fredag 5 februari 2010

Spårbilar - något för framtiden?

Idag ägnade jag förmiddagen åt ett seminarium om spårbilar, arrangerat av nätverket KOMPASS, som kan sägas vara en intresseförening för kommuner som är intresserade av spårbilar.

Vad är då en spårbil eller spårtaxi (kärt barn har många namn). Om man går in på KOMPASS hemsida så kan man läsa följande definition:
”En spårtaxi är ett förarlöst spårbundet fordon med samma storlek som en vanlig bil. Spårtaxin åker på ett nätverk av högbanor. Fordon som liksom en hiss kommer när man trycker på "hit"-knappen, och där man sedan knappar in adressen dit man vill åka.”

Det är svårt att verbalt beskriva hur en spårbil/taxi fungerar, men till den här definitionen bör man också veta att de fordon som framförs är tänkta att gå på en bana flera meter upp i luften.

Är då spårtaxi någonting att satsa på för framtiden?

På det här seminariet blev svaret (inte helt oväntat) ja på den frågan. Men eftersom spårtaxi är ett helt nytt trafiksystem så kan jag konstatera att sådana aldrig billiga. Några summor nämndes aldrig heller under seminariet, förutom att en av deltagarna försökte göra en jämförelse mellan tvärbanan och ett tilltänkt spårbilssystem och kom fram till att spårbilssystemet skulle bli billigare. Jo, det kan man ju säga, men jag tror nog att det måste till mera definitiva beräkningar för att jag ska bli övertygad.

Dessutom måste det, för att det ska vara någon vits med systemet, införas ett ganska så finmaskigt nät där spårtaxin ska kunna gå. Man måste ju kunna nå väldigt många olika ställen inom t ex en stad. Sedan var det det här med stadsmiljön. Jag ska inte överdriva, men jag kan inte se så där väldigt många fler förfulande inslag i stadsmiljön än ett spårtaxisystem med flera meter höga balkar där spårbilarna ska gå fram.

Jag kan konstatera att efter seminariet kan jag säga som Stefan Sauk sa i ett helt annat sammanhang; "Jag är skeptisk!"

2 kommentarer:

  1. You are absolutely correct to approach any new technology with caution. Fortunately there is now quite a lot of information becoming available about PRT and two systems about to come into public service. You can learn more about PRT in general at our website www.prtconsulting.com - papers, pictures, videos and links.

    SvaraRadera
  2. Hej!
    När det gäller kostnader för investering och drift så har särskilt konsultbolaget WSP gjort detaljerade beräkningar som entydigt pekar på lägre kostnader för spårbil i rätt sammanhang. Jag vet att de är representerade på Gröna Liberalers årsmöte. I övrigt skall man se spårbil som ett komplement till mera storskalig spårtrafik i de områden där det passar. "Sanningen" torde vara att spårväg är bäst under vissa omständigheter och spårbil vid andra. De områden som finns på förslag är mycket svåra att kollektivförsörja på ett konkurrensmässigt sätt med buss eller spårväg. Det blir dyr överkapacitet eller dålig service (=fortsatt bilberoende). När det gäller utseendet av de olika transportmedlen så är det en smaksak. Om man "älskar" spårvagnar så är de vackra och detsamma kan gälla spårbil. En absolut fördel med spårbil är att infrastrukturen är lätt att bygga in i exsisterande bebyggelse (över både vägar och järnvägar med tämligen lätta byggelement). I parker, grönområden och natur blir det väsentligt mycket mindre påverkan på marken än med väg eller markspår. Jag ser fram mot den fortsatta diskussionen.
    Lars Wedén

    SvaraRadera