måndag 21 juni 2010

Därför har jag idag - bl a - röstat för ett sprututbytesprogram

Landstingsfullmäktige har idag röstat för landstingsstyrelsens förslag i ärendet om en samlad strategi för att begränsa smittspridning för intravenösa missbrukare. Den största delen i det samlade förslaget är okontroverisellt. Samtliga sju landstingspartier står bakom den delen. Det kontroversiella är det som handlar om att inrätta en försöksverksamhet med sprututbytesverksamhet.

Jag har i tidigare sammanhang varit minst sagt tveksam till sprutubytesverksamhet. Jag hade också röstat nej den här gången om landstingsstyrelsen ensidigt hade föreslagit ett program för sprututbyten. Så är dock inte fallet. Till det hela hör att landstinget ska förstärka och utveckla tidig upptäckt och förebyggande insatser, främst vad gäller ungdomar och unga vuxna. I förslaget ingår t ex också att implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer och att etablera en hög nivå för testning, rådgivning, vaccination och kontaktspårning.

Det som främst gör att jag nu röstat för landstingsstyrelsens förslag är att, som jag här ovan antytt, att sprututyte inte är det enda som ingår i det samlade programmet och att detta sprututbytesprogram är kopplat till en utvärdering som därmed ger en automatisk koll om vi kan se efffekter och evidens. Något som i de här sammanhangen inte varit någon självklarhet.
Jag är inte övertygad om att landstingsfullmäktige har fattat ett rätt beslut, jag är fortfarande tveksam, men jag tycker ändå vi ska ge detta samlade förslag en chans. Jag ser fram emot den kommande utvärderingen.

Andra som skrivit om detta idag är bl a min partikamrat Annika Beijbom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar