fredag 6 november 2009

Varför kandiderar jag till landstingsfullmäktige i nästa års val? (del 3)

I det tredje och det avslutande inlägget, berättar jag här om varför jag kandiderar till landstingsfullmäktige i nästa val. Min berättelse kommer givetvis också att kunna hittas på min hemsida.

Vilka frågor kommer jag driva under nästa mandatperiod?
Jag är oerhört glad åt att Huddinge sjukhus under nästa år öppnar en närakut för barn, så att inte alla ska behöva åka in till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Att Jacob, hans jämngamla och andra barn, ska få en bra vård när de behöver det är självklart för mig. Kan vi utveckla Vårdval Stockholm för att säkerställa detta, så är det bra. Det gäller också att säkerställa arbetet så att alla barn får en bra vård, oavsett var de än bor i länet.

Bland de första frågor som jag tog till mig och började driva, var att alla skulle ha en egen husläkare. Husläkarsystemet lanserades av folkpartiet i mitten av 70-talet, men blev förverkligat först på 90-talet. Under perioder då vi har varit i opposition har socialdemokraterna och deras stödpartier gjort det mesta fel och mer eller mindre förstört husläkarsystemet. En av grundtankarna i vårt system har varit att varje läkare ska ha som max 1500 patienter. För det har krävts en kraftig utbyggnad av systemet, något som vi nu håller på att uppfylla i och med Vårdval Stockholm.

Jag har alltid fascinerats av spårvagnar. Jag har svårt att peka på vad i dessa vagnar som fascinerar mig, men det har nog med min uppväxt i Göteborg att göra. Där tillbringade jag mina sommarlov tillsammans med min mamma och det gjorde jag fram till vuxen ålder. När Stockholm tog bort sina spårvagnar 1967, så var jag bara nio år och inte så talför. Men nu har landstinget, till min stora glädje, påbörjat återtåget och renässansen för spårvagnen. Jag skulle gärna vilja fullfölja detta ännu mer under nästa mandatperiod med att se till att Djurgårdslinjen färdigställs och att stombusslinje 4 konverteras till spårvagn.

Kultur har blivit mer och mer viktig för mig. Som boende på Norrmalm och Stockholm så råkar jag ju dessutom bo på en av de mest kulturtätaste platserna i landet. Jag trivs med att gå både på bio och teater och har ett fast abonnemang på Berwaldhallen. Att landstinget ska syssla med kultur är en självklarhet för mig. Regional kultur hör hemma i en regional församling som landstinget. Landstinget bedriver och stödjer kulturverksamhet genom ekonomiskt stöd till kulturinstitutioner och organisationer, folkbildning, föreningsliv samt barn- och ungdomsteater. På detta sätt skapas förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv i länet. Andra viktiga delar av landstingets kulturverksamhet är Kultur i vården och konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler.

Sammanfattningvis – mina hjärtefrågor, som jag lovar att driva är:

- Säkra en bra barnsjukvård och utveckla husläkarsystemet genom Vårdval Stockholm

- Bygg ut kollektivtrafiken – spårvagnar i Stockholms innerstad

- Värna den regionala kulturen

Rösta på mig i provvalet till landstinget!
Nu i november kan alla som är medlemmar i folkpartiet i Stockholms stad rösta på mig i provvalet. Sedan bestämmer FP Stockholms representantskap hur listorna ska se ut. Jag skulle bli jätteglad om jag fick din en röst av Dig!

Du får gärna hjälpa mig!
Jag behöver all hjälp jag kan få! Om du vill hjälpa mig med idéer, kampanjaktiviteter, m m så tar jag tacksamt emot detta. Ju fler rådgivare desto bättre. Skicka gärna ett mail till mig och tala om det i så fall till olov.lindquist@politik.sll.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar