torsdag 5 november 2009

Varför kandiderar jag till landstingsfullmäktige i nästa års val? (del 2)

I totalt tre inlägg, varav det andra idag, kommer jag berätta om varför jag kandiderar till landstingsfullmäktige i nästa val. Min berättelse kommer givetvis också att kunna hittas på min hemsida

Vad vill jag med mitt engagemang?
Här vill jag sticka ut hakan lite grann. Jag skulle inte tacka nej ifall någon frågade om jag ville bli landstingsråd. Jag har varit med så pass länge i landstinget nu och samlat på mig en ganska så stor erfarenhet inom så många områden, så jag anser att jag skulle klara av det uppdraget. När jag kom in i landstinget första gången, fick jag uppdraget som ersättare i Regionplanenämnden. Där lärde jag mig processen för att ta fram en regionplan, hur samhällsfunktioner är uppbyggda och jag insåg ganska snabbt att det fanns en skillnad mellan kommunerna norr om Stockholm och söder om Stockholm. En kunskap som jag tagit med mig under alla år i landstinget. Mitt största engagemang har jag nog inom trafikpolitiken. Faktiskt redan som tonåring så ville jag gärna styra och ställa med trafik (fast då på ett helt annat plan) och under en av mina tidigare mandatperioder fick jag också chansen till det, som ersättare i SL-styrelsen och som ordförande i det som då hette SL:s södra regionstyrelse. Under innevarande mandatperiod har jag dock i stort sett enbart sysslat med sjukvårdsfrågor. Jag har haft en viktig position som ordförande i sjukvårdsstyrelsen söder och där lotsat fram mycket av den politik som folkpartiet gick till val på i form av fler husläkare och allas rätt till att välja.

Fast mina landstingsrådsambitioner gäller enbart om folkpartiet erbjuds två rådsposter efter nästa val. Om vi bara får en landstingsrådspost och denna med naturlighet också kombineras med gruppledarskapet, är jag inte en kandidat till en sådan post. I så fall så vill jag precis som nu leda en nämnd eller styrelse. Jag kan tänka mig att fortsätta inom sjukvård eller övergå till trafik/regionplanering. Ett nytt spännande område som jag upptäckt är kulturen. Kulturnämnden har valt in mig som landstingets representant i Blåsarsymfonikernas styrelse, ett oerhört intressant, men framförallt stimulerande uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar