onsdag 10 mars 2010

Vårdval Stockholm är bra, även för de som inte bor i storstaden!

Sjukvårdsstyrelsen söder, där jag är ordförande, har genom ett tilläggsavtal med Järna vårdcentral säkrat filialverksamhet i Mölnbo och Hölö. Landstinget satsar ca 400.000 kronor på de två orterna söder om Södertälje. Invånarna i Hölö och Mölnbo och trakterna däromkring behöver liksom alla andra i Stockholms län nära tillgång till trygg vård. Detta åstadskoms genom att avtal tecknas med Järna vårdcentral.

Primärvård i Hölö och Mölnbo har funnits i många år och ska givetvis fortsätta. Precis som tanken med Vårdval Stockholm ser vi nu till att det inte uppstår några luckor i vårdutbudet för dem som vill ha trygg och nära vård på hemmaplan.

Att Mölnbo och Hölö nu blir filalmottagningar innebär att de inte fullt ut blir bemannade som fullskaliga mottagningar, men ändå fullt tillräckligt för att uppfylla de krav som befolkningen i områdena har rätt att ställa. Järna vårdcentral kommer att ersättas med 198.000 kronor per år för husläkarmottagning och barnavårdscentral i Mölnbo och med 204.000 kronor per år för distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral i Hölö. Ersättningarna täcker ökade hyreskostnader.

Ovanstående beslut bevisar att Vårdval Stockholm är ett flexibelt system, även för de som inte bor mitt inne i stan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar