torsdag 24 september 2009

Även Södertälje sjukhus kan göra fel

Jag har alltid försvarat Södertälje sjukhus rätt att existera. Det har jag gjort med glädje och jag har alltid stått på sjukhusets sida mot alla hot som förekommit. Så sent som under förra mandatperioden hotade ju den dåvarande majoriteteten, med Södertäljebon Ingela Nylund Watz (S) i spetsen, att lägga ned sjukhusets akutklinik och banta sjukhuset till i stort sett en större variant av en vårdcentral. Jag har aldrig försvarat sådana tankar och kommer med största sannolikhet aldrig att göra det, även om jag nu flyttat från Södertälje till Stockholm.

Men även Södertälje sjukhus kan göra fel och att någonting nu gått väldigt fel är inte så svårt att konstatera när man i dagens Länstidning kan läsa om att Peter Magnusson får sparken från sitt jobb på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Peter Magnusson har tidigare larmat om den rasism som han upplevt har funnits på hans arbetsplats. Något som f ö blev mycket omvittnat, inte bara i Södertälje och i Länstidningen, utan även på annat håll i både länet och i övriga landet.

Av naturliga skäl har jag inte någon fullständig information i alla turer kring vare sig det som tidigare hänt och det som nu har hänt, men jag anser ändå att det är väldigt märkligt att sjukhuset på det här sättet verkar "skjuta budbäraren". Det påminner nämligen dessvärre väldigt mycket om de gamla tidernas budbärare som kom med bud till kungar och andra och som gick grymma öden till mötes bara därför att de kom med dålig information. Peter Magnusson verkar i det här fallet ha drabbats av samma öde. Det är i så fall ett trist slut på något som borde ha hanterats mycket bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar