måndag 7 juni 2010

Tveksamma bidrag och framgångsrika recept på motion

Radioprogrammet Kaliber har gjort ett reportage om de religösa ungdomsförbunden. Dessa har fått 48 miljoner från Ungdomsstyrelsen, trots att flera av dem öppet uttalar sig kritiskt mot homo-, bi- och transsexuella.

Grundkravet för att en organisation ska få bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen är att verksamheten är fri från diskriminering. Men minst en tredjedel av de sexton organisationerna som programmet har granskat står för åsikter som kritikerna menar inte lever upp till bidragskraven om att värna om alla människors lika värde och vara fria från diskriminering.

I en kommentar säger Fredrik Wikström på ungdomsstyrelsen följande:
"Vi varken bör eller ska gå alltför långt i vår granskning, därför att det finns föreningsfrihet i Sverige. Människor har en grundlagsstadgad rättighet att organisera sig efter egna intressen och behov och där finns det en gräns för hur långt staten kan gå i sin reguljära granskning."

Med det uttalandet missar ungdomsstyrelsen själva poängen med kritiken. Det är ingen som ifrågasätter föreningsfriheten eller de här organisationernas rätt att organisera sig. Däremot är det för den skull inte självklart att de ska få statliga bidrag, speciellt inte om de uttalar åsikter som går emot svensk lag. Det är faktiskt förbjudet enligt lag att diskriminera homo-, bi- och transpersoner.

Min kristna tro säger istället tvärtom som de här organisationerna, tolerans ska gälla och diskriminering ska inte förekomma. Jag hoppas, liksom f ö även Riksförbundet för sexuellt likaberättigande gör, att ungdomsstyrelsen bör se över hur de här bidragen delas ut.

Vill dock avsluta dagens bloggande med något positivt. På sin blogg skriver idag min gruppledare och landstingsrådet Birgitta Rydberg om att fysisk aktivitet på recept har blivit en framgång. Det är mycket glädjande, eftersom all minskning av läkemedelsbehandling är positivt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar