onsdag 3 februari 2010

Grattis till alla duktiga FP-kvinnor och tankar om opinionsmätningar

Först av allt vill jag idag säga grattis till ett helt gäng av våra duktiga folkpartikvinnor, som igår fick nya uppdrag. Först och främst ett stort grattis till Birgitta Ohlsson, som igår utnämndes till vår nya EU-minister. Men även Karin Pilsäter får ett stort grattis till sin nya tjänst som statssekreterare i utbildningsdepartementet.

Eftersom både Birigitta och Karin var riksdagsledamöter och nu lämnar dessa uppdrag, fick detta följdkonsekvenser för andra. Således vill jag även här gratulera Nina Lundström och Gulan Avci till att nu ha blivit riksdagsledamöter!

I övrigt har jag idag funderat lite grann över det här med opinionsundersökningar. Det är väl inte bara jag som noterat att de senaste mätningarna har visat skillnader mellan de olika undersökningarna. Dagens Nyheter har försökt att reda ut varför de olika mätningarna ser ut som de gör och ni får gärna läsa den aktuella artikeln här.

Det vore ju intressant att veta vilket opinionsinstitut som har mest rätt, men det är ju inte så lätt att veta. Det beror säkert på när man frågar och hur urvalet görs. Men en sak är jag säker på och det är att opinionsinstitutet United Minds mätningar nog inte kan vara mycket att lita på. Att bygga sina undersökningar på s k webbpaneler och inte ett statistiskt urval, kan ju inte bli annat än fel. Med största sannolikhet finns det i deras undersökningar en kraftig övervikt av yngre personer, företrädesvis sådana som besöker nätet dagligen. Mycket riktigt så erhålls högre siffror då också för vänstersidan, med kraftig slagsida för Miljöpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar