte att komma ifrån att folk i allmänhet nog är rätt så trötta på den symboliska girighet som bonussystemen representerar. Jag tror att de allra flesta resonerar som jag själv gör, när jag säger att naturligtvis ska även anställda inom banker och andra finansinstitut ha en rimlig lön lön, men att koppla bankens tidigare vinster till ett bonusystem, samtidigt som vi skattebetalare garanterar deras existens är minst sagt magstarkt och definitivt inte försvarbart.

Jag tycker allmänt man ska passa sig för regleringar, men om lagstiftning är det enda sättet att få bort den här typen av absurda system, så måste en sådan genomföras. Hur går alltid att diskutera. Jag är väl medveten om att jag nu föreslår regleringar i den fria avtalsrätten, men vi kan omöjligt ha ett system i fortsättningen som innebär att vi som bankkunder får betala de anställdas generösa bonusar, samtidigt som vi som skattebetalare garanterar deras arbetsgivares existens - och därmed i förlängningen deras jobb. Det får vara nog med sånt nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar