måndag 28 juni 2010

Mitt nyhetsbrev och vi behöver värna om kulturen!

Jag har idag givit ut ett nytt nyhetsbrev, Olovs ord nr 6/2010. Det handlar bl a om att ett av mina personliga vallöften har blivit uppfyllt! Läs det gärna!

Utöver detta vill jag också kommentera den rapport om kultur som folkpartiets landstingsgrupp givit ut idag. Kulturen är, oavsett vad vissa andra partier i landstinget säger, en av landstingets kärnverksamheter. Utöver sjukvård och kollektivtrafik, är kulturen en central verksamhet inom landstinget som vi från folkpartiets sida alltid velat värna om. Under den gångna mandatperioden har vi bl a ökat anslaget till konserthuset och verksamheten i huset har verkligen blivit en musikscen i världsklass. Andra verksamheter som vi kan vara stolta över är kultur i vården, som bidrar till att göra sjukas tillvaro roligare och få ett snabbarare tillfrisknare och Palatset, som är en satsning på barn- och ungdomskultur.

Ett särskilt område som jag själv värnar om är att säkra den unika musikscenen Nybrokajen 11. Där finns idag bl a Länsmusiken och Stockholms blåsarsymfoniker, där jag för övrigt är med i styrelsen.

Folkpartiet har tillsammans med den övriga alliansen tagit ett ökat ansvar för kulturen under den här mandatiperioden och ökat anslagen med 47 miljoner kronor – mot 1 miljon under de föregående fyra rödgröna åren. Det kan vi vara stolta över!

Läs även gärna mer om kulturen i Birgitta Rydbergs blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar