lördag 10 oktober 2009

Vårdval Stockholm är bra!

Länstidningen i Södertälje skriver idag en artikel om Caremas vårdcentraler i stadsdelarna Geneta och Lina Hage. De två vårdcentralerna ska nu gå över från gamla avtal till det nya vårdvalet, Vårdval Stockholm. I artikeln beskrivs att de två vårdcentralerna nu beräknas få ungefär tre miljoner kronor mindre i bidrag om året och att detta tvingar Carema att strama åt sin ekonomi.

Jag kan naturligtvis inte utesluta att Caremas beräkningar är riktiga. Men av artikeln framgår inte hur deras ekonomi har sett ut tidigare, mer än att den sägs vara ansträngd. Innan Vårdval Stockholm infördes, så fanns ett gammalt system som innebar att sjukvårdsförvaltningen förhandlade med varje vårdcentral om ersättningen. Denna kunde därmed se väldigt olika ut och berodde också, till ganska stor del, på hur duktiga förhandlare de olika vårdcentralerna var.

När nu Vårdval Stockholm infördes, så infördes också ett enhetligt system, som bl a har medfört följande:

1. Besöken ökade med 9,8% under årets två första månader jämfört med samma månader förra året. Ökningen var stark i områden med s.k. utsatta områden och i områden där tillgängligheten tidigare varit mindre god. I Botkyrka var ökningen 32%, i Rinkeby-Kista 28% och i Järfälla 24%.

2. Ca 30 mottagningar har startat sedan 1 januari 2008.


3. 1.760.000 aktivt väljande patienter av en befolkning på 1.960.000 (31 mars 2008 enl SCB) motsvarar 89,8%.

4. Beräkningen är gjord utifrån 585 kr/person som är den fasta ersättningen för personer 6-64 år. För barn under 6 år utgår 696 kr/år, för personer över 65 1.515 kr/år och för personer över 75 år 2.083 kr/år.


5. Det psykosociala stödet utgår med full ersättning upp till ett tak på 1 besök per 10 patienter som aktivt valt en viss mottagning. En mottagning som valts av 10.000 patienter kan alltså ta emot 1.000 psykosociala besök hos kurator eller psykolog till full ersättning. Därefter kan ytterligare besök tas emot till reducerad ersättning från landstinget.

Vårdval Stockholm infördes med flera syften: ökad tillgänglighet och kontinuitet i den nära vården, stärkt inflytande för patienterna, större möjligheter för professionerna att utforma vården, ökad mångfald med fler vårdgivare som finner det attraktivt att bedriva nära vård i alla delar av länet. De resultat som kommit hittills har visat på en kraftig ökning av antalet besök och därmed tillgängligheten under de första månaderna.

Vårdval Stockholm är bra, men kan givetvis bli ännu bättre. Vårdvalet ska utvärderas noggrant och beredskap finns alltid för eventuella justeringar. Regelböckerna som styr ersättningar osv uppdateras årligen, men ännu viktigare är att diskutera hur vårdvalet kan utvecklas inför och efter 2010.

Som ett led i detta kan jag tala om jag och mina kollegor i sjukvårdsstyrelsen söder varit på studiebesök i Skåne, där vi kunde studera deras variant av Vårdval. Deras ersättningssystem är mycket intressant och bygger på ett mer individuellt system, som mer tar hänsyn till patienternas tidigare diagnoser och deras sociala omgivning. Något som jag tycker det finna all anledning att följa med stort intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar