fredag 9 april 2010

Socialdemokraterna är inte trovärdiga när det gäller nytt sjukhus i Södertälje

I Länstidningen har tre socialdemokrater, Ingela Nylund Watz , oppositionslandstingsråd, Ilija Batljan, tilltänkt nytt oppositionslandstingsråd och Inger Ros, 2:e vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen söder, skrivit en debattartikel om deras tidigare förslag om nytt sjukhus i Södertälje.

I artikeln kräver författarna svar från den moderata landstingsledningen hur de ställer sig i frågan. Moderaterna får naturligtvis tala för sig själva, men jag vill med anledning av den socialdemokratiska artikeln ge några kommentarer.

Jag anser att socialdemokraterna inte är trovärdiga i den här frågan. Det är dessutom på gränsen till hyckleri när en av artikelförfattarna, Ingela Nylund Watz, så sent som under den förra mandatperioden stod i det främsta ledet för att lägga ned hela sjukhuset, nu säger sig vilja bygga ett nytt sjukhus. Det här kan inte ses som något annat än ett försök att flirta in sig hos södertäljeborna i en fråga där den socialdemokratiska trovärdigheten är noll.

Till råga på allt så vill de dessutom bygga en särskild neonatalavdelning tillsammans med det BB som finns idag. När jag under förra mandatperioden, (då bl a socialdemokraterna satt vid makten), i frågor och interpellationer framförde den åsikten, så var det aldrig tal om att bygga någon sådan avdelning. Det har också visat sig att det föds för få barn på Södertälje sjukhus för att det en investering i en neonatalavdelning ska kunna bära sig.

Frågan om framtida ombyggnad, utbyggnad och/eller tillbyggnad av Södertälje sjukhus finns med i den ordinarie planeringen. Sjukhusledningen har på ett normalt sätt väckt den frågan och utredningar pågår. Det är beklämmande att sossarna nu försöker leka första försvarare av Södertälje sjukhus, när man under förra mandatperioden stod i det främsta ledet för att lägga ned detsamma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar