fredag 12 mars 2010

Bra att Sverige erkänner folkmord!

Igår tog riksdagen ett historiskt beslut, då man erkände folkmordet på assyrier/syrianer/kaldéer, armenier och pontiska greker 1915. Hundratals personer av dessa grupper var närvarade på riksdagens kammarläktare när 131 riksdagsledamöter röstade för ett erkännande och 130 mot förslaget.

Jag har bott i Södertälje och sedan länge förstått att det här är något som betytt väldigt mycket för många assyrier/syrianer (som är en stor grupp) i Södertälje, framförallt för de som är äldre. Jag är därför stolt över folkpartisterna Gulan Avci och Agneta Berliner, som tillsammans med kristdemokraten Annelie Enochson och den avhoppade moderaten Göran Thingwall, röstade med oppositionen så att förslaget kunde gå igenom.

I en intervju i Dagens Nyheter säger Agneta Berliner:
- Folkmord är ett brott mot mänskligheten och därför är det oerhört viktigt att markera att det inte är ok. Så länge man förnekar folkmordet så fortgår det trauma som det har inneburit för de drabbade och deras ättlingar. Ett erkännande är en del i läkandeprocessen och ett steg i försoningsprocessen.

Jag kan inte annat än att hålla med henne och kan avslutningsvis säga att jag har svårt att förstå utrikesminister Carl Bildt (M) när han säger att det här beslutet inte skulle ha tagits i Sveriges riksdag. Jag bara undrar, vilka skulle då ha fattat beslutet? Med en turkisk regim som vägrar att erkänna sitt lands skuld. En skuld som de flesta historiker erkänner. Vilken person eller vilket organ skulle ha fattat detta beslut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar