torsdag 4 mars 2010

Kristendomen har en särställning i Sverige

Skolverket har föreslagit att alla världsreligioner ska behandlas lika i skolundervisningen, d v s i praktiken, kristendomskunskapsundervisningen ska minskas. Till min stora glädje så har skolminister Jan Björklund (FP) kritiserat detta förslag. För denna kritik har Björklund i sin tur fått kritik från de s k Humanisterna, som skrivit en artikel i Svenska Dagbladet, där de försöker leda i bevis att kristendomen inte varit med och byggt vårt svenska samhälle.

Humanisterna är en förening som säger sig arbeta för att vidmakthålla ett sekulärt samhälle. Jag anser mer att det är en förening som mer eller mindre arbetar mot varje form av gudstro och som är för ateism. De säger sig i och för sig ha medlemmar som är agnostiker, men de verkar föra en undanskymd tillvaro.

I en artikel svarar Jan Björklund på Humanisternas kritik. Björklund anser, helt riktigt, att kristendomen intar en särställning i Sverige bland religionerna. Björklund skriver att "Kristendomens påverkan på vårt lands historia och kultur har varit omfattande. Nästan alla större högtider vi firar har sina rötter i kristendomen. Mer än 80 procent av befolkningen är medlemmar i olika kristna samfund, även om samhället är alltmer sekulärt."

Jan Björklund får också stöd för sin argumentation i två artiklar, dels en av läromedelsförfattaren Micael Petterson, dels av Birgit Sawyer, pensionerad professor i historia.

För min personliga del blir jag väldigt ledsen när jag läser den typen av artiklar som presenteras av Humanisterna i Svenska Dagbladet. Jag kan förstå agnostiker, personer som inte vet vad de ska tro. Vem har inte tvivlat någon gång? Men att inte tro, att vara ateist, är ju en annan sak. Då anser man ju sig vara helt säker på att det inte finns någon gud, vilket i sig också faktiskt är en trosuppfattning. Ingen av oss med kristen livsåskådning kan leda i bevis att gud finns, lika litet som en ateist kan leda i bevis på att gud inte finns.


Därför blir jag glad över Jan Björklunds avslutning på svarsartikeln till Humanisterna. Han skriver: "Det är möjligt att en del ateister skulle önska att religion och kristendom kunde utraderas och att skolan skulle propagera mot religion. Men skolans uppgift är inte att ta ställning för eller emot olika livsåskådningar. Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om olika religioner, men lägga tyngdpunkten på den religion som påverkat oss mest."

Det går inte att uttrycka det hela mycket bättre än så!

2 kommentarer:

 1. Fast Björklund har fel om högtiderna: Många av våra traditioner är fortfarande "hedniska" t.ex midsommar. Julablotet (Sol invictus i romarriket) har de kristna försökt ta över, med begränsad framgång för nog är julmaten och julklapparna populärare än julottan. Julgranen har sitt ursprung i trädkult, en direkt motsvarighet till majstången.
  Hur är det med nyår då, och midsommar som sagt? Ingen inbillar väl sig att de har ett kristet ursprung. Allhelgonadagen flyttades till hösten för att konkurrera ut Samhain. Jodå de kristna har nog försökt kapa våra högtider men inte riktigt lyckats fortfarande efter 1000 år.
  Ateism är ingen tro. Ateism är att inte tro på någon gud eller några gudar. Varför skulle det bara finnas en förresten?
  Man behöver inte bevisa att gud inte finns. Det kallas negativ bevisbörda och är en filosofisk orimlighet som vetenskapsmän inte sysslar med.
  Varken du eller jag kan väl heller bevisa att t.ex påskharen inte finns. Det betyder inte att de 2 påståendena att påskharen finns och att påskharen inte finns har samma värde. I själva verket är påståendet att påskharen finns värdelöst om man inte kan påvisa att så är fallet.
  Åter då till debattinläggen. Såväl Sawyer som Pettersson undervisar i historia men skolverkets förslag och humanisternas inlägg handlar om religionsundervisningen. Skolverket såväl som humanisterna menar att kristendomens betydelse överdrivits måhända undrar man vad exempelvis myten om Adam, Eva, en pratande orm och två söner har med förståelsen av samhället att göra.

  SvaraRadera
 2. Hej du anonyme!
  Du talar inte om vem du är, men det verkar som om du endera är medlem eller sympatisör för Humanisterna.

  Visst har vi även hedniska traditioner i vårt firande av vissa högtider. Men bl a julen och påsken har definitivt ett kristet ursprung. Att vi sedan ger presenter på julen kan ju ses som hedniskt. Å andra sidan så gav ju de tre vice männen presenter till Jesus.

  Ateism kan liknas vid en tro. Du(?) och andra ateister TROR inte att det finns någon gud. Oavsett om du anser att det kan bevisas eller inte, så TROR du inte att han finns. Du, jag och ingen annan kan veta något om saken till 100 %.

  Avslutningsvis. Att Sawyer och Pettersson undervisar i historia, vad har det med saken att göra? Min poäng är att de håller med Jan Björklund. Det gör jag också!

  SvaraRadera