fredag 30 april 2010

Mitt senaste nyhetsbrev - bl a om Sorunda vårdcentral

På nästa styrelsemöte med sjukvårdsstyrelsen söder den 10 maj kommer styrelsen att behandla ett ärende om ett tilläggsavtal för en filialmottagning i Sorunda i Nynäshamns kommun. Tilläggsavtalet föreslås att tecknas med Nynäs Vård AB om att bedriva en filialmottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt barnavårdcentralsverksamhet (BVC) i gemensamma lokaler i Sorunda.

Det har tidigare funnits filialverksamheter i Sorunda men dessa avvecklades 2004 och primärvården koncentrerades då till Ösmo och Nynäshamn. Det rådde då brist på fast anställda läkare i Nynäshamns kommun. Man kan naturligtvis spekulera om varför det var så, men jag hävdar att den största anledningen var att den dåvarande socialistiska majoriteten inte ville inse att den då landstingsdrivna vårdcentralen inte fungerade. Nu efter införandet av Vårdval Stockholm är situationen stabil och det finns hela tre auktoriserade husläkarmottagningar i Nynäshamns kommun och sju listningsbara specialister i allmänmedicin. Nynäshamn är bara en kommun som gynnats av införandet av Vårdval Stockholm, men det är ett av de bästa exemplen.


Vill du läsa hela mitt nyhetsbrev, så kan du göra det på min hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar