torsdag 18 mars 2010

Sex månader till valet

Expressen publicerar idag en opinionsmätning som innebär att man som allianspolitiker inte kan bli annat än nedstämd. Egen majoritet för de rödgröna är inget drömutgångsläge så här nästintill sex månader innan valdagen.

Lite grann hade jag väl det på känn, trots allt. Att moderaterna tappar var väntat, eftersom deras interna diskussion om fusk i provvalen borde ge en väljarreaktion. Däremot förvånar det mig att skillnaden mellan blocken är så stor som den är.

Är det verkligen så att svenska folket vill ha massiva skattehöjningar, en återgång till en skolpolitik som innebär att kraven på eleverna sänks radikalt, ett accepterande av ROT-avdrag, men inte RUT-avdrag och en energipolitik som skulle innebära att våra stora industrier i bl a Luleå och Oxelösund skulle få lägga ned?

Jag vägrar att tro det! Just nu ser det mörkt ut, men det är som sagt sex månader till valet!

Som folkpartist kan jag i varje fall glädja mig över en undersökning som är gjord av Svenska Dagbladet och som handlar om partiernas hemsidor och anpassning till fuktionshindrade. Folkpartiet är i den undersökning bästa parti! Glädjande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar