torsdag 15 april 2010

Har Vatikanstaten, celibat, homosexualitet och pedofili något samband?

Många har på senare tid diskuterat det som uppdagats inom katolska kyrkan när det gäller pedofili. Som troende kristen (dock ej inom den katolska kyrkan), blir jag minst sagt ledsen när det visar sig att sådant här sker inom kyrkan.
Jag vet inte om det var för att lindra de senaste händelserna som en högt uppsatt kardinal inom Vatikanen gick ut och sa att det inte fanns något samband mellan pedofili och ceblibat, utan istället mellan pedofili och homosexualitet. Om det kan man läsa i t ex Dagens Nyheter. Men eftersom den katoska kyrkans hat mot homosexualitet och därmed också mot homosexeulla är välkänt, så undrar jag om man då ska tolka kardinalens uttalande som att de präster som nu gjort övergrepp på barn också är homosexuella? För så måste det ju vara om kardinalens teori är riktig.

Naturligtvis finns inte något sådant samband och jag tror inte heller att det finns något direkt samband mellan celibat och pedofili heller. Frågan är nog mer komplicerad än så. Varför vissa vuxna dras till barn på ett så snedvridet sätt, så att de har sexuellt umgänge med barn, har nog dessvärre många olika och komplicerade psykologiska förklaringar. Därför tror jag inte att det finns några generella samband. Men det är klart, jag tror inte heller att katolska prästers celibat underlättar i sammanhanget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar