tisdag 10 november 2009

Ny spårväg i city är en bra investering

Svenska Dagbladet skriver idag en artikel med rubriken "Ny spårväg kan orsaka kaos". Anledningen är byggandet av första etappen av den nya spårvägen i city, som i slutänden ska gå mellan Kungsholmen till Ropsten.

Det är möjligt att det blir lite smårörigt under byggtiden, men det är ju ändå så att man måste se på helheten i en sån här investering. Det som det gäller är nu den första etappen och avser en förlängning mellan Norrmalmstorg till Hamngatan. Det är ett första steg på vägen mot en modern spårvagnstrafik. På sikt kan vi få flera linjer och ett nät av spårvagnslinjer, även om det ligger ganska så långt fram i tiden. Men inom bara ett par år så kommer vi kunna ha en ny spårväg mellan Kungsholmen till Centralen och sedan återstår bara att knyta ihop spåren via Sergels torg.

Detta fortsätter nu att kritiseras av socialdemokraterna. Jag vet inte om de försöker bli bilisternas främste företrädare, men i artikeln uttalar sig sossarnas vice ordförande i stadens trafiknämnd och framför nu bl a att det kommer att bli fler olyckor med den s k "blandtrafiken" med spårvagnar, bilar m m. Han framför också att spårvägsprojektet kostar för mycket i förhållande till samhällsnyttan.

Jag konstaterar att socialdemokraterna fortsätter med sin lögnpropaganda om denna spårväg. Exempelvis är kostnaden för delsträckan Nybroplan och Sergels torg, av etapp ett, inte ens en fjärdedel av vad (S) påstår. Körfält och cykelbanor försvinner inte på Hamngatan, utan spårvagnarna kommer att köra i de kollektivkörfält som redan finns. En spårvagn tar lika många resenärer som 3–4 bussar, därför kan busstrafiken reduceras och övrig trafik får lättare att ta sig fram.

Men till sist så handlar ju det här om att prioritera. På 60-talet skulle bilen fram, spårvagnarna lades ned i innerstan. Har vi inte lärt oss någonting på 40 år? Jo, i varje fall vissa av oss. Om kollektivtrafiken ska prioriteras så är det viktigt att den även prioriteras inne i Stockholms allra innersta delar. Nu är det dags för spårvagn och övrigt kollektivtrafik - bilismen har haft sin förtur länge nog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar