lördag 3 oktober 2009

Jag vill ha Cecilia Malmström (FP) som ny EU-kommissionär

Thomas Bodström lär i en radiointervju ha sagt att han kan tänka sig att nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson (M) efterträder Margot Wallström som EU-kommissionär. Detta framgår också i en artikel i Expressen. Varför Bodström vill ha Carlsson som kommissionär framgår inte av artikeln, mer än att han anser att Gunilla Carlsson är en duktig minister.

Jag har ingenting emot Gunilla Carlsson, men tycker att ett mer logiskt val är nuvarande EU-minister Cecilia Malmström (FP). Innan Cecilia blev minister så var hon ledamot av Europaparlamentet mellan 1999-2006 och nu alltså EU-minister. Hon är bl a uppvuxen i Frankrike och har jobbat både i Stuttgart och i Barcelona. Hon kan tala flytande engelska, franska och spanska och kan även tyska och italienska.

Som Europaparlamentariker var Cecilia särskilt engagerad i utformningen av EU:s utrikespolitik. Hon var bl a ledamot i utrikesutskottet och ersättare i inre marknadsutskottet. En av hennes största framgångar hade hon med den s k "Oneseatkampanjen", som samlade in över 1 miljon underskrifter för att få ett slut på europaparlamentets s k flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg.

Det finns säkert flera kompetenta kandidater till posten som EU-kommissionär för Sverige. Men i mitt tycke är Cecilia den bästa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar