tisdag 6 april 2010

Mitt senaste nyhetsbrev - bl a om landstingsrevisorerna

Jag har idag översänt mitt senaste nyhetsbrev till mina prenumeranter och även publicerat detsamma på min hemsida.

Här nedan följer ett utdrag ur nyhesbrevet. Om du vill läsa hela, så kan du klicka på länken här ovan.

REVISIONSBERÄTTELSER OCH ÅRSREDOVISNING
På det kommande landstingsfullmäktigemötet den 13 april så kommer fullmäktige att behandla revisionsberättelser och årsredovisning. Revisorerna har som vanligt en hel del synpunkter på hur landstingsmajoriteten har skött sitt mandat under det gångna året och de ska naturligtvis också kritiskt granska oss utifrån beslutade kriterier. Så långt är allt väl. Men det som jag tycker är en oroväckande tendens när det gäller vår revision i landstinget, är den mängd rapporter som revisionen formligen spottar ur sig under verksamhetsåret. Jag vet inte hur många de är till antalet, men det är en oerhört stor mängd. Mottagare av dessa rapporter är i första hand givetvis de verksamheter som berörs, men i slutänden är det revisionens uppdragsgivare, d v s landstingsfullmäktige, som är de slutgiltiga mottagarna. Det är ju landstingsfullmäktige som i slutänden avgör ansvarsfrågan för var och en i nämnder och styrelser. För mig – och troligtvis för fler än mig – så blir då mängden av revisionsrapporter ett problem. Till slut så kan man säga att skogen inte syns för alla träd. Eller uttryckt på ett mera rakt sätt; jag vet inte vad i alla rapporter som revisionen presenterar som är viktigast. För allt kan omöjligen vara lika viktigt? Eller? Det andra problemet med alla revisionsrapporter är att jag tycker att en del av dem har blivit klart politiserade. Jag har respekt för revisorernas kritik, men när revisorerna börjar låta som ekon av oppositionen är det något som är fel. Bara för att ta ett exempel av alla, så tycker jag att revisionen ska hålla sig borta från att använda samma typ av argument som oppositionen när det t ex gäller kritiken mot spårväg city. När det gäller själva årsredovisningen så är den mycket glädjande. Trots den svåra ekonomiska situationen som präglat både Sverige och Stockholmsregionen, så redovisar landstinget ett överskott för 2009 på ca 1,1 miljard kr. Detta överstiger budget med drygt 300 miljoner kr. Vi har därmed en fortsatt god ordning på våra finanser och sägas ska också att resultatet inte beror på att vi inte gjort det vi ska när det gäller vår verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar