måndag 14 juni 2010

Folkpartiet vill ha en renässans för spårvagnen i Stockholms innerstad!

Det är med oerhörd glädje som jag konstaterar att vi är på väg mot en renässans för spårvagnen. Jag var bara nio år när den togs bort från Stockholms gator, men nu är den på väg tillbaka på allvar. Redan när jag började arbeta politiskt för bra så många år sedan, så argumenterade jag för att spårvagnen skulle återinföras på Stockholms gator.

Jag är nu glad att mitt parti, folkpartiet, så att säga, har hunnit ifatt mig. I en rapport från folkpartiets landstingsgrupp står det att vi så snart som möjligt vill se att Spårväg City fullbordas hela vägen mellan de nya stadsdelarna Lindhagen på Kungsholmen och Värtan, med koppling till Lidingöbanan. Vi vill också på sikt konvertera samtliga blåbusslinjer i innerstaden till spårvagn, med start av linje 4, en av Europas mest belastade busslinjer.

Några andra punkter i rapporten är:
- En första fullskalig båtbusslinje inom kollektivtrafiksystemet i en ”stomlinje” från Hammarby sjöstad/Liljeholmen till Hornsberg/Lindhagen, Alvik/Minneberg, Solna och Bällsta.
- Cykeln som en naturlig del till/från kollektivtrafiken med fulla möjligheter att ta med sin cykel i all ny kollektivtrafik och ständigt ökade möjligheter i befintlig kollektivtrafik.
- Infartsparkeringar för cyklar, fritt fram för hopfällbara cyklar i all kollektivtrafik och cykelförbindelser som integrerad del i kollektivtrafikens reseplanerare på webben.
- Full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning från start med den nya kollektivtrafiken.
- Samverkan med näringslivet och andra aktörer – fordonstillverkare, byggföretag, fastighetsägare – för att bygga och finansiera den nya kollektivtrafiken.

Helt enkelt ett underbart program för nästkommande mandatperiod! Läs gärna hela rapporten på vår hemsida.

Andra partikamrater som bloggat i samma ämne: Birgitta Rydberg, Maria Wallhager, Eric Wahlberg, Rasmus Jonlund, Amie Kronblad,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar